Licensierad Mental Tränare, Steg 2

Fortsättningsutbildning till licensierad mental tränare "Certified Mental Training Master"

Översikt

Utbildningens huvudmål är

 • att fördjupa din teoretiska och praktiska kännedom om metoder för fortsatt egenutveckling.
 • att utveckla de teoretiska förutsättningarna och praktiska resurserna för att du ska kunna leda andra människor till ett bättre privat- och arbetsliv.
 • att kunna arbeta med enskilda individer, team och hela organisationer.

Som mental tränare ska du kunna

 • informera på ett vetenskapligt och samtidigt intresseväckande sätt om den mentala träningens bakgrund, principer, uppbyggnad och tillämpningar.
 • metoder för att få andra människor motiverade till personlig utveckling.
 • metoder för att ”sälja dig själv” och det du har att säga (idéförsäljning).
 • metoder för personalutveckling.
 • lära ut avspänning, avslappning, avkoppling och självhypnos.
 • lära ut medvetandeförändringar genom kroppsorienterade metoder.
 • lära andra beteendeförändringar (rökning, vikt, sömn med mera).
 • lära andra hur de kan uppnå arbetsglädje, livsglädje och en hög livskvalitet.
 • se din mission som mental tränare utifrån visionen ”Utbildning och träning för en bättre värld”.
 • Följa och lära ut mentala träningsprinciper.

Teori

Teorilektionerna består av filmlektioner, träningsprogram på ljudfiler, kurslitteratur och en kurspärm med instruktioner och övningsuppgifter. I varje delkurs finns också ett antal utvärderande formulär som du skickar in till oss och som vi ger dig feedback på. Du kommer att få tillgång till vår utbildningsplattform ”Coursio” där filmer, ljudspår samt tentamensformulär finns så att du enkelt kan komma åt dessa från dator, telefon eller padda.

Praktik

I de praktiska övningarna tränar du systematiskt både för egen del och i de uppgifter där du tränar andra. Du ska tillämpa dina färdigheter i ditt yrkes- och privatliv och redovisa dina erfarenheter via PM som du skickar till oss och får feedback på.

Kursupplägg

Utbildningen till Licensierad Mental Tränare består av 4 delkurser (1-4).

Kursform

Online

Kursfakta

Kursform: Online
Examineringsform: Licensiering
Kurslängd: 8-10 månader vid heltidsstudier.

Kursavgift

21 900 SEK, exkl. moms
27 375 SEK, inkl. moms

Info, kursavgift

OBS! kampanj, spara 600 kr (ord. pris 22 500)

Förkunskaper

Godkänd i grundkursen PUMT, steg 1 i Mental Träning

Studietakt

Du läser delkurserna i din egen takt och har två år på dig att genomföra utbildningen.

Mer info

Elene Unestål
E-post
019-33 22 33

RECENSIONER
Licensierad Mental Tränare, Steg 2

Innehåll

Licensierad Mental Tränare – LMT
Grundkursen Personlig Utveckling genom Mental Träning, PUMT, fokuserade på din egen personliga och mentala utveckling. Fortsättningskursen, Licensierad Mental Tränare, LMT, innebär att du ska utveckla kompetens för att hjälpa andra att utvecklas.

Delkurs 1
Att lära att lära
I modern forskning om lärande talas allt oftare om lärande, lärstilar och lärandeprocesser och allt mindre om ”inlärning”. I denna delkurs presenteras forskning och teorier om undervisningsmetoder som stimulerar och underlättar lärande. Pedagogiska metoder som Problembaserat lärande, Färdighetsbaserat lärande, Casemetodik, själv- och kamratvärderingar m.m. presenteras. Forskning visar också att män och kvinnor tenderar att se på kunskap och lärande på olika sätt, och därmed kan ha olika lärandestrategier, vilket presenteras i delkursen. Lärande avser att leda till kompetens.

Kursledare: Fil.dr. Pia Hellertz som skrivit en doktorsavhandling om kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier.

Delkurs 2
Excellent Kommunikation
Delkursen ger dig instrument för att utveckla din kommunikationsförmåga och din förmåga att se andras sätt att kommunicera. Du kommer att upptäcka att bristande kommunikation leder till onödiga problem i relationer, både privat och i arbetslivet. Metoden Verbala Nycklar är ett instrument som innebär att du får träna på 24 olika språkmönster för att utmana, utveckla och hjälpa andra med deras kommunikation, men även att hjälpa dig själv.

Kursledare: Elene Uneståhl, Lic. Mental Tränare, Certifierad ICNLP Master Trainer och ICC Coach tränare.

Delkurs 3
Mental Träning i Teori och Praktik
Den Mentala träningens 60-åriga historia och dess filosofi och världsbild samt den psykologiska forskning som lade grunden för Mental träning presenteras, bland annat forskningen inom hypnos och självhypnos. Som kursdeltagare får du pröva 80 olika Mentala träningsprogram. I delkursen diskuteras också likheter och skillnader mellan Mental Träning, Coaching, NLP, Mindfulness och Positiv Psykologi.

Kursledare: Fil.dr.Lars-Eric Uneståhl, grundare av Mental träning

Delkurs 4
MEA – Motivation, Effektivitet och Arbetsglädje
Delkursen är ett träningsprogram för utveckling av individer och organisationer som bygger på den Mentala träningens grundstruktur. Tyngdpunkten ligger på mål, målbilder och motivation samt på attityder och livskvalitet. Som kursdeltagare genomför du själv en MEA-kurs, där deltagarna får genomgå grundträning, självbildsträning och målbildsprogrammering och skapa sina mentala rum under din ledning.

Kursledare: Fil.dr. Lars-Eric Uneståhl

Licensiering

Licensiering

Efter slutförd och godkänd utbildning erhåller du licens att arbeta yrkesmässigt som Mental Tränare. Licensieringen innebär att du har rätt att använda dig av Unestål Educations (f.d. Skandinaviska Ledarhögskolan) metodik för att träna eller utbilda andra inom mental träning. Licensieringen innebär också att du förbinder dig att följa och leva upp till Mentala Tränarförbundet Skandinaviens etiska riktlinjer och normer.

Du kan också välja att bara läsa denna utbildning för din egen skull utan att tentera av de olika delkurserna, men erhåller då inte något diplom eller licensiering.

Certifierad Mental Coach

Om du har slutfört utbildningen till Licensierad Mental Tränare och Internationellt Certifierad Coach (nivå 1), så är du automatiskt berättigad till certifiering som ”Certifierad Mental Coach”.

Kontakta Mikael Unestål på mikael@unestal.se, eller telefon 019-33 22 33, så berättar vi mer om certifieringen.

Sagt om kursen

Detta är den utbildning som jag personligen utvecklats mest av.
Ulf Eriksson
LMT har en helhetssyn på livets alla delar som är sympatisk. Verktyg ges för både inre och yttre framgång. Det är den enda metod jag känner till där man jobbar både med det omedvetna och det medvetna, vilket andra självhjälpsmetoder oftast inte gör. Andra metoder inriktar sig enbart på det medvetna, vilket får till följd att förändringar tar mycket längre tid eller uteblir helt, jämfört med att integrera det omedvetna. Känner att jag har metoder för att hantera vad som än dyker upp och att jag kan hjälpa andra genom att föra vidare detta.      
Michael Lundqvist
Helt fantastisk Mental resa för kropp och själ, jag blir så inspirerad att lära ut alla denna kunskap till världen.
Malin Lindgren Henttonen
Jag är så enormt tacksam över mitt eget beslut att gå denna utbildning. Den har betytt otroligt mycket i min personliga utveckling. Jag känner att jag lever och andas mental träning. Det sitter automatiserat i min ryggrad. Jag hanterar motgångar och problem på ett helt annat sätt. Det har stärkt mig mycket mentalt då jag sen tidigare haft det lite trassligt på det privata planet. Den har fått mig att tro mycket mer på mig själv. Att våga gå utanför min trygghetszon att sikta högt, sätta mål som jag själv knappt trodde jag skulle kunna uppnå. Jag är ännu mer trygg, lugn och säker. Jag är grym :-) Denna utbildning kan jag rekommendera då man får med sig så otroligt mycket att applicera på allt: arbete, hälsa och relationer
Jessica Lindblad
Jag skulle verkligen rekomendera denna utbildningen för man lär sig otroligt mycket om sig själv och andra. Man kan framförallt förstå sina känslor på ett sätt som jag inte gjorde innan. Det känns nästan som man kan läsa av andra människor och förstå varför de är på ett vis sätt.
Ida Marko-Varga
Det är en kraftfull och värdefull utbildning för alla som vill utvecklas som människor och lära sig mer om hur man kan maximera sitt eget liv.
Emma Trygg
Den får dig att värdera och fundera på vad du tycker är viktigt i ditt liv, hur du kan programmera dina tankar så att de hjälper dig att leva det liv du vill. Och inte minst - den kommer att ge dig kunskapen, kompetensen och verktygen som gör att du både kan föra ut värdet av mental träning OCH träna andra mentalt.
Daniel Collin
En fantastisk möjlighet att få ta del av Lars-Eric Uneståhls arbete, forskning, kunskap, kompetens och erfarenhet från Mentala träningen.
Britt-Marie Syrén
Den gör att man mår bättre, är tryggare i själv själv. Sen att man får möjlighet att hjälpa andra att få ett bättre liv.
Ann-Sofi Sturk
Jag tycker att det är en utmärkt kurs som ett steg två till att faktiskt få lov att arbeta med att hjälpa andra att må och fungera bättre. Så här i efterhand så inser jag att det inte går att ta steg två innan man jobbat med sig själv i steg 1. Utbildningen har gett mig mycket kunskap och kompetens inom flera områden. Jag har bland annat fått fördjupad kunskap kring hur andra människor fungerar och hur jag på bästa sätt kan förmedla det jag lärt mig till andra. LMT är en väldigt bra grundplatta att stå på när man är "nybakad" mental tränare.
Annica Kurtsson
En fantastisk utbildning som är fylld med gedigen kunskap som du kommer ha användning av hela livet, både i arbet- och privatlivet. Utbildningen har gett mig förståelse och nya perspektiv gällande sättet att arbeta med inlärning och kommunikation. Den mentala träningens kraft har inte undgått att missa. Jag är tacksam att utbildningen har skickat med mig en användbar verktygslåda för att kunna arbeta vidare med min egna och andras personliga utveckling mot ett bättre och mer välmående liv.
Amanda Lindskog
Det är ett verkligen fantastiskt verktyg att arbeta med. Utvecklar mig själv - utvecklar andra
Camilla Wellsén
LMT har en helhetssyn på livets alla delar som är sympatisk. Verktyg ges för både inre och yttre framgång. Det är den enda metod jag känner till där man jobbar både med det omedvetna och det medvetna, vilket andra självhjälpsmetoder oftast inte gör. Andra metoder inriktar sig enbart på det medvetna, vilket får till följd att förändringar tar mycket längre tid eller uteblir helt, jämfört med att integrera det omedvetna. Känner att jag har metoder för att hantera vad som än dyker upp och att jag kan hjälpa andra genom att föra vidare detta.      
Michael Lundqvist
I LMT utbildningen får man verktyg där man kan hjälpa sig själv och andra med personlig utveckling. Självinsikt och förmåga att påverka tankar, känslor och beteenden leder till tryggare människor. Jag tror att människor som är trygga, medvetna och accepterande kan hjälpa till att göra världen bättre än vad den är idag.
Peter Eriksson
Om du är intresserad av Personlig Utveckling tillsammans med Mental Träning är denna utbildning helt outstanding! Du studerar i din egen takt, på dina egna villkor och märker stegvis dina förbättrade förmågor på alla plan. Om du ska studera EN utbildning i ditt liv, ska du studera PUMT och LMT.
Freddie Roth
Mental Träning var en mycket viktig del av OS-förberedelserna
Tomas Gustafsson, trefaldig OS-vinnare
Att studera var du vill, när du vill och i din egen takt passar mig perfekt. Då du kan jobba med ditt vanliga jobb under tiden så kan du ha en ekonomisk trygghet. Mitt mål är att hjälpa andra människor att utvecklas och det har jag verkligen fått verktyg för i den här utbildningen, samtidigt som den har hjälpt mig att utvecklas själv.     
Anna Björklund
Den är genomgripande och innefattar olika nivåer av lärande och är genomtänkt och grundad. Övningar tillsammans med teori och uppföljning ger kurserna en tydlighet och är väl genomtänkta. Har deltagit i flera utbildningar genom åren och blivit väldigt nöjd varje gång, samtidigt som jag höjt min mentala ribba. För mig personligen har det varit och är Lära för livet.
Marianne Malmström
Tycker att SLH ́s utbildningar är unika i sina upplägg, ständigt aktuella, mycket innehållsrika och användbara i livet såväl för personligt syfte som att själv lära ut till enskilda och grupper
Lena N
Mental träning är helt fantastiskt, intressant och utvecklande. Så glad och tacksam över allt det har givit mig!
Anna-Lena FG

Relaterade utbildningar

Broschyrer

Kontakt

Vill du veta mer om denna utbildning?

Om du vill få mer information om denna kurs/utbildning, har frågor som du inte hittar svar på här på webbplatsen?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

För aktuella kursdatum och anmälan - se vår Kurskalender.  Kontakta mig för mer info

  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy