Internationellt Certifierad Life Coach i Thailand!

Internationellt Certifierad Life Coach.

Översikt

VI ERBJUDER DIG 3 UTBILDNINGAR BETALA FÖR EN, FRUKOST OCH MIDDAG INGÅR, TRANSFER TILL VÅR KURSGÅRD OCH DEL I DUBBELRUM.

Dessutom drag vi av 10 000kr från kurspriset dvs du får flygbiljetten som extra bonus.

Du får 3 utbildningar betala för 1:

1: Internationellt Certifierad Life Coach

2: Diplomutbildning i mindfulness

3: Social Media Marketing

 

Om Livscoach

Livscoach är jämte Business Coach det mest populära coach-yrket i världen. Dock har det hittills inte funnits någon specialistutbildning på området dvs ingen har hittills kunnat kalla sig för Certifierad Life-Coach och denna utbildning blir därför den första som leder till en certifierings-utbildning i LivsCoaching.

Den vanliga orsaken till att söka en coach har varit att få hjälp med ett problem eller ett problemområde, oftast upplagt på 5 besök. En livscoach kan naturligtvis också arbeta med problem men det viktigaste området för en livscoach är ”Livsutveckling”, Personlig utveckling, Ledarutveckling, Relationsutveckling, etc.

Det innebär att en livscoach ibland har kunder som man följer genom hela livet (Livslång utveckling), vilket gör att man till skillnad från andra coacher inte behöver arbeta lika mycket för att få ”nya kunder”.

En livscoach kan också med fördel arbeta med executive coaching, eftersom en chef som anlitar en coach sällan gör det för ”Business problems” utan mest för de livsproblem, som man inte kan diskutera med någon inom företaget.

En livscoach hjälper människor att identifiera och uppnå personliga mål, från övergripande livsmål, byggda på en personlig vision, ned till de dagliga och vardagliga besluten.

Om utbildningen

Utbildningen innehåller det mesta av den kunskap och de färdigheter som behövs för att hjälpa sina klienter att utveckla ett liv med hög livskvalitet, livsmotivation och livsglädje. Bland innehållet kan nämnas: Livsvision, Livsmål, Livsfilosofi och Livsmodeller, Livsbudget med Livsresultat och Livsbalans, Livsenergibudget med energiinkomster, utgifter, tillgångar och skulder, Livsförändringsverktyg, Livsvärderingar, Livsattityd, Livstuffhet, Livskontroll, Livsstresshantering och Livsstressimmunitet, Livsstyrka, Livsmotivation, Livsglädje, Livstillfredsställelse, och mycket mera. På varje område erhålles praktiska verktyg som kan användas i den framtida klientcoachingen.

Det som gör denna utbildning helt unik är användningen av Mental Träning, mentala rummet och alternativa medvetandetillstånd i Livscoachingarbetet. Bara för att nämna ett exempel: Du blir först i hela världen på att lära dig ”Coacha det omedvetna”.

Förkunskaper

ICC Coach nivå 1. Detta är en nivå 2 utbildning öppen för alla ICC Certifierade Coacher nivå 1 och coacher som har fullgjort motsvarande träning genom annan certifieringsorganisation än ICC. Denna utbildning kommer att ta dig till nästa nivå i färdigheter och specialisering.

Utbildningens upplägg och längd

Utbildningen till Life Coach utgörs av 7 dagars liveutbildning, efterföljande practicum samt 1 certifieringsdag. Practicum innefattar egenträning samt livscoaching av 3 klienter under minst 7 tillfällen med minimum en veckas mellanrum. Totalt 21 tim.

Fördelarna med denna kurs är

 • Större kunskap och säkerhet i att använda coachingens tekniker och verktyg.
 • Ökad trovärdighet på marknaden som Certifierad Life Coach.
 • Förmågan och kunskaperna att arbeta med många olika typer av utmaningar.
 • Specialiserad kompetens och färdigheter i lifecoaching.

Vad gör denna utbildning unik?

 • En internationell certifiering i Life coaching
 • Utbildningen håller internationellt erkänd ICC-kvalitet
 • Internationellt erkända trainers som är erfarna Life Coacher
 • En omfattande referensmanual

Certifieringsorganisation

ICC – International Coaching Community

Läs mer om ICC här »

 

Kursfakta

Kursform: Live
Examineringsform: Certifiering
Kurslängd: 7 dagar + coachprojekt 6 mån + certifieringsdag

Kursavgift

39 000 SEK, exkl. moms
48 750 SEK, inkl. moms

Info, kursavgift

I priset ingår del i dubbelrum, halvpension, transfer,10 000 kr avdrag till resan, 3 utbildningar!

Förkunskaper

ICC Certifierad Coach Nivå 1, eller motsvarande.

Studietakt

6 månader

Mer info

Elene Unestål
E-post
019-33 22 33

Innehåll

På denna utbildning lär du dig bland annat!

 • Life Coaching i teori och Praktik
 • Din livsresa.
 • Kraften i mentala träning vid lifecoaching.
 • Att hitta din ideala balans i livet.
 • Självobservation som ett kraftfullt verktyg för förändring.
 • Att upphöra att vara »offer« till att bli en agent som gör skillnad genom sina handlingar.
 • Att handskas med stress.
 • Att handskas med fördömanden och press ifrån ”borden” som orsakar stress.
 • Arbete på djupet med värderingar och att leva enligt dina värden.
 • Attributionsteori.
 • De tre sätten att tänka som orsakar stress och hur du förändrar dem.
 • Positiv psykologi och glädje.
 • Flow-tillståndet och hur du uppnår det.
 • Coacha ditt omedvetna
 • Relations Coaching
 • Att coacha i området ”Beslutsfattande”
 • Social media
 • Mindfulness

Kursen är specialinriktad på Life Coaching och arbetar på samtliga utvecklingsnivåer.

Certifiering

Internationell certifiering

De deltagare som önskar att bli certifierade som ICC Life Coach kommer att behöva slutföra följande projekt under och efter träningen.

Bokrecension

Deltagaren ska skriva en recension av tre relevanta böcker om ”Life Coaching” från den litteraturlista som tillhandahålls på träningen. Denna recension distruberas till övriga kursdeltagare samt tränaren som ger feedback och kommentarer.

Projekt i självcoachning

Varje deltagare kommer att arbeta med ett projekt som involverar den egna personliga utvecklingen. De ska presentera mål för sitt projekt, värdena det berör samt handlingsplan för sin trainer inom en månad efter avslutad liveträning. Projektet ska vara klart inom 4 månader och en skriven rapport om projektet ska tillställas tränaren.

Projekt i Life coaching

Deltagaren ska coacha två valfria klienter under minst sju tillfällen vardera med minst 1 veckas mellanrum. En skriftlig rapport över dessa coachingprojekt ska tillställas tränaren senast på certifieringsdagen. En video som dokumenterar projektet tillsammans med skriftliga kommentarer accepteras också. Det skrivna materialet behöver endast redovisa feedback och måste ta hänsyn till den sekretess som överenskoms mellan coach och klienterna. Varje klient kommer också att ombes ge feedback till ICC om coachingprocessen.

Sagt om kursen

Mycket intressant - överväldigande bredd och mängd av innehåll. Spännande diskussioner i och utanför "lektionssalen". Trevliga kursdeltagare och allt i en fantastisk miljö!
Lena Weesar
Mycket, mycket givande. Precis detta jag har känt att jag har saknat under året som gått som ICC coach. Min verktygslåda har fyllts på med fantastiska möjligheter att arbeta vidare både med mig själv och mina klienter. Jag lämnar Thailand med massor av nya kollegor, vänner, insikter, känslor, möjligheter och mycket mycket mer.
Lena Scotte
Mycket lärorik, meningsfull, utvecklande, intressant samt oerhört stimulerande.
Conny Sundquist
Mycket handlingsnyttig utbildning. Jag kommer att ta med mig allt. Alla nya kursvänner, mycket utbyte och delgivning mellan varandra.
Marie Lundström
Intensiv - vederkvickande - I delar påträngande
Håkan Wallenius
Inspiration, energi och verktyg! Det har varit en helt fantastisk kurs. Alla människor, tränare, platsen, lärandet, maten, solen. Jag åker härifrån med ett stort leende och ett soligt hjärta.
Marie Norder Aspholm
En lärorik start & introduktion. Ovant att inte gå igenom mycket pärm-material på själva kursen. Bra utmaning för mig.
Anna Leissner
Fantastiskt bra beskrivet att coachen arbetar med frågeställningar som berör livet. Att ha en vision för livet och leva den enligt sina egna värderingar. Alla behöver en coach.
Susanne Fagerström
En värdefull påbyggnad till coachutbildningen, som ger verktyg och modeller att jobba med individen på ett djupare plan och i ett längre perspektiv. Den här kursen har en tyngd och ett djup som grundutbildningen inte kan ge.
Anna Gravell
För mig var kursen även ett sätt att hitta tillbaka till min grund i coaching & se mina "problem" i ett nytt ljus. Jag tycker den är inspirerande och innehållsrik. Det är ett sätt att fördjupa sig i sin roll som coach & förbättra/komplettera de områden man känner sig svag i.
Lovisa Ericson
Det här är bara början, det är nu vi skall lägga allt vi kan och kunskap av det vi fått denna vecka ut i världen. Har fått så många olika sätt vi kan jobba med lifecoaching. De här dagarna har gett mig ny energi och nyfikenhet.
Sharon Kane
Efter ICC Grundutbildningen HT-18 upplevde jag att Life-perspektivet skulle ge en mer komplett palett för coachingen (praktiskt). Nu, efter genomförd utbildning i Thailand, upplever jag just detta. Här har jag givits en tydligare utgångspunkt för coaching, en utgångspunkt som bekräftas i min egen önskan som uppstått i den praktiska situationen.
Mikael Litsegård
En kurs med en hel del (för mig) nödvändig repetition. Kurserna är alltid väldigt innehållsrika. Det var en mycket positiv känsla att gå kursen med coaching & NLP i botten. Lifecoaching som idé är ju brilliant & heltäckande, då materialet är så komplext & stort.
Håkan Ericson
Väldigt givande, de sista pusselbitarna har nu trillat på plats och jag känner mig redo för utmaningar och ser fram emot många lifecoach uppdrag.
Niclas Åkerholm
Öppna upp coachingens mål med visions mål vilket gör livscoach rollen "agil" och oerhört bred & spännande.
Malin Lake
Det blir en synergieffekt att vistas på ett och samma ställe (jämfört med kursen jag gick i Örebro). Jag känner mig mer kompetent som coach nu, så jag har verkligen fått det jag kom för.
Cecilia Svensson
Gedigen, välplanerad kurs. Bland det bästa jag har sett.
Mikael Avatar Stjernvall
Bra att det inte funnits så mycket ramar utan att vi har förstått det är att vi gör det till vårt egna.
Ulrica Garcia Gomez

Relaterade utbildningar

Broschyrer

Kontakt

Vill du veta mer om denna utbildning?

Om du vill få mer information om denna kurs/utbildning, har frågor som du inte hittar svar på här på webbplatsen?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

För aktuella kursdatum och anmälan - se vår Kurskalender.  Kontakta mig för mer info

  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy