Lars-Eric Uneståhl berättar om mental träning

  • Av UE Admin
  • Nyheter
  • Publicerat den 28 okt 2014

Mental träning innebär att träna sina mentala processer, dvs tankar, inre bilder, attityder och känslor så att livet blir så bra som möjligt.

MT ser livet som ett gör det själv projekt där vi lär oss att styra dessa mentala processer mot ett liv med stark livsglädje och hög livskvalitet.

Hör och se Lars-Eric berätta om hur den mentala träningen växte fram: Källa 4inspiration.no

 

 

Ämnen