Lars-Eric beskriver Coaching på YouTube

  • Av UE Admin
  • Nyheter
  • Publicerat den 07 okt 2014

Coaching har definierats på många sätt. Essensen av coaching är att hjälpa en person förändras på det sätt de vill och hjälpa dem gå i den riktning de vill. Coaching stöder en person på varje nivå längs vägen mot att bli den de vill och att vara det bästa de kan vara.

Coaching bygger medvetande, förstärker val och leder till förändring. Det frigör en persons potential för att maximera hans eller hennes prestationsförmåga. Coaching hjälper personer att lära snarare än lära ut till dem.

Coaching har av tradition förknippats med idrott. Varje idrottsman har en coach. Under de senaste åren har coaching blivit applicerbart inom alla områden, inom affärslivet och i varje aspekt av livet såväl som inom idrotten. Nu är det ganska vanligt att någon besöker en coach för att får hjälp att uppnå sina mål såväl i sitt privat- som yrkesliv. Alla har vi unika möjligheter att nå dit vi vill. När vi inte lyckas, beror det till stor del på vårt sätt att betrakta oss själva och vår omvärld. Vårt medvetande styrs som av en stråle från en inre ficklampa: vi lyser där vi förväntar oss hitta det vi vill se, och vi förblir omedvetna om de möjligheter vi inte förväntar oss se.

Förmågan att vidga perspektiven och att skapa höga förväntningar är en av våra viktigaste framgångsegenskaper. Coaching fokuserar på möjligheterna i varje situation, ökar antalet valmöjligheter, framkallar höga ambitioner, ingjuter en tveklös tro på den egna förmågan och skapar entusiasmen att anta nya utmaningar.

Coaching är ett partnerskap mellan coach och klient

Coachen hjälper klienten att uppnå sitt personbästa och producera de resultat de vill ha i sitt privat- och yrkesliv. Coaching försäkrar att klienten kan ge sitt bästa, lära och utvecklas på det sätt de önskar. Coachen behöver inte vara expert inom sin klients arbetsområde.

Särskilj coaching från andra aktiviteter

Coaching handlar inte om rådgivning, mentorskap, handledning, terapi eller konsulting. Coaching är ett förhållningssätt och en utvecklingsstrategi baserad på ett personligt ansvar för den egna framgången. Coachens roll är därför inte att coacha någon genom livets alla möjligheter och svårigheter; den är att lära ut och träna att i varje situation själv hitta den bästa vägen.

Ämnen