Hjärnhälsan konferens 2023

  • Av Unestål Mikael
  • Event, Nyheter
  • Publicerat den 26 jan 2023

Översikt

 

HJÄRNAN ÄR VÅRT INSTRUMENT FÖR ATT MÖTA MORGONDAGEN PÅ ETT BEGÅVAT SÄTT.

När nervsystemet överbelastas kan det ge upphov till hjärntrötthet, störd sömn, och koncentrationssvårigheter, vilka alla är vanliga symtom när hjärnan är i obalans. Vi är de första människorna som riskerar att ”föräta” oss på information. De skyddsmekanismer mot detta som evolutionen försett oss med är dessvärre inte särskilt konstruktiva – tunnelseende, feltolkningar och missförstånd är vanliga i överbelastningssituationer. Detta har vi alla kunnat observera under Coronakrisen, som drabbade hela världen med omätligt stora konsekvenser vi saknar förutsättningar att helt förstå. Under konferensen kommer vi att visa exempel på hur människor handskats med krisen på olika sätt.

Sjukskrivning på grund av stressrelaterade tillstånd har ökat mycket de senaste 5–10 åren. Många blir utmattade, får stressyndrom, depression och annan psykisk ohälsa. Kan vi göra något åt det innan vi hamnar i ett tillstånd där vi behöver professionell hjälp inom sjukvården, och hur ser det ut med rehabilitering av utmattningssyndrom i landet?

Välkommen till Hjärnhälsa 2.0 – en konferens som vänder sig till alla som arbetar i relationsorienterade yrken. Fokus ligger på att förmedla vetenskaplig kunskap om hjärnan, ge verktyg som är direkt tillämpbara både för att skydda sig och att använda i stressrelaterade tillstånd. Nyttan av fysisk aktivitet för välmående, balans mellan organismens olika system och hur vi hjälper hjärnan att vila är fokuserade ämnen.

LÄS MER HÄR OCH ANMÄL DIG HÄR

 

 

Kontakt

För frågor och information, kontakta

Elene Unestål

E-post

Tel. 019-33 22 33

Anmälan och bokning

Ladda ner dokument