Ackreditering för att bli EMCC och ICF coach.

EMCC & ICF-ackreditering

Grundutbildningen (”The International Coaching Certification Training”- nivå 1), utbildningen är utarbetad av Lambent Coaching  genom Joseph O’Connor, och är ackrediterad genom EMCC på EQA-nivå. Detta innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad internationellt och håller en mycket hög nivå.

Lambent Coaching motsvarar också alla krav för portofolio – ansökningen till ACC på samma sätt som alla andra ICF:s godkända träningar för de 60 timmar som krävs.

EMCC (European Mentoring and Coaching Council) är en oberoende, opartisk och icke vinstdrivande organisation som ställer de högsta kraven på kvalitet på utbildningar i coaching och mentorskap och vid certifiering av coacher och mentorer.

Med bas i Europa och med globalt fokus arbetar organisationen med att sätta standarden och normerna för yrket enligt principen ”best practice”.