Poddavsnitt 120 – Projekt Skit/Bra

  • Av Unestål Mikael
  • Nyheter
  • Publicerat den 22 mar 2024

Fredag och nytt poddavsnitt 🎧😁Idag berättar Malin Lake om Projekt Skit/Bra som hon är involverad i.Örebros elitlag kraftsamlar i ett gemensamt projekt för att stärka denpsykiska hälsan bland Örebros ungdomar!Utåt mot ungdomarna har man valt att kalla projektet Skit/Bra. Man villkommunicera att livet går upp och ner för alla. Livet är skit och livetär bra. Men det viktigaste i detta är hur man ser på sig själv ochhanterar motgångar. Ungdomarna ska få hjälp att hitta sittsjälvledarskap och sin riktning i livet 🥰Tillsammans med samarbetande klubbar och deltagande ungdomar utvecklasen modell för att främja den psykiska hälsan och självledarskap.Projektet arbetar främjande och förebyggande för målgruppen 18-15 år iÖrebro Kommun 👏🤩Har du frågor eller vill ge oss uppslag på poddteman – hör av dig tillinfo@unestal.se

avsnittet: https://shows.acast.com/5f4aafe8e47963689966760f

Ämnen