PUMT-Personlig kompetensutveckling genom mental träning, Steg 1.

Diplomering som Mental Trainer Practitioner
Mental Träning
Starta när du vill

Kursfakta

Kursstart
Starta när du vill
Anmäl dig senast
-
Kurslängd
1 termin om du läser på helfart Du har tillgång 2 år
Kursort/adress
Onlineutbildning, läs i din egen takt.
Online, Sverige
Max antal deltagare
1
Examinering
Diplomering
Förkunskaper
Inga, detta är grundutbildningen i Mental Träning
Kursform
Online
Kursavgift
19 800 SEK, exl. moms
24 750 SEK, inkl. moms
Momsbefriad
Nej
Utbildare/Tränare
Onlineutbildning

Kursinnehåll

Utbildningens huvudmål

Mental träning är en träningsmetod som fokuserar på att förbättra mentala förmågor och prestationsförmåga genom olika tekniker. Det kan innefatta tekniker som visualisering, självhypnos, mindfulness, positivt tänkande och målsättning.

Mental träning kan användas inom en mängd olika områden, inklusive sport, affärsliv, utbildning och personlig utveckling. Genom att förbättra mentala förmågor som koncentration, självförtroende och motivation kan man öka sin prestation och nå sina mål mer effektivt.

Mental träning kan användas i kombination med fysisk träning för att uppnå maximala resultat, eftersom mentala och fysiska förmågor är nära sammankopplade. Genom att använda mental träning kan man förbättra sin mentala hälsa och välbefinnande, vilket kan bidra till en mer balanserad och lycklig livsstil.

På denna utbildning lär du dig att tillämpa den mentala träningen i ditt vardags- och yrkesliv för att må och fungera bättre. Du får fördjupad kunskap och medvetenhet om mentala och fysiska processer och hur dessa styr din livssyn, dina tolkningsmönster och prestationer. Detta är grundutbildningen och steg 1 för Lic Mentala Tränare utbildningen.

 

Läs mer här om paketpris här:

ANMÄL DIG HÄR: Utbildningen ”PUMT” Personlig Utveckling genom Mental träning.

Vad är mental träning. Lars-Eric Unestål berättar här:

Utbildningens syfte

Att utbilda dig i ditt eget personliga ledarskap och att jobba med

 • stresshantering privat och på arbetet.
 • en ständig utveckling och ett livslångt lärande.
 • att livet ses som ett ”gör det självprojekt”.
 • att varje utvecklingsprocess börjar med insikten att du kan skapa din egen framtid.
 • möjligheten att om-programmera det förflutna.
 • att motivation är ”livets kärna”.
 • att livskvalitet kan och måste skapas av var och en.

Att visa dig hur du med en systematisk mental träning kan

 • nå en avspänd effektivitet så du sparat energi.
 • nå ett bättre självförtroende och en ökad självkänsla.
 • nå en ökad motivation som positivt påverkar prestation och hälsa.
 • nå bättre koncentration och ökad kreativitet.
 • nå en högre livskvalitet.
 • hantera konflikter.
 • bli en bättre chef, lärare, förälder, partner och medarbetare.

Teori

Teorilektionerna består av filmlektioner, träningsprogram i form av ljudfiler, kurslitteratur och en kurspärm med instruktioner och övningsuppgifter. Kursen består också av ett antal utvärderande formulär som du skickar in till oss och som vi ger dig feedback på.

Utbildningen hölls under många år på Örebro Högskola innan Lars -Eric Uneståhl startade sin egen skola.

Filmlektionerna och ljudfilerna ser du och lyssnar på via plattformen ”COURSIO”. Där ligger också tentamensformulären för nedladdning. Det innebär att du kan titta på filmlektionerna i en läsplatta eller mobil. Vill du hellre lyssna på ljudfilerna i din Mobil så kan du ladda ner dem från Coursio. Plattformen har du tillgång till i max 2 år sedan avslutas den.

Praktik

I de praktiska övningarna ingår bland annat att systematiskt träna med hjälp av programmen för mental och fysisk avslappning/avspänning. Du ska också tillämpa dina färdigheter i ditt dagliga liv och redovisa dina erfarenheter via PM som du skickar till oss och får feedback på.

Kursupplägg

PUMT Personlig kompetensutveckling genom Mental Träning består av fyra delkurserna DK1, DK2, DK3 och DK4, som ger diplomering i steg 1.

Kursform

Onlineplattform där delar av materialet tx böcker och kurspärm levereras hem till dig med postpaket.

Kursupplägg

Delkurs 1
Mental Grundträning

Denna del utgör grunden för den mentala träningen och för din personliga utveckling. Här lär du dig avslappning, spänningsreglering och en avspänd effektivitet. Genom att sänka din grundspänning når du bättre resultat med mindre energiåtgång, du får en effektiv djupsömn och kan snabbt återhämta dig efter ansträngning. Du tränar också på att försätta dig i ett självhypnotiskt tillstånd med hjälp av ditt ”mentala rum”, en teknik som utgör basen för effektiva förändringar och alternativa kontrollsystem.

Delkurs 2
Självbild och målbild

Kärnan i den personliga utvecklingen utgörs av framgångsfaktorerna SMAK (självbild, målbild, attityd och känsla). I denna delkurs arbetar du med att utveckla din självbild (något som många kursdeltagare upplevt som något av det bästa som hänt dem). Genom att arbeta med målbilder skapar du sedan attraktiva och meningsfulla livsmål och har nu kommit en bra bit på din livsresa.

Delkurs 3
Mental Styrketräning

Mental träning och den positiva psykologin fokuserar på de oerhörda styrkor och fantastiska resurser som finns i varje människa. Att kunna byta fokus från svagheter och problem, till styrkor, lösningar och möjligheter innebär stora och ofta livsavgörande förändringar. Som mentalt stark får du en inre trygghet och säkerhet som också avlägsnar rädslan och oron för framtiden. Du vet att vad som än händer kommer du att klara det och stimuleras, istället för att blockeras av tuffa/höga målsättningar. Mental styrketräning ger dig teknikerna och metoderna för hur du kan växa och bli mentalt starkare.

Delkurs 4
Livskvalitetsträning

Arbetslust och Livsglädje eller Livslust och Arbetsglädje är bland det allra viktigaste för att skapa ett bra liv. I denna avslutande delkurs kombineras arbetet och träningen inom dessa områden med en introduktion i det livslånga lärandet, där den viktigaste läroboken är livet självt.

Diplomering

Diplomering

DK 1- 4 ger dig diplomering som Mental Training Practitioner och behörighet att gå steg 2 till Lic Metal tränare.

Du erhåller ditt diplom när du slutfört samtliga delkurser i en utbildning och fått dina PM godkända. Du kan också välja att bara läsa utbildningarna för din egen skull utan att tentera av de olika delkurserna, men erhåller då inte något diplom. Efter denna utbildning är du kvalificerad att fortsätta steg 2 som leder till Lic Mental Tränare. Är du dessutom Certifierad coach genom ICC så får du även titeln Certifierad Mental Coach.

Trainers

Onlineutbildning

Mer info

Elene Unestål
019-332233
E-post

PUMT-Personlig kompetensutveckling genom mental träning, Steg 1.

Välj nedan om du vill anmäla dig

... eller bara vill få mer information innan du bestämmer dig.


  BokningIntresseanmälan  OBS! Om faktureringsadress är samma som utdelningsadress, skriv: "Samma som utdelningsadress".


  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy