Din mentala tränare i appformat!

Det här är appen för dig som vill utveckla ditt inre och yttre ledarskap. I appen hittar du en mängd olika mentala träningsprogram för olika områden i livet, t ex stresshantering, muskulär avspänning, målprogrammering, god sömn mm. Här finns kraftfulla verktyg för din personliga utveckling som ger dig förutsättningar att må och prestera på topp, nå dina mål och skapa harmoni och balans utifrån dina egna förutsättningar.

Mental träning är en systematisk, långsiktig och vetenskapligt beprövad metod utarbetad av fil.dr. Lars-Eric Unestål sedan 1960-talet och tills nu.

Därför vet du att programmen i appen passerat vår kvalitetskontroll för att ge bästa möjliga effekt för dig när du tränar med program skapade med Uneståls varumärke.

I appen finns även många bonusprogram du kan ladda ner kostnadsfritt. Dessa program är vår gåva till dig för att du ska må och prestera bra.

By Unestål är originalet – och därför kan du som lyssnare vara trygg i att vi jobbar med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Lycka till med din mentala träning by Unestål!

Ladda ner appen här.