Om du kontaktar Unestål Education (tidigare Skandinaviska Ledarhögskolan) så träffar du en av oss nedan. Här kommer en kort presentation av var och en. Vill du veta mer så är respektive hemsida länkad.

Vi  hjälper dig gärna med interna företagsuppdrag och utbildningar. Vi har ca 200 Licensierade mentala tränare, ca 2000 Internationellt certifierade coacher i Sverige, inom områden som life, business, team, executive. Vi har utbildat ca 250 stresscoacher, ca 50 hypnoscoacher, som är redo om du behöver välutbildade utbildare, coacher eller konsulter. Vi förmedlar talare.

Vill du ha mer information så kontakta oss gärna.

Adress- & kontaktuppgifter

ADRESS

Unestål Education AB
Hagalundsvägen 4
702 30 Örebro

Besöksadress:
Hagalundsvägen 4, Örebro

Tel. 019-33 22 33
Email: info@unestal.se

Vi som jobbar på Unestål Education

Lars-Eric Uneståhl

Leg. psykolog, fil dr i psykologi och grundare av Unestål Education

Lars-Eric är grundare av Skandinaviska Ledarhögskolan (numera Unestål Education) och konceptet Mental träning, har forskat och utvecklat den första, unika och fortfarande enda utbildningen till Lic Mental tränare. Han har under flera årtionden forskat om och utvecklat principer och program för personlig utveckling och självcoaching inom områden som avspänning, stresshantering och motivation.

Känd för forskningen kring det kända varumärket SMAK-faktorer.

Elene Uneståhl

VD på Unestål Education

Utbildare inom excellent ledarskap, stresshantering, kommunikation, hypnos, microexpression, mental träning, NLP, hypnos och skräddarsyr utbildningar för företag och organisationers behov.Elene är bl.a. certifierad ICNLP Master Trainer, certifierad ICC Coachtränare. I Sverige är Lars-Eric och Elene de enda coachtränare som är godkända av ICC.

Hennes personliga vision är att hjälpa andra att hjälpa sig själva.

Hon är beteendevetare, Lic Mental tränare, kognitiv terapeut och Hypnostränare. Medlem i Svenska hypnosföreningen, Centrum för hypnos och psykoterapi och American Society of Clinical Hypnosis.

Mikael Unestål

IT-ansvarig, Administratör

Mikael är ansvarig för den allt viktigare IT- och internetutvecklingen.
Han hjälper dig med alla dina frågor.

Agneta Lundin Parskog

Examinator för PUMT,LMT & Coaching

Agneta Lundin Parskog kommer att vara den som läser och ger dig feedback på dina PM i PUMT, LMT & Coaching. Hon kommer under kursens gång svara på frågor och om du behöver hjälp.

Agneta bor och arbetar i Västerås. Hon är utbildad socionom, studerade i Örebro där hon avslutade sina studier 1993. Har därefter läst flera vidareutbildningar, bland annat en magisterutbildning i socialt arbete. Hon ville bli forskare men det blev inte så, har alltid haft och tycker om att ”tänka” utifrån ett vetenskapligt perspektiv. När hon gick PUMT:en var det en stor utmaning för henne att mer se hennes lärande utifrån en inre process snarare än det vetenskapliga perspektivet.

Hon har under sin yrkeskarriär befunnit sig inom socialtjänstens myndighetsutövande verksamhet barn och ungdom. Hon brukar säga att mina ”hjärtebarn” är de barn som av olika skäl måste placeras i familjehem och/eller på institution.

De senaste 12 åren har hon arbetat som chef inom kommunal myndighet främst barn och ungdom. De senaste tre åren har hon varit chef inom biståndsenheten riktad mot funktionsnedsättningsområdet (LSS).

Matilda Hedmark

Projektledare och administratör

Leder projekt och administration på Unestål Education

Malin Lake

Föreläsare och utbildare

Utbildar och Hälsoinspiratörsrutbildninga.