Personlig Utveckling genom effektivt lärande

  • Av UE Admin
  • Artiklar
  • Publicerat den 05 nov 2014

Vad är då ”Effektivt lärande” eller ”Det ideala lärandet”? När man använder ord som idealt eller effektivt som beskrivning av en livsstil, en metod och ett handlingsmönster, så hänger dessa ord i luften om man inte först fastslagit målet eller målen för verksamheten. Mental Träning börjar därför alltid med ett målsättningsarbete där man först enas

Läs mer »


Mental Träning & Framgångsfaktorer i skolan

  • Av UE Admin
  • Artiklar
  • Publicerat den 22 okt 2014

Mental Träning & Framgångsfaktorer i ämnet idrott och hälsa i årskurs 9! En kvalitativ studie på en grundskola i en Stockholmsförort. Uppsats av Fredrik Furtenbach