Om du kontaktar Unestål Education (tidigare Skandinaviska Ledarhögskolan) så träffar du en av oss nedan. Här kommer en kort presentation av var och en. Vill du veta mer så är respektive hemsida länkad.

Vi  hjälper dig gärna med interna företagsuppdrag och utbildningar. Vi har ca 200 licensierade mentala tränare,  ca 1300 Internationellt certifierade coacher i Sverige, inom områden som life, business, team, executive. Vi har utbildat ca 200 stresscoacher, hypnoscoacher, som är redo om du behöver välutbildade utbildare, coacher eller konsulter. Vi förmedlar talare.

Vill du ha mer information så kontakta oss gärna.

Adress- & kontaktuppgifter

ADRESS

Unestål Education AB
Hagalundsvägen 4
702 30 Örebro

Besöksadress:
Hagalundsvägen 4, Örebro

Tel. 019-33 22 33
Email: info@unestal.se

Vi som jobbar på Unestål Education

Lars-Eric Uneståhl

Leg. psykolog, fil dr i psykologi och grundare av Unestål Education

Lars-Eric är grundare av Skandinaviska Ledarhögskolan (numera Unestål Education) och konceptet Mental träning, har forskat och utvecklat  den första, unika och fortfarande enda utbildningen till Lic Mental tränare. Han har under flera årtionden forskat om och utvecklat principer och program för personlig utveckling och självcoaching inom områden som avspänning, stresshantering och motivation.Känd för forskningen kring det kända varumärket SMAK-faktorer.

Elene Uneståhl

VD på Unestål Education

Utbildare inom excellent ledarskap, stresshantering, kommunikation, hypnos, microexpression, mental träning, NLP, hypnos och skräddarsyr utbildningar för företag och organisationers behov.Elene är bl.a. certifierad ICNLP Master Trainer, certifierad ICC Coachtränare. I Sverige är Lars-Eric och Elene de enda coachtränare som är godkända av ICC.

Hennes personliga vision är att hjälpa andra att hjälpa sig själva.

Hon är beteendevetare, Lic Mental tränare, kognitiv terapeut och Hypnostränare. Medlem i Svenska hypnosföreningen, Centrum för hypnos och psykoterapi och American Society of Clinical Hypnosis.

Monika Morling

Verksamhetschef på Unestål Education.

Monika är NLP Trainer, ICC Coach, Team Coach & Hypnos coach. Monika är tränad i försäljning, marknadsföring, upphandlingar & personalfrågor.

Mikael Unestål

IT-ansvarig, Administratör

Mikael är ansvarig för den allt viktigare IT- och internetutvecklingen.
Han hjälper dig med alla dina frågor.

Pia Hellertz

Examinator för PUMT och LMT

Pia Hellertz är socionom, fil.dr. och har arbetat som universitetslektor på Örebro universitet, där hon undervisat i drygt 25 år samt varit utbildningsledare för socionomprogrammet i nästan 10 år. Hon började samarbeta med Lars-Eric Uneståhl redan på 70-talet omkring en psykoterapiutbildning som arbetade med metoder med förändrat medvetande. Under åren 1987-1992 examinerade hon 20-poängskursen Personlig Utveckling genom Mental Träning, PUMT, på dåvarande Högskolan i Örebro. Hon disputerade 1999 på en avhandling om ”Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier”. Från 2001 har hon återupptagit granskning och bedömning av PUMT och LMT (Licensierad Mental Tränare). Hon är också verksam som kursutvecklare hos oss.