Certifierad Coach godkänd av ICC, ICF och EMCC

Internationellt Certifierad Coach genom ICC, godkänd även för certifiering av EMCC
Coaching
Välj live el. online i realtid

Kursfakta

Kursstart
2021-01-09
Anmäl dig senast
2020-12-30
Kurslängd
60 contact hours + coachprojekt efter utbildningen.
Kursort/adress
Hagalundsvägen 4, Örebro
Örebro, Sverige
Max antal deltagare
10
Examinering
Certifiering
Förkunskaper
Inga, detta är grundutbildningen inom Coaching
Kursform
Live/Online-realtid
Modul 1
2021-01-09 - 2021-01-17
1 modul
Kursavgift
39 000 SEK, exl. moms
48 750 SEK, inkl. moms
Momsbefriad
Nej
Utbildare/Tränare
Elene Unestål
Lars-Eric Unestål

Kursinnehåll

 

 

Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre. Som certifierad coach, hjälper du andra hitta sina drivkrafter och att definiera önskade resultat så att de får ut mer av sin potential och mår och presterar bättre.

Utbildning är utformad av Lambent Coaching genom Joseph O´Connor och Andrea Lages och du blir certifierad genom International coaching community (ICC) när du är godkänd på alla certifieringsmoment.

Utbildningen är unik i världen då den är kvalitetssäkrad av organisationerna ICC, EMCC. Den är även godkänd av ICF. Vill du även bli certifierad genom ICF och EMCC så ansöker du och följer deras procedur.

Under utbildningen kommer vi även att presentera framtidens coaching där de etablerade coaching principerna kompletteras med det bästa från NLP, Mental Träning och Kognitiv och Emotionell träning. Utbildningen bygger på ”action learning” och ”learning by doing” och består av en kombination av teoretiska genomgångar, demonstrationer, övningar och träning.

Förkunskapskrav

Detta är grundutbildningen inom coaching, nivå 1, och därför ställs inga krav på förkunskaper. Om du vill utbilda dig till Certifierad Coach eller vill fördjupa din kompetens inom coaching är detta rätt utbildning för dig. Utbildningen är på 60 timmar samt praktik och projekt efter utbildningen.

Vidarutbildning

Med denna utbildning har du förkunskaper för att vidareutbilda dig även efter denna utbildning inom specialområden och steg 2 utbildningar som Unestål Education tillhandahåller till:

Certifierad Internationell  Teamcoach
Certifierad Internationell  Exekutivecoach 
Certifierad Internationell  Lifecoach

Certifieringsorganisationicc_logo_azul

Certifiering sker via ICC (International Coaching Community) som är en av världens största yrkesorganisationer för coacher och en registrerad »non profit« organisation i London, England. ICC bildades 2001 av Joseph O’Connor och Andrea Lages med visionen att främja, stödja och utveckla ett coachingyrke byggt på höga krav på kompetens och etik.

 

EMCC-ackreditering Denna utbildning (International Coaching Certification Training – nivå 1) är utvecklad av Lambent Coaching och är ackrediterad genom EMCC på EQA-nivå. Detta innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad internationellt och håller en mycket hög nivå.

EMCC (European Mentoring and Coaching Council) är en oberoende, opartisk och icke vinstdrivande organisation som ställer de högsta kraven på kvalitet på utbildningar i coaching och mentorskap och vid certifiering av coacher och mentorer. Med bas i Europa och med globalt fokus arbetar organisationen med att sätta standarden och normerna för yrket enligt principen ’best practice’.

 

Vill du ta trippla certifikat? Lambent Coaching är godkända av ICC, EMCC, och ICF så om du vill ta trippla certifikat kan vi utfärda ett intyg för din portofolio på 20 coachtimmar som du kan använda för din redovisning till EMCC.

Joseph O´Connor är världskänd som coachtränare och har coachat det flesta stora företag i världen. Författare till 25 talet böcker inom coaching som översatt till 60 tal språk.

Läs mer om ICC här »

Vill du läsa våra utvärderingar?

 

Kursupplägg

Utbildningen består av en liveutbildning med 60 lärarledda timmar och ett practicum efteråt som innebär ett eget självcoaching projekt och coaching av klienter. Innehållet i utbildningen är en kombination av genomgångar, demonstrationer och övningar. Genomgående tema är utvecklingen av coachingfärdigheter genom action learning och learning by doing. Tidsåtgång för projekt efter kursen: Daglig mental träning a´20 min varje dag i 28 dagar. Läsa bok och recenserar. 2 st. coaching klienter med 5 träffar var a´1 tim. / gång. Hela projektet ska vara klart inom 6 mån.

 

DAG 1. INTRODUKTION

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha lärt känna övriga kursdeltagare och vara väl insatta i coachingens filosofi och tillämpningar

 • Välkommen
 • Få ut det mesta av utbildningen
 • Certifiering
 • Vad är coaching
 • Coachingens fördelar
 • Olika typer av coaching
 • Utforska nuet och designa framtiden
 • Allians och förtroende
 • Första och sista sessionen
 • Coachingens antaganden
 • ICC etik och normer
 • Kärncoaching och kompetenser

 

DAG 2. FRÅN LIVSMÅL TILL KURSMÅL

Dagsmål

Vid dagens slut ska var och en haft möjligheten att sätta sig in i principerna för visioner, livsmål, verksamhetsmål och projektmål. Man har även diskuterat och övat tillämpningarna av detta på de kortsiktiga och långsiktiga effekter som kursen ska ge.

 • Mål
 • Målkriterierna
 • HUGGS
 • Målgaller
 • Motivation
 • Långsiktiga mål
 • Värden
 • Värden - arbetsblad
 • Värdehjul

 

DAG 3. GRUNDLÄGGANDE COACHINGTEKNIKER

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha satt sig in i, praktiserat och tränat de speciella tekniker som utgör stommen i coachingen av sig själv och andra.

 • Kraftfulla frågor
 • Självinsikt
 • Utmaning, Uppmaning, Klargörande
 • Uppskattning
 • Ansvar
 • Mönster

 

DAG 4. Övertygelsens för och nackdelar

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha en djupare förståelse för egen och andras utveckling utifrån psykologiska, pedagogiska och erfarenhetsmässiga synpunkter

 • Övertygelser
 • Övertygelser i tiden
 • Identifiera begränsade övertygelser
 • Exempel på begränsade övertygelser
 • PAW-Processen
 • Mästerskap
 • Tempus fugit
 • Vår djupaste fruktan
 • Övergång/Transition

 

DAG 5. Kommunikativa färdigheter

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha förstått, övat och praktiserat de viktigaste delarna i en effektiv coaching kommunikation.

 • Inramning och omstrukturering
 • Påminnare
 • Perspektiv
 • Perspektivhjul
 • Språkmönster
 • Återspegling och sammanfattning
 • Att be om lov
 • Förankringar
 • Bryta tillstånd

 

DAG 6. Coachingens mindset

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha kartlagt de hinder och resurser som påverkar egen och andra utveckling samt lärt sig att flytta fokus från hinder till resurser.

 • Coachingens historia
 • Coachingens lärosystem
 • Coaching av klientens mindset
 • Livsbudget och energiförlust
 • Hinder, problemlösning & beslutsfattande

 

DAG 7. Mental Träning

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna förstå betydelsen av egenutveckling genom självcoaching och ha lagt upp en långsiktig plan för att coacha sig själv. Ha kunskap om hur triggers styr vår liv, kunna bryta tillstånd och förstår kraften i coachingens antaganden.

 • Lars-Eric Uneståhl och Mental träning
 • Change modellen
 • Parkett
 • Uppgifter
 • Nivåer av lyssnande
 • Feedback
 • Kursmål från coaching lärande

 

DAG 8. Inre coaching

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha lärt sig att skilja på vägar och mål och lärt sig att coacha såväl sociala och emotionella färdigheter som existentiella frågeställningar.

 • Intuition
 • Handskas med inre dialog
 • Lycka
 • Tre förslag för ett lyckligt liv
 • Personlig energiförlust
 • Coaching och mental träning i teori och praktik

 

DAG 9. Ditt projekt & utvärdering

Vid dagens slut ska deltagarna efter avslutad uppcoaching och skrivning antingen ha certifierats på del 1 eller ha anvisats hur man genom kompletteringsåtgärder kommer att certifieras i framtiden.

 • Ditt projekt
 • Vad har jag lärt mig av att bli coachad
 • Vad har jag lärt mig av att coacha andra
 • Process coaching
 • Självutvecklingsprojekt - Bokrecension
 • Självutvecklingsprojekt - Mental träningsdagbok
 • Utvärdering gjord av coachen
 • Utvärdering gjord av klienten

Målgrupp

Du kan använda coaching

 • för egen utveckling
 • som utveckling av medarbetare och verksamhetsteam
 • som psykolog eller terapeut för bättre resultat
 • är du lärare/utbildare ger coaching en mer effektiv utbildning
 • för att ta fram resurser för att optimera prestation i allt utvecklingsarbete

Effekter efter utbildningen

 • klar över sina visioner, mål, värden och värderingar
 • använda kraftfulla frågor som leder till insikt, motivation och förändring
 • utmaning av begränsande övertygelser och blockerande självbilder
 • bli fri från negativa framtidsbilder, rädsla och negativ stress
 • formulering och programmering av handlingsplaner som fungerar
 • utveckling och användning av intuition och andra dolda resurser
 • utveckling av kärnkompetenser inom coaching
 • tillgång till effektiva verktyg för varaktig förändring

Certifiering

Denna utbildning är EQA-ackrediterad genom EMCC

Coachutbildningen (”The International Coaching Certification Training”) är utarbetad av Lambent training, och ackrediterad genom EMCC vilket innebär att utbildningen är internationellt kvalitetssäkrad på en hög nivå.

EMCC (European Mentoring and Coaching Council) är en alleuropeisk, oberoende organisation som ställer mycket höga krav på kvalitet på utbildningar i coaching och mentorskap liksom vid certifiering av coacher och mentorer.

”The International Coaching Certification Training” motsvarar kraven av två oberoende Internationella Coach organisationer:

 • ICC – International Coaching Community (certifieringsorgan för Lambent Trainings)
 • EMCC – European Mentoring and Coaching Council


Lambent Training
  Lambent Training motsvarar alla krav för Portfolio ansökningen till ACC.

Läs mer om certifieringar

Trainers

Elene Unestål

Internationellt certifierad ICC Trainer

Elene är bl.a. utbildad ICNLP master trainer, ICC coachtränare, beteendevetare, licensierad mental tränare, kognitiv- och hypnoterapeut. Hon ger genom International Community of NLP (ICNLP), certifieringsutbildningar i NLP ända upp till trainer nivå. Elene driver Skandinaviska Ledarhögskolan som VD och håller utbildningar i kommunikation, hypnos och coaching. ICC har 43 stycken tränare i världen och Elene är en av de tre godkända tränarna i Sverige. Den andra godkända tränaren är Lars-Eric Uneståhl & Claes Unestål vilket ger SLH ensamrätt att certifiera kursdeltagare enligt ICC´s riktlinje.

Lars-Eric Unestål

Internationellt certifierad ICC Trainer

Lars-Eric startade den första högskoleutbildning i mental träning i början av 90-talet och utbildningen i mental träning blev populär på flera av de svenska högskolorna. Han har också infört utbildningen som gästprofessor i Australien, Kanada, Kina, Indien och Ryssland. Han startade 1990 en privat Högskola, Skandinaviska Ledarhögskolan (som bytte namn 2019 till Unestål Education) som fokuserar på utbildning i Mental Träning, Coaching, NLP, Hypnos, Mindfulness som ger en integrerad strategi för personlig utveckling och Problemlösning. Lars-Eric har Tränat många internationella idrottsstjärnor och jobbar med internationella storföretag. Blivit utsedd av tidningen Chef som en av 100 personer som under de senaste 50 åren förändrat svenskt ledarskap för alltid med utbildningen Licensierad Mental Tränare.

Mer info

Monika Morling
019-33 22 33
E-post

Certifierad Coach godkänd av ICC, ICF och EMCC

Välj nedan om du vill anmäla dig

... eller bara vill få mer information innan du bestämmer dig.


  BokningIntresseanmälan  OBS! Om faktureringsadress är samma som utdelningsadress, skriv: "Samma som utdelningsadress".


  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy