Poddavsnitt 66 Färglägg din inre bild!

  • Av Elene Unestål
  • Nyheter
  • Publicerat den 04 feb 2022
Lars-Eric och Elene fortsätter samtalet från förra veckan om den mentala träningens språk. De resonerar kring värdet av att arbeta med kvaliteten på de inre bilderna. I våra arbetssätt ingår det att bl.a arbeta med metaforer, submodaler (kvaliteten på våra upplevelser) och det ger bra resultat utan att klienten ens behöver prata om problemet eller traumat.
Elene berättar om ångestövningen hon använder som hon kallar hacka sönder ångesten. En övning där klienten analyserar och hackar bort ångesten efter en stund. Ett konkret exempel på bildförändring som skapar en förändrad och bättre känsla.
Lars-Eric berättar om experimentet han gjorde med Elene med oböjliga armen. Får vi in en problembild i huvudet blir det svårt att lyckas viljestyrt. Då behövs en omprogrammering som gör att musklerna arbetar automatiskt utan viljestyrkan. Den mentala träningen ger dig tillgång alla dina resurser, inte bara dina viljestyrda resurser.
De samtalar kring det alternativa medvetandetillståndet och avdramatiserar ordet hypnos. Ett tillstånd som vi ofta är i utan att vara medvetna om det. Var i din bubbla och programmera in det du vill!
I krissituationer och vid stress tappar vi vårt logiska tänkande och då behövs intränade beteenden och i förväg önskade resultat. Detta programmerar du in i det mentala rummet som t ex ett lugn. Den mentala träningen stärker dina inre resurser så du blir motståndskraftig mot utmaningar.
Detta och mycket mer i detta spännande avsnitt!
God lyssning – Nytt avsnitt varje vecka!

Ämnen