Vad innebär en coach certifiering?

Genom att välja våra coachingutbildningar har du möjlighet att bli certifierad genom både ICC, och EMCC, vilket är unikt!

Läs mer om hur du blir ICC, EMCC eller -certifierad här »

Vad är licensiering?

En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. En licens är oftast tidsbunden, och upprättas efter att licenstagaren med framgång utfört ett behörighetsprov (exempelvis en jägarexamen).

För att kunna erhålla en licens som Licensierad Mental Tränare måste du därför få godkänt på examensprov och inlämningsuppgifter.

Efter det kan du kalla dig Licensierad Mental Tränare.

Läs mer om vår utbildningar till Licensierad Mentala Tränare här »

Vad är en diplomutbildning?

En diplomutbildning har kunskapskontroller i form av tentor och projektarbeten. I teorin kan du sova dig igenom en vanlig kurs och ändå få ett intyg på att du deltagit – en diplomutbildning ställer högre krav på din prestation för att du ska få ditt diplom.

Våra diplomutbildningar är både teoretiska och praktiska, med fokus på att de som går utbildningen ska lära sig ett yrke i praktiken.

Intyg

Ett intyg innebär att du deltagit på kursen/utbildningen.