Utifrån visionen ”Utbildning och Träning för en bättre värld” arbetar vi på Unestål Education med ett antal projekt, som tar sikte på att sprida den mentala träningen till så många som möjligt i världen.

Guatemalaprojektet

Sedan några år stöder Unestål Education fattiga kvinnor och deras barn bland Mayaindianerna i Guatemala. Arbetet där sköts av en svensk hjältinna Nina Jörgensen. För 10 år sedan lämnade hon en välbetald befattning hos flygbolaget PANAM för att utan ersättning ägna sitt liv åt att hjälpa ett folk, där många saknar både mat och hem och möjlighet till utbildning.

Enskilda bidrag

Om du vill skicka pengar för att stödja projektet i Guatemala så har Nina, genom sin mamma Gisela, öppnat ett konto i Sverige.

Kontot finns på Handelsbanken och har nr 6723-569 431 018 – Gisela/Nina Jörgensen. Ring Gisela (040-611 06 67) när ni skickar pengar.

Du kan läsa mer om projektet på http://www.vamosadelante.org

Rapporter från Guatemala