Den dyslektiska gåvan

  • Av UE Admin
  • Artiklar
  • Publicerat den 31 okt 2012

Jag vill dela med mig av mina personliga erfarenheter av att ha haft en dotter med grav dyslexi och dyskalkyli, enligt utredning av proffs. Jag skriver ”haft” därför jag anser att min dotter inte längre har dyslexi. Jag vet att detta kan vara både utmanande eller hoppfullt för många människor. Jag vill här belysa kraften

Läs mer »