Anmälningsvillkor Privatperson och företag

Pengarna tillbaka-garanti vid liveutbildning

För oss är kvalitet viktigt och vi vill leverera resultat som hjälper dig att må och fungera bättre och vårt mål är alltid att våra utbildningar ska hålla världsklass. Om du inte är helt nöjd med din utbildning efter första dagen, återlämnar du materialet och får hela kursavgiften återbetald.

Anmälan

Anmälan är bindande.

När vi mottagit din anmälan sänder vi via e-post ditt välkomstbrev, kurslitteratur och faktura som en bekräftelse på din kursanmälan vilket innebär att du är garanterad en plats på utbildningen.

Ombokning vid liveutbildning

Ombokning ska se skriftligt. Vid byte till annat kursdatum gäller följande villkor.

  • Vid ombokning 31 dagar eller mer före kursstart debiteras ingen avgift.
  • Vid ombokning förfaller fakturan till betalning på ursprungligt förfallodatum.

Vi försöker alltid i möjligaste mån att ordna så du kan omboka din utbildning, även om tidsfristen 30 dagar passerats. Eftersom vi kontinuerligt har kursstarter brukar vi oftast hitta en bra lösning för båda parter.

Avbokning vid liveutbildning

Avbokning ska ske skriftligt. Vid avbokning av kurs gäller följande villkor:

  • Vid avbokning 31 dagar eller mer före kursstart debiteras ingen avgift.
  • Vid avbokning 30–15 dagar före kursstart debiteras halva avgiften.
  • Vid avbokning 14–0 dagar före kursstart debiteras hela avgiften.

Du har möjlighet att överlåta din plats till någon annan utan kostnad eller boka om din plats enligt ovan.

Betalning

Kursavgiften faktureras i samband med kursanmälan. Följande betalningsvillkor gäller:

  • Företag: Moms tillkommer på samtliga priser. Faktura förfaller inom 30 dagar, dock tidigast 90 dagar före kursstart.
  • Privatpersoner: Moms tillkommer – Faktura förfaller inom 20 dagar, dock tidigast 90 dagar före kursstart.

Det finns möjlighet att dela upp betalningen räntefritt via vår samarbetspartner HumanFinans. Läs mer på deras hemsida https://www.humanfinans.se/unestal-education.html

Avgifter vid försenad betalning utgår enligt vid den tiden gällande prislista från FortNox Finans, som är vår ekonomipartner för kundbetalningar.

Sjukdom

Närvaro är obligatorisk under hela utbildningen, både för deltagarnas egen skull och för tryggheten i gruppen. Om du på grund av egen plötslig sjukdom inte har möjlighet att påbörja eller fullfölja bokad utbildning, så får du gå om hela eller delar av utbildningen vid något ordinarie kurstillfälle inom ett år utan kostnad. Dock förfaller kursavgiften till betalning enligt ursprungligt förfallo¬datum. Sjukdom ska meddelas oss snarast, styrkas med läkarintyg, samt inte kunnat förutses vid tidpunkten för kursanmälan.

Reservation för ändringar

Om någon utbildning inte skulle samla tillräckligt många deltagare eller av annan anledning måste ställas in förbehåller vi oss rätten att skjuta upp eller ställa in utbildningen 29 dagar före starten. Givetvis erbjuds du då plats vid nästkommande utbildning.

Unestål Education ansvarar inte för några kostnader som kan uppstå för deltagaren på grund av flyttad, ändrad eller inställd utbildning.

Utbildningsmaterial

Kursmaterial och kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Kost och logi

I kursavgiften ingår fika, frukt och nötter. Lunch ingår normalt ej i utbildningen. Eventuellt logi ordnas och betalas av deltagaren själv. (Avvikelser när det gäller logi kan finnas beroende på kursupplägg, kontrollera vad som gäller för just din utbildning)

Ångerrätt vid köp av liveutbildning, distansutbildning, och fysiska produkter

För privatpersoner tillämpar vi lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det innebär att du som privatperson har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från den dag du gjorde din anmälan, under förutsättning av kursen inte påbörjats innan dess.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta via e-post till info@unestal.se innan ångerfristen löper ut. Ange tydligt i mejlet att du vill utnyttja din ångerrätt. Ångrar du dig under ångerfristen kommer vi inom 15 dagar från att vi mottagit dina bankuppgifter återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig. Eventuella fraktkostnader för återsändande av material får konsumenten stå för.

Ångerrätten gäller inte för nedladdningsbara produkter via våra säljkanaler, t ex Ecwid då de anses vara direktkonsumtion, vilka då inte omfattas av ångerrätten.

Inställd kurs, samt byte av kursledare eller kurslokal

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs, varvid alla eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi förbehåller oss även rätten att vid sjukdom eller annat förhinder byta ut angiven kursledare, samt vid behov byta kurslokal.

Ansvarsbegränsningar

Unestål Education är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför vår kontroll. Unestål Education är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. Unestål Education är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om vi har varit normalt aktsamma.