Coach Certifiering

Coach certifieringar

Vi har med stor framgång certifierat över 2000 coacher sedan vi blev coachtränare för Lambent Trainings 2002. Framgången består i utvärderingar från våra deltagare. Vi hoppas träffa dig snart på någon av våra utbildningar.

Lars-Eric och Elene Uneståhl är coach tränare för Lambents Coaching (Joseph O´Connor). Lambents Coachingsutbildning ”The International Coaching Certification Training” (nivå 1) är den enda i världen som motsvarar alla krav för Portfolio ansökningen till ICF och EMCC för att få trippla certifikat ,att certifiera dig genom 3 oberoende Internationella coachorganisationerna.

 • ICC – International Coaching Community
 • EMCC – European Mentoring and Coaching Council
 • ICF – International Coach Federation

 

Certifieringsutbildningarna som erbjuds är:

GRUNDUTBILDNINGEN
– Nivå 1 – Certifierad Internationell Coach (grundutbildningen som dessutom är EQA foundetion-ackrediterad)

BUSINESSINRIKTNING
– Nivå 2 – Certifierad Internationell Team Coach( Nivå 1+ denna ger EQA-Practitoner ackrediterad)
– Nivå 2 – Certifierad Executive coach

LIVSINRIKTNING
– NIvå 2 – Certifierad Internationell Life Coach Se utbildningsdatum här »

International Coaching Community (ICC)

International Coaching Community (ICC) bildades 2001 av Joseph O’Connor och Andrea Lages. Genom sina tydliga och klara utbildningsmål kombinerat med innehållsmässig kvalitet och höga etiska regler har ICC på några år utvecklats till den största professionella organisationen för certifierade coacher i världen.

ICC är en certifieringsorganisation där alla medlemmar är ICC-certifierade coacher. Under 2016 hade organisationen mer än 11 500 internationellt certifierade coacher från över 60 länder och 5 kontinenter.

Joseph O’Connor, som under 80- och 90-talet var den mest kände utbildaren och författaren (20-tal böcker) inom NLP (Neurolingvistisk Programmering), övergick i slutet av 90-talet alltmer till coaching och hans böcker ”Coaching with NLP” och ”How Coaching works” (bägge översatta till svenska) används idag i coachingutbildningar över hela världen. Tillsammans med sin kollega och fru Andrea Lages har han också arbetat fram riktlinjerna för och innehållet i en coachingutbildning som sträcker sig över 3 nivåer.

Bli medlem hos ICC?

Endast ICC-coacher som har framgångsrikt genomfört den Internationella Coach Certifieringen genom Lambent Training kan bli medlemmar. Årligen genomförs ca 100 utbildningar i världen och organisationen växer varje dag.

Lambent Training är ensam om att vara den enda ”Coaching Certification Training” i världen som är godkänd för möjligheten av tre oberoende certifieringsorganisationer att bli certifierad coach genom ICC – International Coaching Community, ICF – International Coaching Federation och EMCC – European Mentoring and Coaching Council.

Fördelar med ICC-medlemskap:

 • Tillgång till ICC:s intranet med alla dess resurser.
 • Upptagen i ICC:s databas med CV för klient referenser.
 • Medlemskap i ICC:s nätverk för coacher.
 • Kvalitetssäkringen som medlemskapet ger i en stor och välkänd, professionell organisation.
 • Möjlighet till vidareutveckling genom specialistkurser till Business/Executive, Life och TeamCoach  (nivå 2).
 • ICC:s nyhetsbrev med nyheter, artiklar, recensioner m.m.
 • En gemenskap både ifråga om coachingfärdigheter och en kollegial vänskap.
 • Inbjudan till Internationella Coachkonferenser som arrangeras av ICC.
 • Inbjudan till internationella webinars som arrangeras av ICC.
 • Medlemskapet är livslångt och ingår i priset för utbildningen.
 • Möjlighet att marknadsföra dig på ICC:s hemsida.

 

Läs mer om Lambent Trainining EMCC EQA INFO ICC
Lambent Trainings ICC