Kursutvärderingar Mental Träning

Några röster om våra utbildningar i Mental Träning

Utbildningen har gett mig verktyg och insikter som har och berikar alla mina livsområden, det har verkligen handlat om att lära för livet och att vara i process med sig själv. Alla borde gå den!

Agneta Lundin Parskog

Livet kan vara nog så tufft som det är. Väldigt få går genom livet utan att stöta på oro, sorg eller andra hinder. Att gå en utbildning där man lär sig mer om sig själv och hur man själv och andra fungerar och hur man kan lära sig att hantera olika händelser eller skeenden är mycket värt i dagens samhälle. Genom att tillämpa det du lär dig i denna utbildning gör du världen till en bättre plats. De tester som gjordes både före och efter (för att kunna påvisa resultat av utbildningen) visade på fantastiska förbättringar i självbild och mående. Tack!

Lotta Sundén

Kursen var upplagd på ett sätt så att jag själv fick lägga pusselbitar på plats. Det gör kursen utmanande och djupt givande. Jag har fått en riktigt boost i min pågående livslånga utveckling och även om kursen är slut så fortsätter det!

Angelina Liljevall

PUMT är den utbildning, utan jämförelse, som har haft störst positiv inverkan på mitt liv. Jag har genom utbildningen kommit underfund med vad som är viktigt i mitt liv, jag har fått verktygen att utvecklas och modet göra det.

Juha Rintala

Vill du skapa ett liv där händelser i det yttre bestämmer hur du mår såsom motgångar, utmaningar, jobbiga händelser – Eller, ska du skapa ett liv där du i ditt inre bestämmer hur du ska förhålla dig oavsett vad som sker i det yttre? Genom att gå PUMT fick jag en ökad självkännedom, ett rikare inre där det är jag och ingen annan, som är regisören i mitt liv. Mitt livs verktygslåda är påfylld med både helt nya verktyg och av vässade, tidigare nötta knivar, så nu kan jag börja bygga vidare på mitt nu och framtid.

Ulrika Nilsson

Det har gett mig som redan hade bra självbild en ännu bättre sådan. Jag hade inställningen att jag ville mest göra PUMT och LMT för att få en legitimitet i mitt yrke, men det har gett mig så mycket annat som gjort att jag utvecklats som person också.

Oskar Trulsson

Jag fokuserade mycket på personlig utveckling även innan jag började läsa PUMT-kursen. Men min utveckling kändes lite spretig och jag visste inte riktigt vilken väg jag skulle gå. PUMT har skapat en struktur i min utveckling och gett mig en bred kunskap om vad mental träning faktiskt innebär och att personlig utveckling handlar om så mycket mer än bara att lära sig sätta upp mål. Alla människor borde sträva efter personlig utveckling och PUMT-kursen är en fantastiskt sett att göra detta på.

Caroline

Upplägget är väl genomarbetat och man blir väl lotsad genom en värld av mental träning. För mig har det inneburit att jag fått upp ögonen för sidor som kan förbättras, för beteenden som kan utvecklas och för egenskaper som hjälper mig att vandra genom livet på ett positivt sätt.

Bertil Brogeland

Ladda ner och läs fler kursutvärderingar här!
Kursutvarderingar Mental Träning