Licensierad Mental Tränare, Steg 2

Fortsättningsutbildning till licensierad mental tränare "Certified Mental Training Master"
Mental Träning
Starta när du vill

Kursfakta

Kursstart
Starta när du vill
Anmäl dig senast
-
Kurslängd
6 mån vid heltidsstudier, Studietid Max 2 år
Kursort/adress
Distansutbildning
Online, Sverige
Max antal deltagare
1
Examinering
Licensiering
Förkunskaper
Godkänd i grundkursen PUMT, steg 1 i Mental Träning
Kursform
Online
Modul 1
-
Kursavgift
21 900 SEK, exl. moms
27 375 SEK, inkl. moms
Momsbefriad
Nej
Utbildare/Tränare
Distansutbildning utformad av Lars-Eric Unestål

Kursinnehåll

Utbildningens huvudmål är

 • att fördjupa din teoretiska och praktiska kännedom om metoder för fortsatt egenutveckling.
 • att utveckla de teoretiska förutsättningarna och praktiska resurserna för att du ska kunna leda andra människor till ett bättre privat- och arbetsliv.
 • att kunna arbeta med enskilda individer, team och hela organisationer.

Som mental tränare ska du kunna

 • informera på ett vetenskapligt och samtidigt intresseväckande sätt om den mentala träningens bakgrund, principer, uppbyggnad och tillämpningar.
 • metoder för att få andra människor motiverade till personlig utveckling.
 • metoder för att ”sälja dig själv” och det du har att säga (idéförsäljning).
 • metoder för personalutveckling.
 • lära ut avspänning, avslappning, avkoppling och självhypnos.
 • lära ut medvetandeförändringar genom kroppsorienterade metoder.
 • lära andra beteendeförändringar (rökning, vikt, sömn med mera).
 • lära andra hur de kan uppnå arbetsglädje, livsglädje och en hög livskvalitet.
 • se din mission som mental tränare utifrån visionen ”Utbildning och träning för en bättre värld”.
 • Följa och lära ut mentala träningsprinciper.

Teori

Teorilektionerna består av filmlektioner, träningsprogram på ljudfiler, kurslitteratur och en kurspärm med instruktioner och övningsuppgifter. I varje delkurs finns också ett antal utvärderande formulär som du skickar in till oss och som vi ger dig feedback på. Du kommer att få tillgång till vår utbildningsplattform ”Coursio” där filmer, ljudspår samt tentamensformulär finns så att du enkelt kan komma åt dessa från dator, telefon eller padda.

Praktik

I de praktiska övningarna tränar du systematiskt både för egen del och i de uppgifter där du tränar andra. Du ska tillämpa dina färdigheter i ditt yrkes- och privatliv och redovisa dina erfarenheter via PM som du skickar till oss och får feedback på.

Kursupplägg

Utbildningen till Licensierad Mental Tränare består av 4 delkurser (1-4).

Kursform

Online

Kursupplägg

Licensierad Mental Tränare - LMT
Grundkursen Personlig Utveckling genom Mental Träning, PUMT, fokuserade på din egen personliga och mentala utveckling. Fortsättningskursen, Licensierad Mental Tränare, LMT, innebär att du ska utveckla kompetens för att hjälpa andra att utvecklas.

Delkurs 1
Att lära att lära
I modern forskning om lärande talas allt oftare om lärande, lärstilar och lärandeprocesser och allt mindre om "inlärning". I denna delkurs presenteras forskning och teorier om undervisningsmetoder som stimulerar och underlättar lärande. Pedagogiska metoder som Problembaserat lärande, Färdighetsbaserat lärande, Casemetodik, själv- och kamratvärderingar m.m. presenteras. Forskning visar också att män och kvinnor tenderar att se på kunskap och lärande på olika sätt, och därmed kan ha olika lärandestrategier, vilket presenteras i delkursen. Lärande avser att leda till kompetens.

Kursledare: Fil.dr. Pia Hellertz som skrivit en doktorsavhandling om kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier.

Delkurs 2
Excellent Kommunikation
Delkursen ger dig instrument för att utveckla din kommunikationsförmåga och din förmåga att se andras sätt att kommunicera. Du kommer att upptäcka att bristande kommunikation leder till onödiga problem i relationer, både privat och i arbetslivet. Metoden Verbala Nycklar är ett instrument som innebär att du får träna på 24 olika språkmönster för att utmana, utveckla och hjälpa andra med deras kommunikation, men även att hjälpa dig själv.

Kursledare: Elene Uneståhl, Lic. Mental Tränare, Certifierad ICNLP Master Trainer och ICC Coach tränare.

Delkurs 3
Mental Träning i Teori och Praktik
Den Mentala träningens 60-åriga historia och dess filosofi och världsbild samt den psykologiska forskning som lade grunden för Mental träning presenteras, bland annat forskningen inom hypnos och självhypnos. Som kursdeltagare får du pröva 80 olika Mentala träningsprogram. I delkursen diskuteras också likheter och skillnader mellan Mental Träning, Coaching, NLP, Mindfulness och Positiv Psykologi.

Kursledare: Fil.dr.Lars-Eric Uneståhl, grundare av Mental träning

Delkurs 4
MEA – Motivation, Effektivitet och Arbetsglädje
Delkursen är ett träningsprogram för utveckling av individer och organisationer som bygger på den Mentala träningens grundstruktur. Tyngdpunkten ligger på mål, målbilder och motivation samt på attityder och livskvalitet. Som kursdeltagare genomför du själv en MEA-kurs, där deltagarna får genomgå grundträning, självbildsträning och målbildsprogrammering och skapa sina mentala rum under din ledning.

Kursledare: Fil.dr. Lars-Eric Uneståhl

Licensiering

Licensiering

Efter slutförd och godkänd utbildning erhåller du licens att arbeta yrkesmässigt som Mental Tränare. Licensieringen innebär att du har rätt att använda dig av Unestål Educations (f.d. Skandinaviska Ledarhögskolan) metodik för att träna eller utbilda andra inom mental träning. Licensieringen innebär också att du förbinder dig att följa och leva upp till Mentala Tränarförbundet Skandinaviens etiska riktlinjer och normer.

Du kan också välja att bara läsa denna utbildning för din egen skull utan att tentera av de olika delkurserna, men erhåller då inte något diplom eller licensiering.

Certifierad Mental Coach

Om du har slutfört utbildningen till Licensierad Mental Tränare och Internationellt Certifierad Coach (nivå 1), så är du automatiskt berättigad till certifiering som "Certifierad Mental Coach".

Kontakta Mikael Unestål på mikael@unestal.se, eller telefon 019-33 22 33, så berättar vi mer om certifieringen.

Trainers

Distansutbildning utformad av Lars-Eric Unestål

Mer info

Elene Unestål
019-33 22 33
E-post

Licensierad Mental Tränare, Steg 2

Välj nedan om du vill anmäla dig

... eller bara vill få mer information innan du bestämmer dig.


  BokningIntresseanmälan  OBS! Om faktureringsadress är samma som utdelningsadress, skriv: "Samma som utdelningsadress".


  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy