Vad är hypnos?

  • Av UE Admin
  • Artiklar
  • Publicerat den 18 jun 2015

Hypnos är ett tillstånd som alla människor har erfarenhet av, vare sig det är i form av en intensiv koncentration på en uppgift, titta på en film eller du håller tal eller i form av en mer meditativ avkoppling under vila eller i samband med en monoton aktivitet som bilkörning eller jogging.

Även om de flesta människor inte kallar det hypnos så har de många gemensamma aspekter med det hypnotiska tillståndet.

Hypnos är ett tillstånd av koncentrerad uppmärksamhet, som kan tillämpas för problem av olika slag som oro, rädslor, ångest, fobier, sömnsvårigheter, smärta m.m. Under hypnos ges möjlighet att gå förbi logiskt kritiskt tänkande för att finna lösningar på de problem, livsmönster och återupprepningar som du återkommande ställs inför.

Förändrat medvetandetillstånd

Hypnos brukar räknas som ett förändrat medvetande tillstånd (FMT)som kommer ifrån engelskans ASC(altered states of consciousness). Utifrån det som sagt om hypnos som ett naturligt inslag i människors vardagsliv tycker vi att en bättre översättning av ASC är”alternative states of consciousness” – alternativa medvetandetillstånd (AMT). Det vanligaste AMT-tillståndet är sömnen, där vi tillbringar 1/3 av vårt liv. Ett annat vanligt AMT är drömmen som är klart skilt från både sömn och vakenhet.

All hypnos kan betraktas som en form av självhypnos, bara du kan skapa bilder,utifrån dii representationssystem i ditt inre, även om du har någon annan som hjälper dig med suggestioner, av bilder som kan vara bäst utifrån vad du vill uppnå. Det är en viktig skillnad mellan hetero hypnos (hypnos som någon gör på annan person) självhypnos och utvecklingshypnos. Man lär sig inte heterohypnos genom utbildning i hypnos.

Heterohypnos

förutsätter att man redan är expert på ett område och sedan lär sig att applicera hypnosmetoder på detta område. Denna form av hypnos kallar vi ofta klinisk hypnos. För att lagligt arbeta med klinisk hypnos inom sjukvård, tandvård och terapi krävs att ansvaret för hypnosbehandling görs av en legitimerad läkare, tandläkare, psykolog eller terapeut.

Självhypnos

Om området är personlig utveckling är det självklara valet självhypnos. Du är expert på ditt eget liv och vet bäst hur du kan utvecklas. Det hypnotiska tillståndet finns hos varje individ och kan användas konstruktivt för utveckling. Människor går ofta in i spontana hypnotiska tillstånd och utsätts hela tiden för suggestiv påverkan från sig själv och andra. Om vi inte tar kontroll själva över detta, är risken stor att vi använder det hypnotiska tillståndet på ett negativt sätt, som tillåter beteenden, tankar och känslor av negativ karaktär få fäste och påverka oss på ett sätt som vi inte önskar. Självhypnos ger större medvetenhet, kontroll och styrning över denna påverkan. En viktig användning för självhypnos kan t.ex. vara att ”byta ut” falska oönskade föreställningar, som programmerats eller ”hypnotiserats” in tidigare i livet.

Utvecklingshypnos

Baseras på Milton Erickson och Lars-Eric Uneståhl arbetssätt, de har beskrivit hypnos som ett värdefullt redskap för att stärka en klients självmedvetande och underlätta kommunikation. De amvänder tillståndet för att klienter ska hitta egna lösningar för att läka sig själva och visa förmågorna de behövde för att läkas eller utvecklas.

Utbildare och referenser

Elene Uneståhl är är bla certfierad hypnoterapeut genom Jane Parson-Fein Training Institute i USA, en 2-årig utbildning. Har även gått ett antal andra utbildningar inom hypnos.

Lars-Eric Uneståhl grundare av begreppet Mental Träning och medgrundare av Svenska Hypnosföreningen redan på 60-talet. Forskat i årtionden om Hypnos och skrivit ett antal böcker inom hypnos. Han drivs av visionen att skapa en Bättre Värld genom utbildning och träning.

Ämnen