Poddavsnitt 80. Från hemmasittare till återvändare

  • Av Unestål Mikael
  • Nyheter
  • Publicerat den 13 maj 2022

I Sverige finns det ungefär 5000 hemmasittande barn som inte kommer till skolan!
Siirkka Person, verksamhetsutvecklare och jobbat som rektor i 20 år har därför skrivit en bok som heter ” Från hemmasittare till återvändare – vägar till skolnärvaro”. I boken delar hon med sig av strategier och metoder hur man får eleverna tillbaka till skolan men framförallt hur man förebygger så att de aldrig behöver lämna. I det stora hela beror detta på att skolan inte kan bemöta elevernas behov, och det handlar inte bara om att det saknas resurser och pengar utan mycket om förhållningssätt och bemötande!

Länk till podden: https://shows.acast.com/5f4aafe8e47963689966760f/

 

Ämnen