Unestål Educations rekommenderade partners

Kost & Hälsa

Svenska Näringsakademin

Svenska Näringsakademin – utbildningar inom kost, träning och coaching i samarbete med Skandinaviska Ledarhögskolan.

Paulúns Näringscenter byter nu namn och blir Svenska Näringsakademin!

Vi har till dags dato utbildat mer än 1700

kostrådgivare och har bidragit med näringslärakunskaper på en rad andra utbildningar. Läs mer om kostrådgivarutbildningen här!

Hos oss kan du gå massor av spännande och utvecklande utbildningar inom kost, träning, coaching och hälsa!

Här kan du också få hjälp med allt som rör kosten och hur den påverkar dig och ditt välmående. Vi kan bland annat erbjuda personliga konsultationer och kostanalyser för så väl privatpersoner som företag.

Svenska Näringsakademin grundades av Fredrik Paulún och Martin Brunnberg.

Träningsprogram

Buena Vida AB

Buena Vida AB – är ett förlag som har specialiserat sig på produkter för Kompetensutveckling av individ, team och organisation. Dessutom finns 100-tals träningsprogram, som syftar till att hjälpa människor

med problem av olika slag som smärta, rökning, vikt- och sömnproblem m.m.

De flesta produkterna är utarbetade av Fil. Dr Lars-Eric Uneståhl. Tanken bakom produkterna är att varje människa har en mängd resurser, som man tyvärr inte använder genom att man antingen blockerar dem t.ex. genom självbilder och tankesätt eller genom att man inte hittat vägarna till dessa resurser.

Produkter

Den litteratur och de videoprogram som finns på BUENA VIDA vill ge information om dessa möjligheter till att skapa ett bra liv som varje människa har. Dessutom att visa på och skapa motivation för den träning, som behövs för att både upptäcka och utveckla dessa resurser.

Tanken med de träningsprogram, som finns på kassett CD, är att alla människor genom en systematisk och långsiktig träning kan nå de mål och skapa den framtid, som man bestämmer innan man startar träningen.

CD ”Avspänning” och ”Sömnträning” kan beställas här på nätet eller genom att ringa/maila BUENA VIDA eller via de kliniker, terapeuter och Mentala Tränare, som fått tillstånd att förmedla BUENA VIDAS produkter.

BUENA VIDA har också ett nära samarbete med Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH), som specialiserat sig på kurser inom samma område. I likhet med SLH är målet att göra kurser och produkter så billiga att alla människor ska ha råd att skaffa dessa. Mental Träning syftar bl.a till att hitta de mentala processer (tankar, bilder, attityder, känslor) som leder till ett bättre liv. Eftersom alla människor har dessa mentala processer gående varje dag, så borde det ligga i varje människas intresse att träna in de tankar,de känslor, de självbilder och målbilder, som hjälper oss i livet istället för stjälper. SLH och BUENA VIDA jobbar för att nå alla människor med en ”hjälp till självhjälp”.