Internationellt Certifierad Life Coach i Thailand!

Internationellt Certifierad Life Coach.
Coaching
ICC:s 20 års jubileum!

Kursfakta

Kursstart
2023-11-23
Anmäl dig senast
2023-11-13
Kurslängd
7 dagar live, projekt 9 mån
Kursort/adress
Ban Phe, Thailand
Ban Phe, Sverige
Max antal deltagare
14
Examinering
Certifiering
Förkunskaper
ICC Certifierad Coach Nivå 1, eller motsvarande.
Kursform
Live
Modul 1
2023-11-23 - 2023-11-29
Möjlighet att stanna efter kursen.
Kursavgift
39 000 SEK, exl. moms
Momsbefriad
Ja
Info, kursavgift
I priset ingår del i dubbelrum, halvpension, transfer,10 000 kr avdrag till resan, 3 utbildningar i 1!
Utbildare/Tränare
Lars-Eric Unestål
Elene Uneståhl

Kursinnehåll

VI ERBJUDER DIG 3 UTBILDNINGAR BETALA FÖR EN, FRUKOST OCH MIDDAG INGÅR, TRANSFER TILL VÅR KURSGÅRD OCH DEL I DUBBELRUM.

Dessutom drag vi av 10 000kr från kurspriset dvs du får flygbiljetten som extra bonus.

Du får 3 utbildningar betala för 1:

1: Internationellt Certifierad Life Coach

2: Diplomutbildning i mindfulness

3: Social Media Marketing

 

Om Livscoach

Livscoach är jämte Business Coach det mest populära coach-yrket i världen. Dock har det hittills inte funnits någon specialistutbildning på området dvs ingen har hittills kunnat kalla sig för Certifierad Life-Coach och denna utbildning blir därför den första som leder till en certifierings-utbildning i LivsCoaching.

Den vanliga orsaken till att söka en coach har varit att få hjälp med ett problem eller ett problemområde, oftast upplagt på 5 besök. En livscoach kan naturligtvis också arbeta med problem men det viktigaste området för en livscoach är ”Livsutveckling”, Personlig utveckling, Ledarutveckling, Relationsutveckling, etc.

Det innebär att en livscoach ibland har kunder som man följer genom hela livet (Livslång utveckling), vilket gör att man till skillnad från andra coacher inte behöver arbeta lika mycket för att få ”nya kunder”.

En livscoach kan också med fördel arbeta med executive coaching, eftersom en chef som anlitar en coach sällan gör det för ”Business problems” utan mest för de livsproblem, som man inte kan diskutera med någon inom företaget.

En livscoach hjälper människor att identifiera och uppnå personliga mål, från övergripande livsmål, byggda på en personlig vision, ned till de dagliga och vardagliga besluten.

Om utbildningen

Utbildningen innehåller det mesta av den kunskap och de färdigheter som behövs för att hjälpa sina klienter att utveckla ett liv med hög livskvalitet, livsmotivation och livsglädje. Bland innehållet kan nämnas: Livsvision, Livsmål, Livsfilosofi och Livsmodeller, Livsbudget med Livsresultat och Livsbalans, Livsenergibudget med energiinkomster, utgifter, tillgångar och skulder, Livsförändringsverktyg, Livsvärderingar, Livsattityd, Livstuffhet, Livskontroll, Livsstresshantering och Livsstressimmunitet, Livsstyrka, Livsmotivation, Livsglädje, Livstillfredsställelse, och mycket mera. På varje område erhålles praktiska verktyg som kan användas i den framtida klientcoachingen.

Det som gör denna utbildning helt unik är användningen av Mental Träning, mentala rummet och alternativa medvetandetillstånd i Livscoachingarbetet. Bara för att nämna ett exempel: Du blir först i hela världen på att lära dig ”Coacha det omedvetna”.

Förkunskaper

ICC Coach nivå 1. Detta är en nivå 2 utbildning öppen för alla ICC Certifierade Coacher nivå 1 och coacher som har fullgjort motsvarande träning genom annan certifieringsorganisation än ICC. Denna utbildning kommer att ta dig till nästa nivå i färdigheter och specialisering.

Utbildningens upplägg och längd

Utbildningen till Life Coach utgörs av 7 dagars liveutbildning, efterföljande practicum samt 1 certifieringsdag. Practicum innefattar egenträning samt livscoaching av 3 klienter under minst 7 tillfällen med minimum en veckas mellanrum. Totalt 21 tim.

Fördelarna med denna kurs är

 • Större kunskap och säkerhet i att använda coachingens tekniker och verktyg.
 • Ökad trovärdighet på marknaden som Certifierad Life Coach.
 • Förmågan och kunskaperna att arbeta med många olika typer av utmaningar.
 • Specialiserad kompetens och färdigheter i lifecoaching.

Vad gör denna utbildning unik?

 • En internationell certifiering i Life coaching
 • Utbildningen håller internationellt erkänd ICC-kvalitet
 • Internationellt erkända trainers som är erfarna Life Coacher
 • En omfattande referensmanual

Certifieringsorganisation

ICC – International Coaching Community

Läs mer om ICC här »

 

Kursupplägg

På denna utbildning lär du dig bland annat!

 • Life Coaching i teori och Praktik
 • Din livsresa.
 • Kraften i mentala träning vid lifecoaching.
 • Att hitta din ideala balans i livet.
 • Självobservation som ett kraftfullt verktyg för förändring.
 • Att upphöra att vara »offer« till att bli en agent som gör skillnad genom sina handlingar.
 • Att handskas med stress.
 • Att handskas med fördömanden och press ifrån "borden" som orsakar stress.
 • Arbete på djupet med värderingar och att leva enligt dina värden.
 • Attributionsteori.
 • De tre sätten att tänka som orsakar stress och hur du förändrar dem.
 • Positiv psykologi och glädje.
 • Flow-tillståndet och hur du uppnår det.
 • Coacha ditt omedvetna
 • Relations Coaching
 • Att coacha i området "Beslutsfattande"
 • Social media
 • Mindfulness

Kursen är specialinriktad på Life Coaching och arbetar på samtliga utvecklingsnivåer.

Certifiering

Internationell certifiering

De deltagare som önskar att bli certifierade som ICC Life Coach kommer att behöva slutföra följande projekt under och efter träningen.

Bokrecension

Deltagaren ska skriva en recension av tre relevanta böcker om "Life Coaching" från den litteraturlista som tillhandahålls på träningen. Denna recension distruberas till övriga kursdeltagare samt tränaren som ger feedback och kommentarer.

Projekt i självcoachning

Varje deltagare kommer att arbeta med ett projekt som involverar den egna personliga utvecklingen. De ska presentera mål för sitt projekt, värdena det berör samt handlingsplan för sin trainer inom en månad efter avslutad liveträning. Projektet ska vara klart inom 4 månader och en skriven rapport om projektet ska tillställas tränaren.

Projekt i Life coaching

Deltagaren ska coacha två valfria klienter under minst sju tillfällen vardera med minst 1 veckas mellanrum. En skriftlig rapport över dessa coachingprojekt ska tillställas tränaren senast på certifieringsdagen. En video som dokumenterar projektet tillsammans med skriftliga kommentarer accepteras också. Det skrivna materialet behöver endast redovisa feedback och måste ta hänsyn till den sekretess som överenskoms mellan coach och klienterna. Varje klient kommer också att ombes ge feedback till ICC om coachingprocessen.

Trainers

Lars-Eric Unestål

Internationellt certifierad ICC-Trainer

Lars-Eric startade den första högskoleutbildning i mental träning i början av 90-talet och utbildningen i mental träning blev populär på flera av de svenska högskolorna. Han har också infört utbildningen som gästprofessor i Australien, Kanada, Kina, Indien och Ryssland. Han startade 1990 en privat Högskola, Skandinaviska Ledarhögskolan som fokuserar på utbildning i Mental Träning, Coaching, NLP, Hypnos, Mindfulness som ger en integrerad strategi för personlig utveckling och Problemlösning.Tränat många internationella idrottsstjärnor och jobbar med internationella storföretag. Blivit utsedd av tidningen Chef som en av 100 personer som under de senaste 50 åren förändrat svenskt ledarskap för alltid med utbildningen Licensierad metal tränare.

Elene Uneståhl

Internationellt certifierad ICC Trainer

Elene är bl.a. utbildad ICNLP master trainer, ICC coachtränare, beteendevetare, Licensierad mental tränare, Kognitiv- och hypnoterapeut. Hon ger genom International Community of NLP (ICNLP), certifieringsutbildningar i NLP ända upp till trainer nivå. Elene driver Skandinaviska Ledarhögskolan som VD och håller utbildningar i kommunikation, hypnos och coaching. ICC har 43 stycken tränare i världen och Elene är en av de två godkända tränarna i Sverige. Den andra godkända tränaren är Lars-Eric Uneståhl vilket ger SLH ensamrätt att certifiera kursdeltagare genom ICC´s riktlinjer.

Mer info

Elene Unestål
019-332233
E-post

Ladda ner broschyrer

Välj nedan om du vill anmäla dig

... eller bara vill få mer information innan du bestämmer dig.


  BokningIntresseanmälan  OBS! Om faktureringsadress är samma som utdelningsadress, skriv: "Samma som utdelningsadress".


  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy