Poddavsnitt 59 Guldskatten i dåtiden!

  • Av Elene Unestål
  • Nyheter
  • Publicerat den 26 nov 2021
Den här veckan språkar poddtrion om hur vi arbetar inom mental träning med dåtiden.
 
En lyssnare undrar om mental träning negligerar dåtiden och bara fokuserar på framtiden.
 
Mental träning har större fokus på nutid och framtid men en viktig ingrediens är acceptansen av dåtiden.
 
Vi pratarom olika terapiformer, Freud och det som påverkat psykologin genom tiderna.
 
Inom mental träning och NLP använder vi tekniker där vi frigör och frikopplar känslan från situationen. Dåtiden är för oss en riktig skattkista att hämta resurser ifrån som behövs för att skapa målbilder av framtida situationer.
 
Därför minns vi händelsen men inte de negativa känslor och tankar som kan finnas kopplade till situationen.
 
Lars-Eric pratar om sin ORKA modell där vi observerar, registrerar, konstaterar och accepterar men inte reagerar och värderar. Superviktiga skillnader i språket.
 
Elene jobbar mycket med det omedvetna i det hypnotiska tillståndet med sina klienter. Då behöver klienten inte medvetet bearbeta det jobbiga utan arbetet sker i det omedvetna. En arbetssätt där klienten inte behöver bearbeta det jobbiga medvetet utan omedvetet genom t ex metaforer.
 
Vi får höra Malins historia om hur hon bearbetade sitt trauma kring sin bilolycka. När hon körde en övning på en NLP kurs fick hon fram minnesljud som inte var bearbetade utan som omedvetet störde henne i livet. Övningen handlande om att bearbeta situationen med submodaler.
 
Submodaler är kvaliteten på våra sinnen (syn, hörsel, känsel, smak o lukt) de är avgörande för en positiv förändring av känslan i samband med ett jobbigt minne).
 
Vi pratar om triggers som är betingade reaktioner, positiva och negativa. Triggers finns i det omedvetna och påverkar oss i vardagen utan att vi förstår det alla gånger. Att bli medveten om vilka triggers vi har skapar förståelse och möjlighet att välja nya eller ta bort oönskade.
 
Så, ja dåtiden är viktig inom mental träning men inte på samma sätt som t ex i den terapeutiska delen av psykologin. För oss är dåtiden en guldskatt där vi hämtar resurser, accepterar och förändrar oönskade känslor och tankar.
 
Välkommen dåtiden – nyckeln till framtidens önskade resultat!
 
 
By Unestal – podden där du behöver vara redo för det mesta. Vi putsar vidare på den inre guldskatten med olika ämnen varje gång.

Ämnen