OLIKHETER fördelar och/eller nackdelar – Artikel i GROW av Lars-Eric Uneståhl

  • Av Unestål Mikael
  • Artiklar
  • Publicerat den 05 mar 2019

SAMTIDIGT SOM OLIKHETER i kultur, politik, nationalitet, religion är en huvudorsak till de flesta konflikter i världen
så hyllar vi fördelarna med olikheter, till exempel för hög- presterande team. Det finns alltså både fördelar och nack- delar med olikheter.

DET ÄR DÄRFÖR VIKTIGT att identifiera och använda fördelarna med olikheter och att hitta metoder för att reducera eller avlägsna olikheterna på områden när de är till nackdel. Läs här>>

 

Ämnen