Skandinaviska Ledarhögskolan SLH, som i nov 2019 bytte namn till Unestål Education, grundades 1990 av Fil.Dr. Lars-Eric Uneståhl som en non-profitorganisation med visionen ”Utbildning och träning för en bättre värld”. Våra utbildningar är inriktade på personlig utveckling och utveckling av yrkeskompetens och livskvalitet hos individer, team och organisationer. Vår målgrupp är enskilda individer, företag och offentliga sektorn.

 • 2006 ombildades Skandinaviska Ledarhögskolan till ett aktiebolag men med samma vision och av grundaren.
 • 2019 bytte vi företagsnamn till Unestål Education AB (samma organisationsnr).
 • Huvudkontoret finns i Örebro, men vi håller utbildningar över hela världen där våra kunder vill att vi befinner sig.
 • Vi har kursgårdar i Thailand och Costa Rica där vi håller ett antal kurser i personlig utveckling, coaching, kommunikation, stresshantering, mental träning och ledarskap.
 • Vi har ett nätverk av konsulter, coacher och mentala tränare som ger att vi i alla lägen kan erbjuda större lösningar till företag, som ställer höga förväntningar på leveranskapacitet.
 • Vi har en egen databas med personal med olika kompetenser där vi kan välja rätt person för rätt uppdrag.
 • Allt vårt arbete präglas av vår omtanke om våra kunder. Fokus i vårt kvalitetsarbete är omtanke, trygghet, hållbarhet, hälsa och lönsamhet i en kombination. Vår prioritet är god kunskap, enkelhet i administration och kund nöjdhet. Detta ger ett mervärde för våra kunder och för företaget.
 • I vår kvalitetspolicy finns angivet:
  Vi möter våra kunder med helhjärtat engagemang, fokus och på ett professionellt sätt. Med vårt fokus ger vi mervärde – först genom ett säkert kvalitetsarbete internt i företaget och sedan genom att leverera kvalitet i våra utbildningar. Vårt kvalitetsarbete präglas ständigt av vår vilja att leverera bättre lösningar, snabbare svar och enklare administration, alltså en enkelhet och trygghet för dig som kund.
 • Vi har antagit kvalitetspolicy, och vårt miljöarbete på ledningsnivå i företaget och håller kontinuerligt uppdateringar av vårt kvalitetsarbete.

Vår vision
”Utbildning och träning för en bättre värld”

Mission
Att hjälpa varje människa att upptäcka, utveckla och använda sina resurser för att genom den mentala träningen nå sin egentliga potential.

Affärsidé
Att erbjuda forsknings- och tränings baserade metoder som leder till personlig-, team-, ledar- och organisatorisk excellens.

Verksamhetsmodell
Unestål Education vill öka sambandet mellan Framgång i Utbildning (Kunskap) och Framgång i Livet (Kompetens) genom sin Läropyramid:
ATT LÄRA – I/OM/FÖR/FRÅN/UNDER HELA – LIVET, 

Att fortsätta utveckla och vara först med det senaste inom teknik för utbildning och yrken som t.ex. Licensierad Mental Tränare, Certifierad Internationell Coach, Certifierad Internationell Team Coach, Certifierad Internationell Executive Coach, Certifierad Internationell Business Coach, Diplomerad Stress Manager, Certifierad Stress Coach, Certifierad kommunikations konsult, Certifierad Hypnos Coach, Certifierad Sport Coach.

Värdeord
Empowerment – Engagemang – Gemenskap – Tacksamhet

Unestål Education AB

Lars-Eric Uneståhl är grundare av och aktiv på Unestål Education AB (tidigare Skandinaviska Ledarhögskolan). Driver och äger företaget gör Elene Unestål.
I övrigt jobbar följande personer hos oss:

Mikael Unestål, Matilda Hedmark, & Agneta Lundin-Parskog.

Har du några frågor så kan du kontakta Mikael Unestål på mikael@unestal.se

Vänliga hälsningar
Elene och Lars-Eric Uneståhl