Certifierad NLP Practitioner

Internationellt certifierad NLP Practitioner genom ICNLP

Översikt

Vill du jobba som Kommunikationskonsult® ?
Då är det utbildningen till NLP Practitioner du letar efter.

Nå dina mål och stärk din kommunikation med NLP

NLP Practitioner är första steget inom NLP som ger dig verktyg, modeller och tekniker som hjälper dig i kommunikationen med dig själv och med andra. Är du ledare, medarbetare, chef, idrottsman eller förälder? Grunden är densamma och bygger på att ta reda på vilken kommunikationsstil du har i olika situationer, när du är medveten om detta så kan du tillämpa de olika, modeller, tekniker för att optimera din kommunikation med resultat som du kanske inte trodde var möjligt.

NLP Practitioner ger dig förståelsen för hur vi människor kommunicerar, hur du kan läsa av, lyssna in och känna efter på vilket sätt du bäst kan bemöta och nå fram till dina medmänniskor.

Certifieringsorganisation

Certifiering sker via den internationella organisationen – ICNLP – grundad av Joseph O’Connor. Alla våra tränare är också certifierade genom ICNLP. När du klarat dina certifieringsuppgifter får du får ett internationellt erkänt certifikat (med numrerat seal) och har dessutom möjlighet att marknadsföra dig via ICNLP Nordens hemsida, något som kvalitetssäkrar din utbildning. Var noga när du väljer utbildning, det finns många icke seriösa organisationer som inte lever upp till den höga standard och etik som ICNLP borgar för.

Det som framför allt skiljer våra NLP-utbildningar från andra utbildningar i Sverige är att vi utbildar enligt den internationella standarden på kurskraven, dvs att kursen ska innehålla ett visst antal moment och minst 120 utbildningstimmar live.

En annan skillnad är det tillåtna antalet kursdeltagare. Andra utbildare kan ha upp till 20-40 kursdeltagare medan vi har ett mycket begränsat antal deltagare (max 12) på våra kurser, vilket enligt oss är en förutsättning för arbetet med processer och övningar för att integrera kunskaperna och för att uppnå en hög kompetens.

I våra utbildningar ingår också, något som är unikt för NLP-utbildningar, även Mental Träning där Lars-Eric Uneståhl introducerar hur den mentala träningen kan integreras med NLP. Vår erfarenhet är nämligen att NLP blir så mycket effektivare och varaktigare om den kombineras med den mentala träningen. Vi har också utvidgat utbildningen med ett coachande förhållningssätt för att det ska bli lättare för dig att komma igång och jobba med enskilda människor.

Den första forskaren som disputerade och tog en doktorsexamen i NLP blev Jane Mathison. Hon är idag Research Officer in Neuro-Linguistic programming vid University of Surrey utanför London. Sommaren 2008 hölls världens första internationella forskningskonferens för NLP vid detta universitet.

Läs hennes examensarbete här

Coaching och NLP

Kursfakta

Kursform: Live
Examineringsform: Certifiering
Kurslängd: 120 timmar inkl. hemuppgifter & certifieringsuppgifter

Kursavgift

32 000 SEK, exkl. moms
40 000 SEK, inkl. moms

Info, kursavgift

Kursmaterial, medlemskap i ICNLP och certifiering ingår i kursavgiften.

Förkunskaper

Inga, detta är grundutbildningen i NLP

Mer info

Elene Unestål
E-post
019-33 22 33

RECENSIONER
Certifierad NLP Practitioner

Innehåll

Förkunskaper

NLP Practitioner är grundutbildningen inom NLP, vilket innebär att du inte behöver ha några förkunskaper.

Kurslängd

120 timmar enligt internationell ICNLP standard.
Kursen ges antingen som kompakt kurs (13 dgr intensiv utbildning) med certifierings uppgifter efter utbildningen eller i två till fyramoduler med certifierings projekt mellan modulerna.

 

Vill du?

 • Maximera din potential?
 • Hitta större mening i livet?
 • Kunna sätta tydliga mål och få långvarigt resultat?
 • Ta kontroll över ditt liv, dina val och ageranden?
 • Lära dig att förbättra relationer?
 • Kunna lösa konflikter på bästa sätt?
 • Förstå kommunikationsmodellen?
 • Prestera mer genom mindre ansträngning?
 • Neutralisera jobbiga känslor?
 • Vill du nå Livets potential?
 • Frigöra energi?
 • Optimera dina chefsegenskaper?

Stärk din kommunikation med NLP

Vill du må och fungera bättre, förbättra din självbild, ta kontroll över dina känslor och kommunicera på ett bättre sätt? NLP Practitioner ger dig förståelsen för hur människan kommunicerar, hur du kan läsa av, lyssna in och känna efter, på vilket sätt du bäst kan bemöta och nå fram till dina medmänniskor.

NLP Practitioner tränar bl.a:

 • Hur vi samlar och bearbetar information.
 • Att använda språket med större precision och elegans för att nå dina preciserade resultat och stödja utvecklingen för dig själv och andra.
 • Hur attityder och värderingar påverkar och styr dina handlingar.
 • Att välja kraftfulla sinnestillstånd.
 • Att upptäcka din egen potential och bli den person du vill bli. Att skapa förtroende och bygga upp goda relationer.

Certifiering

Efter godkänd genomförd utbildning, praktik, redovisning av uppgifter och godkänt prov utfärdas ett Internationellt Certifikat som berättigar till medlemskap i ICNLP.

 

Målgrupp

NLP Practitioner för vem?

Vill du påverka din framtid så är NLP:s alla modeller, processer, verktyg och förklaringsmodeller något som du kommer att ha stor nytta av. Genom NLP kommer du till klarhet om vad som är viktigt för dig, vad du vill och vad du vill utveckla. Du lär dig skillnaden som gör skillnad. Du upplever, integrerar och skapar dina önskade resultat och tar ut strategin för ditt fortsatta liv både på det personliga och på det professionella planet.

Din egen personliga utveckling

 • Kompetens i hur du samlar och bearbetar information.
 • Kompetens för hur du sorterar information och använder ditt språk för att nå bästa resultat.
 • Hur attityder och värderingar påverkar och styr dina handlingar.
 • Att välja kraftfulla sinnestillstånd.
 • Att upptäcka och utveckla din egen potential och bli den person du vill bli i alla situationer.
 • Att skapa förtroende och bygga upp goda relationer.
 • Sätt tydliga mål utifrån NLP:s mål kriterier.

För chefer, coacher och konsulter:

 • Motivera dina medarbetare och bli en mer effektiv konsult eller chef.
 • Förstå och hantera förändringar mer framgångsrikt.
 • Leda effektiva möten.
 • Sätt ihop det mest effektiva teamet.
 • Bestäm din ledarstil utifrån vad som är viktigt för dig.
 • Förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen.
 • Sätt upp mål som fungerar i praktiken.
 • Utveckla NLP-modellen ”Sorterad feedback”.

För utbildare

 • Nå fler med ditt budskap.
 • Hantera grupper och kommunicera dina idéer mer effektivt.
 • Bygga upp förtroende för din prestation.
 • Planera och strukturera dina kurser för bästa resultat.
 • Upptäck din egen stil att undervisa.
 • Upptäck hur du kan hanterar svåra frågor.
 • Upptäck och matcha elever/deltagares behov.

För säljare

 • Upptäck kunders köpstrategier och beslutsförmåga.
 • Utveckla din känsla för vad som verkligen är viktigt för kunderna.
 • Lär dig sätta effektiva mål.
 • Bygga mer långsiktiga relationer med kunder och medarbetare.
 • Utveckla dina mentala styrkor.

För vårdpersonal och terapeuter

 • Öka din fokusering för att förstå din klient.
 • Utveckla ett arbetssätt som är snabbt och effektivt.
 • Ta hand om dina egna känslomässiga tillstånd.
 • Utveckla olika bästa sinnestillstånd.
 • Kunskap och kompetens i effektiv kommunikation.

Certifiering

Certifiering sker via den internationella organisationen – ICNLP – grundad av Joseph O’Connor. Vi garanterar att våra tränare är utbildade via ICNLP och motsvarar de höga krav på kompetens som ICNLP står för.

Efter godkänd genomförd utbildning, praktik, redovisning av uppgifter, samt godkänt prov utfärdas ett numrerat och Internationellt Certifikat som berättigar till medlemskap i ICNLP.

Sagt om kursen

Helt fantastisk. Lärt mig sååå mycket. Fått massa verktyg och kunnat ändra mitt tänk.
Mia Miller
En omtumlande underbar kurs som varit förvirrande, rolig, lärorik, spännande från första stund.
Susanne Sabith
Rolig, utmanande, lärorik & stärkande
Stina Palmqvist
Intressant, lärorik & utvecklande
Lotta Loosme
Riktigt grym. Så mycket insikter och värdefulla verktyg som kommer vara så värdefulla i min framtida utveckling.
Claes Unestål
Fantastisk kurs. Har lärt mig massor.
Isse Muuse
Proffsigt, utvecklande och väldigt givande. Personligt och inbjudande bemötande.
Jessica Schultz
Riktig hjärngympa! NLP är fantastiskt och jag är fantastiskt glad för alla verktyg jag fått med mig från kursen. Så bra för mig och hela min omgivning!
Therése Berlin
Otroligt bra kurs som ger mig de verktyg jag behöver för att bli en bättre människa, både i jobbet och privat, och dessutom kan hjälpa andra människor.
Elisa Makrai
Burköppnare som ger mersmak. Utvecklande och utmanande!
Olle Olmårs
Fantastisk Kurs som alla människor skulle ha nytta av. Otroligt många och värdefulla verktyg.
Erik Nordlander
NLP har gett mig en otroligt värdefull verktygslåda som jag kan använda mig av livet ut. Kursen har hjälpt mig att renovera om i min hjärna och kropp för att kunna fortsätta resan att nå livets potential.
Filippa Friberg
Livsförändring för min del. Öppnat så många dörrar. Finns fortfarande många oöppnade men fått nyckelknippan, så ett rum i taget. TACK
Anette Walker
Berikande! Både vad gäller innehåll, processerna, alla reflektioner och deltagare. Även att vi haft förmånen attmöta olika tränare. Ger mycket att få se, höra, göra utifrån deras olika sätt att dema, berätta, dela med sig av sina exempel.
Marina Schytt
Helt underbar kurs
Maria A
Omvälvande, otroligt utvecklande, förvirrande och användbar.
Marcus Cirin
Omtumlande, omvälvande, insiktsfull och jätte rolig.
Christina Cederwall
Den bästa utbildning jag har gått.
Ingrid Sernelin
Livsomvälvande
Andreas Jadfalk
Väldigt innehållsrik, intressant, roligt men samtidigt utmanande. Fantastisk möjlighet att bekanta sig mer med sig själv och de härliga kurskamraterna och våra underbara kursledare.
Mojgan Khoshniat
Magi. Insikter & bekräftelse
Isabel Kjellsdotter
Mastig, informativ
Sven Eriksson
Trevlig, kunskapsmättas
Bodil Möller
Förvirring. Många lösa trådar som dock började snöras ihop i slutet. I första modulen var det ej så mycket demos, ej bra. Lades sedan till och gjorde då att man förstod processen bättre.
Karin Svensson
Inspirerande, lärorik, proffsig med många verktyg/kunskap.
Birgit Sturk
Mycket information, många övningar och mycket ny input. Mycket bra utbildning.
Carolina Brindeberg
Den här kursen var fantastisk och gav mig ytterligare redskap i livet. Jag är så tacksam att jag hittat just er.
Fatima Melinson
Användbar i alla livets områden
Peter Nisbeth
Jag har fått lära mig mycket om mig själv. Hur jag påverkas av andra människor och system. Hur jag kan styra mig själv och har en ökad förståelse till hur andra uppfattar mig. Hur jag kan fånga deras intresse med hjälp av VAKOG; rapport.
Isabella Almeteg
Givande, överväldigande (positivt menat), personlig utveckling, livsförändrande & en utbildning med otroligt mycket kompetens, grund & kunskap.
Jenny Säfström
Tagit mig snabbt till next level. Inre jobb, relationer, vad jag skall jobba med i mitt företag. Fantastisk, underbar, utvecklande.
Josefi Dahlberg
Fantastisk. Den har överträffat alla mina förväntningar och förändrat mitt liv i rätt riktning.
Emma Trygg
Livsförändring
Kristian Hollås Eriksson
Spännande, lärorikt och intressant
Gunnar Turinger
”Fått mina livsfrågor besvarade och mer klarare.”
Christin Agnemyr
”Synliggör livet på ett bra sätt!”
Jesper Arvidsson
”Positiv, inspirerad, kunnig, långa och goda erfarenheter.”
Amra Altonchi
”Intressant, lärorik, förvirrande, stärkande, glädje – vill inte vara utan kursen”
Katarina Lood
”Kursen har varit kanon för mig, vissa dagar förvirrande och andra dagar upplyftande.”
Marie Olsson
”Lärorik, varm, inkluderande. NLP Practitioner blir början på resten av mitt liv.”
Susanne Öberg
”Helt suverän. Väldigt omtumlande och har verkligen satt nya griller i huvudet och kroppen.”
Matilda Sandström
”Inspirerande, lärorik, utvecklande, rolig, konkret, en resa.”
Sanna Jonsdotter
”Skakig början med ett super-slut. Mycket bra, inspirerande, lärorikt innehåll.”
Malin Svedin Nilsson
”Personlig utveckling genom upplevelser. Användbar i alla situationer i livet. Nyfikenhet->Förvirring->Utveckling.”
Jennie Nilsson
”Omtumlande, inspirerande, förlösande, insiktsgivande.”
Ulrika Landin
”Helt galet sjukt bra. Intressant, lärorikt, spännande.”
Jenny V
”Kursen har gett mig insikt, verktyg och kunskap att gå in i min nya period i livet med stor lust och tillförsikt.”
Mimmi L
”Fantastisk. Första dagarna gick allt på räls, och efter 6 dagar började jag bli förvirrad av alla olika övn. / tekniker -då jag tycker om när det är simpelt. Fram till sista dagen började säcken knyta ihop sig och jag började få tydlighet i hur jag vill använda mig av NLP och vart jag vill fortsätta framöver. Sista cert-dagarna gjorde att allt sjönk in i mig.
Matilda L
”Det omedvetna är en diamantgruva.”
Rolf Uusitalo
”FANTASTISK!!! Har uppfyllt alla mina förväntningar och lite till.”
Veronica H
”Tankefull. Jag har fått upp ögonen för ett helt nytt tankesätt. Utmanande.”
Sandra Andersson
”Som en resa där jag känner igen landskapet jag reser igenom i flera delar och där jag fått se många nya platser som väckt lusten och nyfikenhet att resa vidare mot nästa mål.”
Gunilla Nordén
”Toppen! Bra kombo m. teori och övningar.”
Sofia Jagbrant
”Fantastisk kurs som har gett nya insikter och redskapen för att fortsätta att utvecklas resten av livet.”
Åsa Ekberg
”Positivt omtumlande, känslomässigt upplysande. Öppnat mitt sinne ännu mer. Positiv förvirring och en känsla av lugn i hjärtat. Glädje i sinnet. Förutse framgång ingenting är omöjligt.”
Emelie Wilson
”Fantastisk. ”Aha”upplevelser. Underbara ledare och grupp.”
Marie Lundström
”Lärorik. Grävande inombords. Bra verktygslåda. Ibland rörig.”
Joakim Öhnrdalen
”Kursen har förändrat mitt sätt att se på mig själv och andra.”
Eva-Maria Stålnacke
”En fantastisk kurs med mycket kunskap och lärdomar.”
Alexandra Engvall
”Kompetens himmelen. En invändig resa”
Anna Thorfinnsdottir
”Givande, inspirerande, kärleksfull, generös, rolig!”
Lena Lissmats
”Kreativ, lära genom att göra, högt i tak, möjlighet till djupa processer, utmärkta övningar… inspirerande!!!”
Sofi Aronsson
”Lärorik, upplevelsebaserad, känslosam och intressant.”
Jenny Nilsson
”Utmanande, uppöppnande, lärorik, utvecklande, fantastisk. Livsförändrande!”
Jimmy Gustafsson
”En mycket bra personlighetsutvecklande kurs”
Lotta Klinteskog Ericson
”En otrolig process, många upplevelser.”
Håkan Ericson
”Kursen beskriver mycket tydligt & konkret hur jag kan förändra & förbättra mitt liv.”
Linda Bäck
”Utmanande, processkapande och utvecklande.”
Mikael Holm
”Ett ovärderligt verktyg innehållande både faktakunskaper och viktiga insikter om mig själv och andra.”
Sophia W Renemar
”Utmanande, upplyftande kurs som gett mig ett större perspektiv på livet.”
Sofia Lundblad
”kräva (mycket) – Givande (mycket mer) och som askungen sa: HELT UNDERBAR. Den bästa utbildning jag gått under mina 60 år!”
Jan Oltegen
”Den här kursen har nu gett mig ännu fler verktyg som tillsammans med min coachingutbildning ska hjälpa mig att skapa min nya framtid”
Eva-Lisa Persson
”Fantastisk personlig utveckling med en användbar verktygslåda. Dessutom användbar i grupp och på jobbet”
Pia Branteberg
”En mycket givande processutbildning”
Annelie Karlsson
”Inspiration! Ren lycka, så mycket goda insikter och så fantastiskt mycket kunskap och kompetens!”
Henrik Hansing
”Jag har fått mycket verktyg till coachingen och spännande personlig utveckling”
Åsa Schill
”Ett fantastiskt komplement till coachingen och det är som flera kurser i en”
Evelina Hjälm
”Som en ny dörr öppnats för mig. En riktigt bra och utvecklande upplevelse”
Andreas Nicklasson
”Jag är glad över mitt beslut att gå denna kurs! När jag ser tillbaka känner jag att jag har fått en bra blandning av nya övningar, nytt förhållningssätt och nya teorier. Energi!
Anna-Karin Pantzar
”Skapat mycket kunskap om mig själv, vikten att kommunicera med flexibilitet i mina relationer. Leva NLP för att sedan lära ut det till andra”
Inger Saafenäve
”Som en förflyttning i tid och rum till ett lustfyllt tillstånd av insikter, utveckling och förståelse för vad det innebär att vara en god människa”
Mario Bosson
”Kursen är en upplevelse! Man får med sig mer än bara kunskaper hem. Genom alla processövningar integreras det man lärt sig i kroppen, det inre. Man får med sig så mycket bra verktyg och om man väljer att använda dessa kan de påverka livet på ett avgörande sätt”
Anette Sjödin

Relaterade utbildningar

Broschyrer

Kontakt

Vill du veta mer om denna utbildning?

Om du vill få mer information om denna kurs/utbildning, har frågor som du inte hittar svar på här på webbplatsen?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

För aktuella kursdatum och anmälan - se vår Kurskalender.  Kontakta mig för mer info

  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy