Hur blir jag ICC,ICF och EMCC certifierad?

Det är inte lätt att välja bland den uppsjö av coachutbildningar som finns idag i Sverige. Vem som helst kan kalla sig coach och vem som helst kan starta coachutbildningar där man certifierar deltagarna genom sitt eget företag. Vill du vara säker på att få en god utbildning bör du därför välja någon av de utbildningar där du kan certifieras genom en internationell organisation. De tre största och mest kända är ICC, EMCC och ICF. Vår utbildning genom Lambent Coaching är godkänd av alla tre certifieringsorganisationerna.

Tänk på att det finns många coachutbildningar som skriver att de följer ICC, EMCC och ICF:s standard, men det betyder inte att de uppfyller de krav som ställs för certifiering genom någon av organisationerna. Det finns även många coachföretag som startat nationella egna certifieringsorganisationer som ser seriösa ut men som vilseleder kunder att tro att det är en internationell organisation.

International Coaching Community är en av de största professionella medlemsorganisationerna för Coacher i världen med mer än 16 000 certifierade coacher i 60 länder och 5 kontinenter.

ICC – International Coaching Community

ICC är ett registrerat icke-vinstdrivande bolag i London, England, som grundades av Joseph O’Connor och Andrea Lages 2001. Genom sina tydliga och klara utbildningsmål kombinerat med innehållsmässig kvalitet och höga etiska regler har ICC på några år utvecklats till en av de största professionella organisationerna för certifierade coacher i världen.

ICC certifierar endast utbildningen Lambent International Training Coaching Certification. Denna utbildning fick en European Quality Award (EQA) 2010 av Europeiska mentorskap och coachningrådet (EMCC). Därför uppfylls kraven för ACC Portofolio i International CoachFederation (ICF).

Lambent Coaching Certification

är den enda utbildningen i världen som motsvarar kraven av Coachorganisationerna EMCC, och ICC för att bli Internationellt certifierad coach.

Etiska riktlinjer och coaching standard är väldigt lika hos dessa tre organisationer. ICC är hängivna att utveckla coaching yrket på alla nivåer genom en fullständig coaching karriär med högsta standard, inklusive Life, Business,Team och Executive Coaching.

Du kan gå en Lambent coaching utbildning i mer än 60 länder genom vårt nätverk av certifierade ICC tränare, bygga upp ett nätverk av professionella coacher som använder samma språk, vision, värderingar och etik i coaching. Genom sina kärnkompetenser, coaching, normer och etik, utvecklar Lambent en professionell coaching samt coaching som ett yrke.

Prisbelönt metod

ICC:s godkänner Lambent Coachings prisbelönta metod för att integrera utveckling och de viktigaste modellerna av coaching:

  • Beteendevetenskaplig Coaching
  • Integral Coaching
  • Ontologisk Coachning
  • Det inre spelet
  • NLP och Positiv Psykologi.

Lars-Eric & Elene Uneståhl är coachtränare för Lambents Coaching som är godkänd av ICC med namnet ”The International Coaching Certification Training”, och har utbildat ca 2000 coacher sedan 2002.

Vad är då fördelen att välja vår utbildning?

Du har möjlighet att bli certifierad genom både ICC, ICF och EMCC, vilket är unikt!

Image, goodwill, rykte

Vad har utbildningsorganisationen för rykte. Här har Unestål Education (UE) coachutbildningar den fördelen jämfört med de flesta andra att man sedan 1990 byggt upp ett starkt förtroende och varumärke hos den svenska marknaden. Inte minst viktigt blir detta när det gäller ett nytt område som coaching, där de flesta utbildningsorganisationer inte varit verksamma så många år och där man inte byggt upp förtroendet genom kurser på andra områden som Unestål Education har gjort.

Vad krävs för att bli certifierad av de olika organisationerna?

ICF certifiering och förmåner

1: 60 tim coachutbildning (diplomutbildning)
2: 10 tim mentorcoaching under minst 3 mån (måste vara en ACC coach som är mentor)
3: 100 coach tim varav 75 timmar betalda av klienten.
4: 2 st rekommendationsbrev från kvalificerade coacher.
5: Coacha en examinator ca 30min/telefon.
6: Du måste betala medlemsavgift varje år
7: Ditt ACC certifikat håller endast 3 år
8: För att förnya ditt ACC cert så krävs redovisning av 40 nya coach tim och 10 tim mentorcoaching.
9: Använda ICFs logga för personligt bruk. Marknadsföra dig på ICF hemsida.

ICC certifiering och förmåner

1: 60 timmars dokumenterad coachspecifik coachutbildning.
2: 10 timmars träning av specifika coachingsfärdigheter övervakad av kvalificerad ICC tränare
3: Godkänd skriftligt prov av kvalificerad ICC Tränare
4: Godkänd upp coachning av kvalificerad ICC tränare
5: Godkänt certifierings projekt efter utbildningen, examinator är kvalificerad ICC tränare.
6: Godkänt bokprojekt ska redovisas, examinator är kvalificerad ICC tränare
7: Godkänt egencoaching projekt med inriktning personligt utveckling, examinator är kvalificerad ICC tränare.
8: Godkänt coachprojekt 10 tim. coaching av 2 personer, utvärdering görs av klienten enligt ICC mall.
9: Livslångt medlemskap ingår i utbildningsavgiften där du får marknadsföra dig på ICC:s Community sida http://www.internationalcoachingcommunity.com

Extra förmån om du väljer Unestål Education som utbildare för din coach utbildning:

1: Livslångt medlemskap där du får marknadsföra dig som sökbar coach på vår hemsida.
2: Utnyttja UE: s kursgårdar, resor kongresser till självkostnadspris på Costa Rica, och Thailand.
3: Ingå i nätverk där ev. jobb förmedlas.
4: Delta i UE:s årliga inspirationsevent
5: Bli samarbetspartner för olika typer av utbildningar om du har de utbildningar som krävs.mm.
6: Möjlighet att teckna ansvarsförsäkring via SFKM där Unestål Education är godkänd.
7: Specialpris för att teckna avtal med coachförmedlingen.se.

Elene och Lars-Eric Uneståhl
ICC-Coachtränare för Sverige