Certifierad Coach godkänd av ICC, ICF och EMCC

Internationellt Certifierad Coach genom ICC, godkänd även för certifiering av EMCC

Översikt

 

 

Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre. Som certifierad coach, hjälper du andra hitta sina drivkrafter och att definiera önskade resultat så att de får ut mer av sin potential och mår och presterar bättre.

Utbildning är utformad av Lambent Coaching genom Joseph O´Connor och Andrea Lages och du blir certifierad genom International coaching community (ICC) när du är godkänd på alla certifieringsmoment.

Utbildningen är unik i världen då den är kvalitetssäkrad av organisationerna ICC, EMCC. Den är även godkänd av ICF. Vill du även bli certifierad genom ICF och EMCC så ansöker du och följer deras procedur.

Under utbildningen kommer vi även att presentera framtidens coaching där de etablerade coaching principerna kompletteras med det bästa från NLP, Mental Träning och Kognitiv och Emotionell träning. Utbildningen bygger på ”action learning” och ”learning by doing” och består av en kombination av teoretiska genomgångar, demonstrationer, övningar och träning.

Förkunskapskrav

Detta är grundutbildningen inom coaching, nivå 1, och därför ställs inga krav på förkunskaper. Om du vill utbilda dig till Certifierad Coach eller vill fördjupa din kompetens inom coaching är detta rätt utbildning för dig. Utbildningen är på 60 timmar samt praktik och projekt efter utbildningen.

Vidarutbildning

Med denna utbildning har du förkunskaper för att vidareutbilda dig även efter denna utbildning inom specialområden och steg 2 utbildningar som Unestål Education tillhandahåller till:

Certifierad Internationell  Teamcoach
Certifierad Internationell  Exekutivecoach 
Certifierad Internationell  Lifecoach

Certifieringsorganisationicc_logo_azul

Certifiering sker via ICC (International Coaching Community) som är en av världens största yrkesorganisationer för coacher och en registrerad »non profit« organisation i London, England. ICC bildades 2001 av Joseph O’Connor och Andrea Lages med visionen att främja, stödja och utveckla ett coachingyrke byggt på höga krav på kompetens och etik.

 

EMCC-ackreditering Denna utbildning (International Coaching Certification Training – nivå 1) är utvecklad av Lambent Coaching och är ackrediterad genom EMCC på EQA-nivå. Detta innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad internationellt och håller en mycket hög nivå.

EMCC (European Mentoring and Coaching Council) är en oberoende, opartisk och icke vinstdrivande organisation som ställer de högsta kraven på kvalitet på utbildningar i coaching och mentorskap och vid certifiering av coacher och mentorer. Med bas i Europa och med globalt fokus arbetar organisationen med att sätta standarden och normerna för yrket enligt principen ’best practice’.

 

Vill du ta trippla certifikat? Lambent Coaching är godkända av ICC, EMCC, och ICF så om du vill ta trippla certifikat kan vi utfärda ett intyg för din portofolio på 20 coachtimmar som du kan använda för din redovisning till EMCC.

Joseph O´Connor är världskänd som coachtränare och har coachat det flesta stora företag i världen. Författare till 25 talet böcker inom coaching som översatt till 60 tal språk.

Läs mer om ICC här »

Vill du läsa våra utvärderingar?

 

Kursfakta

Kursform: Live/Online-realtid
Examineringsform: Certifiering
Kurslängd: 8 dagar + coachprojekt efter utbildningen. Du får personlig feedback på dina inlämnade projekt!

Kursavgift

39 000 SEK, exkl. moms
48 750 SEK, inkl. moms

Info, kursavgift

I priset ingår kursmaterial, fika, coachapp och certifiering.

Förkunskaper

Inga, detta är grundutbildningen inom Coaching

Studietakt

Du har 6 mån på dig för att bli klar med din certifiering

Mer info

Elene Unestål
E-post
019-332233

RECENSIONER
Certifierad Coach godkänd av ICC, ICF och EMCC

Innehåll

Utbildningen består av en liveutbildning med 60 lärarledda timmar och ett practicum efteråt som innebär ett eget självcoaching projekt och coaching av klienter. Innehållet i utbildningen är en kombination av genomgångar, demonstrationer och övningar. Genomgående tema är utvecklingen av coachingfärdigheter genom action learning och learning by doing. Tidsåtgång för projekt efter kursen: Daglig mental träning a´20 min varje dag i 28 dagar. Läsa bok och recenserar. 2 st. coaching klienter med 5 träffar var a´1 tim. / gång. Hela projektet ska vara klart inom 6 mån.

 

DAG 1. INTRODUKTION

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha lärt känna övriga kursdeltagare och vara väl insatta i coachingens filosofi och tillämpningar

 • Välkommen
 • Få ut det mesta av utbildningen
 • Certifiering
 • Vad är coaching
 • Coachingens fördelar
 • Olika typer av coaching
 • Utforska nuet och designa framtiden
 • Allians och förtroende
 • Första och sista sessionen
 • Coachingens antaganden
 • ICC etik och normer
 • Kärncoaching och kompetenser

 

DAG 2. FRÅN LIVSMÅL TILL KURSMÅL

Dagsmål

Vid dagens slut ska var och en haft möjligheten att sätta sig in i principerna för visioner, livsmål, verksamhetsmål och projektmål. Man har även diskuterat och övat tillämpningarna av detta på de kortsiktiga och långsiktiga effekter som kursen ska ge.

 • Mål
 • Målkriterierna
 • HUGGS
 • Målgaller
 • Motivation
 • Långsiktiga mål
 • Värden
 • Värden – arbetsblad
 • Värdehjul

 

DAG 3. GRUNDLÄGGANDE COACHINGTEKNIKER

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha satt sig in i, praktiserat och tränat de speciella tekniker som utgör stommen i coachingen av sig själv och andra.

 • Kraftfulla frågor
 • Självinsikt
 • Utmaning, Uppmaning, Klargörande
 • Uppskattning
 • Ansvar
 • Mönster

 

DAG 4. Övertygelsens för och nackdelar

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha en djupare förståelse för egen och andras utveckling utifrån psykologiska, pedagogiska och erfarenhetsmässiga synpunkter

 • Övertygelser
 • Övertygelser i tiden
 • Identifiera begränsade övertygelser
 • Exempel på begränsade övertygelser
 • PAW-Processen
 • Mästerskap
 • Tempus fugit
 • Vår djupaste fruktan
 • Övergång/Transition

 

DAG 5. Kommunikativa färdigheter

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha förstått, övat och praktiserat de viktigaste delarna i en effektiv coaching kommunikation.

 • Inramning och omstrukturering
 • Påminnare
 • Perspektiv
 • Perspektivhjul
 • Språkmönster
 • Återspegling och sammanfattning
 • Att be om lov
 • Förankringar
 • Bryta tillstånd

 

DAG 6. Coachingens mindset

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha kartlagt de hinder och resurser som påverkar egen och andra utveckling samt lärt sig att flytta fokus från hinder till resurser.

 • Coachingens historia
 • Coachingens lärosystem
 • Coaching av klientens mindset
 • Livsbudget och energiförlust
 • Hinder, problemlösning & beslutsfattande

 

DAG 7. Mental Träning

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna förstå betydelsen av egenutveckling genom självcoaching och ha lagt upp en långsiktig plan för att coacha sig själv. Ha kunskap om hur triggers styr vår liv, kunna bryta tillstånd och förstår kraften i coachingens antaganden.

 • Lars-Eric Uneståhl och Mental träning
 • Change modellen
 • Parkett
 • Uppgifter
 • Nivåer av lyssnande
 • Feedback
 • Kursmål från coaching lärande

 

DAG 8. Inre coaching

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha lärt sig att skilja på vägar och mål och lärt sig att coacha såväl sociala och emotionella färdigheter som existentiella frågeställningar.

 • Intuition
 • Handskas med inre dialog
 • Lycka
 • Tre förslag för ett lyckligt liv
 • Personlig energiförlust
 • Coaching och mental träning i teori och praktik

 

DAG 9. Ditt projekt & utvärdering

Vid dagens slut ska deltagarna efter avslutad uppcoaching och skrivning antingen ha certifierats på del 1 eller ha anvisats hur man genom kompletteringsåtgärder kommer att certifieras i framtiden.

 • Ditt projekt
 • Vad har jag lärt mig av att bli coachad
 • Vad har jag lärt mig av att coacha andra
 • Process coaching
 • Självutvecklingsprojekt – Bokrecension
 • Självutvecklingsprojekt – Mental träningsdagbok
 • Utvärdering gjord av coachen
 • Utvärdering gjord av klienten

Målgrupp

Du kan använda coaching

 • för egen utveckling
 • som utveckling av medarbetare och verksamhetsteam
 • som psykolog eller terapeut för bättre resultat
 • är du lärare/utbildare ger coaching en mer effektiv utbildning
 • för att ta fram resurser för att optimera prestation i allt utvecklingsarbete

Effekter efter utbildningen

 • klar över sina visioner, mål, värden och värderingar
 • använda kraftfulla frågor som leder till insikt, motivation och förändring
 • utmaning av begränsande övertygelser och blockerande självbilder
 • bli fri från negativa framtidsbilder, rädsla och negativ stress
 • formulering och programmering av handlingsplaner som fungerar
 • utveckling och användning av intuition och andra dolda resurser
 • utveckling av kärnkompetenser inom coaching
 • tillgång till effektiva verktyg för varaktig förändring

Certifiering

Denna utbildning är EQA-ackrediterad genom EMCC

Coachutbildningen (”The International Coaching Certification Training”) är utarbetad av Lambent training, och ackrediterad genom EMCC vilket innebär att utbildningen är internationellt kvalitetssäkrad på en hög nivå.

EMCC (European Mentoring and Coaching Council) är en alleuropeisk, oberoende organisation som ställer mycket höga krav på kvalitet på utbildningar i coaching och mentorskap liksom vid certifiering av coacher och mentorer.

”The International Coaching Certification Training” motsvarar kraven av två oberoende Internationella Coach organisationer:

 • ICC – International Coaching Community (certifieringsorgan för Lambent Trainings)
 • EMCC – European Mentoring and Coaching Council


Lambent Training
  Lambent Training motsvarar alla krav för Portfolio ansökningen till ACC.

Läs mer om certifieringar

Sagt om kursen

Fantastisk kul kurs med välmatade dagar. Mycket positiv stämning i gruppen som i mångt och mycket skapades av tränarna.
Bjarne Widheden
Givande, rolig och intressant!
Maria Hast
Väldigt insiktsbyggande och lärorik. Utmanande, då man utmanar sig själv. Detta borde spridas till fler. Genomarbetad och seriös.
Samuel Vikström
Mycket lärorik & givande på så många plan! Skall bli kul att träna vidare nu med resterande.
Annica Åman Cikota
WOW! All kunskap värderar jag högt! Glädje, inspiration, meningsfullt, högt i tak, skratt, lyssnande, värdefullt, givande, kursare, feedback, Utvecklande.
Caroline Lindahl
Otroligt spännande, utmanande och rolig. Korvstoppning. Livslärdomar. Fantastisk!
Susanna Johansson
Otroligt lärorik. Insåg absolut inte innan att coaching är en sådan konst det verkligen är. Kursen har gett mig väldigt mycket redskap, så nu är det dags att bli riktigt bra på detta.
Kaj Pedersen
Fantastiskt innehåll och tillämpningar i alla situationer
Patricio Trujillo
Utvecklande på det personliga planet. Intressant att få mer kunskap och att få teoretiska kunskaper på sånt som jag letat efter i hela mitt liv.
Patrycia Germundson
Väldigt lärorik och utvecklande. Superkul! Bra kombination av teori och praktik.
Märta Dahlberg
Utvecklande, spännande, intensiv (på ett bra sätt).
Eva Gilbertson
Otroligt utvecklande & rolig! Speciellt de praktiska coaching momenten. Allra bäst tyckte jag om de fyra livscoachingsessionerna första veckan. Kursböckerna har hittills inte givit lika mycket, men pärmen är bra.
Martin Miró
Superbra, har givit mig väldigt mycket insikter & stimulans att arbeta vidare på den väg jag är.
Ulrika Göransson Marstorp
FANTASTISKT!
Viveca Kuylenstierna
En fantastisk vecka med många insikter & inre processer. Underbara kurskompisar som vågat bjuda på sig själva och gett mig tryggheten att kunna bjuda på mig själv.
Linnea Fennhagen
Utvecklande. En härlig omtumlande inre resa. Totalt fullproppat i huvudet. Bara önskat en ledig dag för att få "andas" men märkt att det funkat ändå (Jippie).
Maria
Vad fan hände? Skämt åsido, det här var det bästa jag gjort för mig själv i hela mitt liv. Allt som kommer nu blir underbart!
Sara Sjölund Wiberg
Otroligt lärorik, intensiv och rolig. Mycket tankar i huvudet.
Camilla Ramström
Intensiv! Nyttig! Omrörande! - Det bästa är att få omsätta kunskap till kompetens. En dag ledigt efter dag 4 el 5 skulle varit bra.
Ida Lövgren
Högmotiverande och starkt kompetenshöjande
Ingrid Sernelin
Mycket lärorik. Har en ny syn på coaching yrket.
Håkan Högberg
Mycket spännande. Jag har fått många bra verktyg. Ett flertal positiva aha-upplevelser, saker och ting som helt plötsligt har fallit på plats på ett logiskt vis.
Henrik Johansson
Omvälvande, utvecklande, insiktsgivande, rolig, kompetensgivande, värdefull, full av kunskap. Lugn, trygg, utvecklande och inspirerande atmosfär.
Jessica Niskanen
En väldigt bra och givande kurs som har lärt mig väldigt mycket.
Blanchard Butandu
WOW! En ny värld har öppnats - både inom mig själv men även för mitt yrke och min framtida karriär.
Anna Hallberg
Tack för att ni hjälpt mig! Lärorik, mästerskaplig, effektivt. Aldrig lärt mig så mycket på så kort tid om mig själv och andra.
Ahmed Hassoum
Intressant, informativ och ögonöppnare.
Marie Eriksson
Givande, lärorik, en ögonöppnre.
Laura Troka
En fantastisk resa i personlig utveckling.
Nikki V.
Så bra! Den mest utvecklande kurs jag någonsin gått, men också den tuffaste. Kompetens och lära i livet har fått en ny innebörd.
Sara Andersson
En ny resa i att förverkliga min personliga utveckling och därigenom öppna dörrarna till att förändra mina egna möjligheter. Ökad kunskap & kompetens.
Jimmy Immo
Lärorik, insiktsfull & en start på något nytt. Oerhört tacksam.
Dennis E. Hilmarsen
Den mest givande kurs jag någonsin gått. Givit enorm självinsikt plus kraftfulla verktyg att bidra till andras förbättrande välbefinnande.
Harald von Sydow
Ett stort WOW! Otroligt givande kurs där vi får kunskap varvat med övningar. En process där vi jobbar med oss själva och lär oss när vi sover :-) Fantastisk resa, både inom mig själv och med andra.
Susanne Sabith
Fantastisk från början till slut! Kommer definitivt att rekommendera den till andra!
Sofia Stambro
Praktisk kurs, fokuserad på kompetens.
Frej Levin
Otroligt givande för mig själv samtidigt som jag på ett konkret sätt har fått lära mig olika verktyg att använda mig av både för mig själv och på andra.
Filippa Friberg
Som en "eyeopener" (det finns ju massor av saker som JAG kan göra).
Cecilia Jones
Fantastiskt - ger mycket mer än bara en certifiering. Livsomvälvande - livsinvestering.
Michelle Åkerström
Superbra! Väldigt matnyttig utbildning som gett mig självförtroendet till att verkligen satsa på detta. De gav mig verktygen jag behöver för att lita på mig själv.
Sandra Gärtner
Har lärt mig mycket genom framförallt övningar tillsammans med andra kursdeltagare. Lust till att lära mig mer.
Eva-Lena Ivarsson
En fantastisk kurs med massor av utveckling och kunskap. Personlig utveckling på hög nivå.
Magnus Fred
Personlig utveckling som jag aldrig kunnat föreställa mig.
Anette Tandberg
Coaching är ett yrke med enorm potential. Mental träning har en given plats i livet för alla och borde integreras i skolan. Budskapet lärs ut på ett "smittsamt" sätt med en blandning av forskning, kunskap och passion.
Thomas Borg
Inspirerande och enormt utvecklande. Alla kursdagar var så otroligt intressanta och utvecklande.
Erik Nordlander
Omvälvande! En väldigt bra kurs som förmodligen kommer att förändra mitt liv på ett positivt sätt.
Lars Nilsen
Hur kul som helst! och så mycket jag har fått med mig som jag kommer ha nytta av resten av mitt liv!
Agneta Bergman
Supernöjd! Precis det jag behövde. Kursen blev så mycket bättre än jag kunde föreställa mig. Många coaching tillfällen, så jag känner mig bekväm i att börja coacha. Massa bra övningar som hjälpte mig att komma till flera insikter. Riktigt Riktigt nöjd.
Amanda Forslund
En riktig energi boost till självutveckling.
Mikael Litsegård
Som en stor omvandlingsprocess. En tankeställare! Väckarklocka! Bomb! Men framförallt glädje.
Conny Sundquist
Omvälvande! Otroligt hur mycket kunskap & utförande som kan ske på denna period. Komplett och perfekt för den som önskar jobba som professionell coach.
Jenny Säfström
Bra utbildning, gav mig det jag sökte, att få struktur på coachandet. Det ger mersmak till vidareutveckling inom yrket.
Katarina Liminga Kalla
En livsförbättring. En stolthet att ha gjort detta nu i min tidiga ålder (23 år)
Kristian Hollås Eriksson
Som en uppenbarelse. Inspirerande. Kraftfull, Kraftskapande. Ett litet men betydelsefullt steg mot en bättre värld.
Håkan Arnheden
”Så viktigt att se, känna, assistera, leva, utveckla, växa som människa! Att få verktygen till att coacha andra och sig själv är så stort att orden inte räcker till.”
Tina Näslund
”Livsavgörande, varm, mycket bra!”
Susanne Öberg
”Det var så givande och lärorikt”
Fatima Melinson
“Positiv & inspirerande!”
Emma Gerloff
”Mycket givande, bra pedagogisk upplägg, jätte bra övningar”
Linnea Tammelin
”Fantastisk! givande, motiverande, inspirerande, en möjlighet att få kunskap samt kompetens genom övningar. ”
Anna Jacobson
”Hur kul som helst! Väldigt intressant.”
Susanne Zakrisson
”En fantastisk kurs, har lärt mig massor om coachning och inte minst mig själv”
Kicki Agnemyr
”Så givande på många sätt”
Carolina Gustavsson
”För mig otroligt lärorikt, jag har fått insikter om mig själv och utvecklas samtidigt”
Stina Viggeby
”Utvecklande. Ökad självkännedom, nya verktyg och dammat av gamla verktyg.”
Lotta Holmberg
”Helt fantastisk – över förväntan”
Helen Iggfors
”Livsomvälvande!”
Sara Törnblad
”Bra kurs och innehåll!”
Peter Lindström
”Förvirrande, rolig, meningsfull, värdefull”
Marie Lundström
”Lärorik, gett många insikter, intensiv!”
Camilla Pålsson
”Jätte mycket skratt och djupa insikter.”
Fredrik Hertzman
”En kurs som alla borde gå då den utvecklar en som både privatperson och yrkesperson”
Britt-Marie Syrén
”Otroligt givande. Den har gett mycket mer än jag vågat tro”
Ulf Eriksson
”Helt fantastisk! Den bästa utbildningen jag någonsin gått på och jag är så glad att jag tog chansen att få komma hit. Jag har lärt mig mer om mig själv och utvecklas än vad jag trodde var möjligt. Pärmen är fantastisk, gruppen är fantastisk. Varje dag har känts som julafton.”
Helen Zetterlund
”Helt suverän. Jag har lärt mig så mycket om mig själv och verkligen utvecklat mitt sätt att se på andra.”
Marie Bergqvist
”Det mest utvecklande jag har gjort.”
Thersia M Zetterström
”Jättebra, givande, utmanade, insiktsfull och motiverande.”
Teresa S Wallén
”Lärorik, intressant, omtumlande .”
Karolina Holm
”Kursen har varit mycket givande. Gett mig många fantastiska insikter och tankar. Jag kommer att ha stor nytta av den här utbildningen i alla delar av mitt liv. TACK!”
Göran Dahl
”Fantastiskt lärorik och ärlig. Jag har lärt mig så mycket om mig själv och funnit så mycket härlig energi som jag vill sprida till alla andra.”
Matilda Sandström
”Än mer givande än jag hoppats! Bra material. Bra med alla träningsmoment. Tränarna var en perfekt mix av personligheter.”
Maria Forsberg
”WOOW. Häftig resa som jag inte vill ska ta slut. Men den fortsätter på egen hand med alla verktyg, insikter och inspiration jag fått.”
Thomas Palmér
”Det mest givande jag varit med om. WOW!”
Josefine Åkesson
”Kompakt, tydlig och intressant innehåll. Tydlig struktur med verkliga historier / situationer som ökar trovärdigheten och intresset.”
Birgitta Wikström
”Väldigt bra kurs! Jag är glad att min nyfikenhet ledde mig hit, den passar också bra ihop med PUMT. Många bra verktyg och metoder som kommer hjälpa mig och andra att nå sina mål.”
Karin Ekh
”Otroligt utvecklande och givande.”
Eva Ransjö
”Med många nya insikter och lärdomar både som coach men också som person, så har jag hittat nya dolda områden som lyser!”
Veronica Husberg
”En bra utformad kurs som blandar föreläsning med diskussion och praktiska övningar..”
Olof Davidsson
”En bra grundkurs med stort utbyte av kursdeltagarna. Övning ger färdighet!”
Matilda L
”Awesome! Jag har fått verktyg att ta mig vidare på både min personliga och yrkesrelaterade bana.”
Carolina B M
”It gives the opportunity to learn how to be a good coach, but it also leads to a huge change in yourself.”
Sandra J
”Om jag bara vetat om detta innan. Ett absolut måste för samhällets förtjänst.”
Giovanni P H
”Mycket bra! Bra lärare, kursmaterial och upplägg.”
Jeanette S
”Otroligt givande och inspirerande. Mycket mer än vad jag förväntade mig!”
Malon S N
”Mycket givande och utvecklande. Avspänd och trevlig miljö.”
Elisabeth W
”Fantastiskt inspirerande och ett uppvaknande!!”
Lena S
”Givande och formande Det finns ett fåtal kurser och tränare som klarar att få en så stor grupp att hålla fokus så många timmar i så många dagar. All heder!”
Nicklas A
”Den har varit väldigt innehållsrik. Det är fullt i mitt huvud. Intressant och fantastik på alla sätt och vis.”
Isabella A
”Sinnesöppnande. Man öppnar upp för möjligheter.”
Jesper A
”Den mest intressant kursen hittills.”
Christian D
”En kurs som tar upp det som krävs för att bli en coach.”
Rickard N
”En bra kurs som gett mig bra insikt i coachingen och den mentala träningens värld.”
Peter NH
”En kurs som har det egna lärandet och vidare personlig utveckling, via coaching och MT, i fokus.”
Martin N
”Kul att se hur övningar/coaching ”skapar” frågor/diskussioner/inre-yttre konflikt/reaktion och att det sedan följer som nästa ämne/del i lärandet.”
Annelie D
”Lärorik, rolig, intressant och livsförändrande.”
Rickard Hermansson
”Många nya insikter genom att varva teori med träning.”
Jeanette Aland
”Det var en mycket spännande kurs som väckte många saker i mig som och som jag även kunde avsluta. Det känns härligt!.”
Eva-Maria Stålnacke
”Kursen är otroligt givande både kring det teoretiska, praktiska och då det kommer till insikter om en själv. Man finner nya dimensioner i alla plan.”
Fredrik Mikiver
”En häftig resa och fortsatt resa med min personliga utveckling.”
Marie-Louise Wesslén
”Fantastisk givande och utvecklande.”
Olle Olmårs
”Otroligt kraftfull kurs både för min personliga och arbetsutveckling. Inspirerande och kul. En wow upplevelse.”
Malin Kamholm
”Väldigt kraftfull och väldigt utvecklande inom min egna personliga utveckling & väldigt rolig!”
Pernilla Carlsson
”Mycket bra-Fantastiskt bra då hade jag ändå mycket höga förväntningar. Bra upplägg. Mycket bra med övningar. Även bra med historik.”
Camilla Linnarsson
”En värdefull och intressant utbildning som ger både professionella och personlig redskap till utveckling både för klienter och mig personligen, TACK!”
Camilla Holmström
”Jag har lärt mig fantastiskt mycket – vilken otrolig resa jag har fått vara med om.”
Malin Elfström
”Mycket värdefull som kommer att ge mig mycket nytta både som coach men även som person.”
Simone Lukanovic
”Fantastik! En kombination av personlig utveckling och verktyg för fortsatt personlig utveckling och möjlighet att hjälpa andra att utvecklas. Härlig öppen och tillåtande stämning med många skratt.”
Åsa Ekberg
”Som en viktig del i min fortsatta utveckling som människa och coach.”
Michael Jensen
”Förutom att jag ser fram emot ett nytt yrke som coach ser jag även fram emot ett förbättrat liv då jag lärt mig mycket om mig själv som påverkar mig i mitt framtida liv.”
Camilla O Billdé
”Jättebra! Innehållsrik, utvecklande, rolig, intressant!”
Yamina Enedahl
”Fantastisk! Så lärorik & användbar. Jättebra upplägg & en grym plats att få vara på.”
Sofia Järler
”Fantastisk! Alla borde få gå igenom detta! Att få kombinera egen personlig utveckling med att lära sig hur man lär andra utvecklas har varit fantastiskt intressant och givande.”
Jennifer Wallenborg
”Som en fantastisk upplevelse med en underbar vändning i en begränsande övertygelse.”
Marie Gefvert

Relaterade utbildningar

Broschyrer

Kontakt

Vill du veta mer om denna utbildning?

Om du vill få mer information om denna kurs/utbildning, har frågor som du inte hittar svar på här på webbplatsen?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

För aktuella kursdatum och anmälan - se vår Kurskalender.  Kontakta mig för mer info

  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy