Unestål Educations rekommenderade partners

Kost & Hälsa

Svenska Näringsakademin

Svenska Näringsakademin – utbildningar inom kost, träning och coaching i samarbete med Skandinaviska Ledarhögskolan.

Paulúns Näringscenter byter nu namn och blir Svenska Näringsakademin!

Vi har till dags dato utbildat mer än 1700

kostrådgivare och har bidragit med näringslärakunskaper på en rad andra utbildningar. Läs mer om kostrådgivarutbildningen här!

Hos oss kan du gå massor av spännande och utvecklande utbildningar inom kost, träning, coaching och hälsa!

Här kan du också få hjälp med allt som rör kosten och hur den påverkar dig och ditt välmående. Vi kan bland annat erbjuda personliga konsultationer och kostanalyser för så väl privatpersoner som företag.

Svenska Näringsakademin grundades av Fredrik Paulún och Martin Brunnberg.

Träningsprogram

Buena Vida AB

Buena Vida AB – är ett förlag som har specialiserat sig på produkter för personlig utveckling. 

Produkter

Den litteratur och de videoprogram som finns på BUENA VIDA vill ge information om dessa

möjligheter till att skapa ett bra liv som varje människa har. Dessutom att visa på och skapa motivation för den träning, som behövs för att både upptäcka och utveckla dessa resurser.

BUENA VIDA har också ett nära samarbete med Unestål Education AB ( UE) som specialiserat sig på utbildningar inom samma område. I likhet med UE är målet att göra kurser och produkter så billiga att alla människor ska ha råd att skaffa dessa. Mental Träning syftar bl.a till att hitta de mentala processer (tankar, bilder, attityder, känslor) som leder till ett bättre liv. Eftersom alla människor har dessa mentala processer gående varje dag, så borde det ligga i varje människas intresse att träna in de tankar, de känslor, de självbilder och målbilder, som hjälper oss i livet istället för stjälper. UE och BUENA VIDA jobbar för att nå alla människor med en ”hjälp till självhjälp”.