Certifierad NLP Master Practitioner

Internationellt certifierad NLP Master Practitioner genom ICNLP

Översikt

NLP Master Practitioner

Inom NLP Master Practitioner, lär du dig att leva NLP genom djupare integrering av dina nyvunna kunskaper och självkännedom. Detta innebär både en fördjupning i de NLP-kunskaper som du redan erhållit men också tillägg av nya, mer avancerade övningar. Du möter ett mer avancerat och fördjupat innehåll, tillsammans med kongruenta kursdeltagare.

Kursen består av teori, coaching, övningar och processer, på ett liknande vis som NLP Practitioner. Under utbildningen erhåller du uppgifter och tar del av artiklar av kända NLP-författare såsom exempelvis Joseph O´Connor.

NLP Master Practitioner utökar din flexibilitet genom träning på att kombinera olika processer och kunskaper. Detta för att öva in förmågan att designa ditt handlande utefter den situation som uppkommer.

Du lär dig att bygga upp kartor för ditt mästerskap och att leva i kongruens med dina kärnvärden och värderingar.

NLP Practitioner är inriktad på din egen personliga utveckling och på Mastersnivå skapas ännu fler möjligheter till att omsätta dina kunskaper både inom pedagogik, business, ledarskap, hälsa och allmän kommunikation.

Genom insiktsfulla genomgångar tillägnar du dig teoriavsnitt, beskrivning av modeller och processer. Kursen är interaktiv och följer, utvecklar och utmanar deltagarnas processer. Kursen utgår ifrån ”Att göra är att lära” dvs: ”learning by doing”.

Unestål Educations utbildningar bygger på inlärning och förändring både på det omedvetna och medvetna planet. Tekniker för att få effektivare och kraftfullare verkan på båda dessa nivåer är bland annat självhypnos och systematisk mental träning.

Den första forskaren som disputerade och tog en doktorsexamen i NLP blev Jane Mathison. Hon är idag Research Officer in Neuro-Linguistic programming vid University of Surrey utanför London. Sommaren 2008 hölls världens första internationella forskningskonferens för NLP vid detta universitet.

Läs hennes examensarbete här

Coaching och NLP

Välkommen till ännu en spännande resa in i framtidens mästerskap!

Kursfakta

Kursform: Live
Examineringsform: Certifiering
Kurslängd: 120 timmar inkl. hemuppgifter & certifieringsuppgifter

Kursavgift

40 000 SEK, exkl. moms
50 000 SEK, inkl. moms

Info, kursavgift

Inklusive certifiering, kursmaterial, del i dubbelrum, resan ingår ej och ordnas själv. Kursen är momsbefriad.

Förkunskaper

Du behöver ha en godkänd internationell certifiering som NLP Practitioner.

Studietakt

Utbildningen ges i 1-2 moduler. Vid 2 moduler är det uppgifter mellan kurstillfällena.

Mer info

Elene Unestål
E-post
019-33 22 33

RECENSIONER
Certifierad NLP Master Practitioner

Innehåll

Kursmål och kursbeskrivning

Målet är att du ska bli en ”Mästare” som lever och praktiserar NLP i ditt eget liv, samtidigt som du förmedlar NLP till andra. Du lär dig att skapa framgång, välbefinnande samt konsten att njuta av båda samtidigt.

Du lär dig också hur du med elegans och precision presenterar och förmedlar NLP i olika sammanhang, och hur du applicerar NLP i grupp och på organisationsnivå.

Du lär dig

 • att leva och verka med grundantaganden.
 • att leva och verka med resultatmodellen.
 • att definiera och hantera värderingar och övertygelser.
 • modellering – att hitta strategierna för mästerskap.
 • systemteori – att identifiera system, förändra dem och ta konsekvenserna av det.
 • metaprogram – att förstå och kunna använda sig av olikheter, samt flexibiliteten i att kunna byta metaprogram.
 • ompräglings- och TimeLineprocesser – att förändra negativa minnen till positiva resurser för nuet och framtiden.
 • effektiva språkmönster – ”Sleight of Mouth – playing with meanings”.
 • NLP:s multikulturella verktyg.

En av de viktiga delarna i vår utbildning är att träna in och integrera kunskaperna i det dagliga livet.

Certifiering

Certifiering

Efter godkänd genomförd utbildning, praktik, redovisning av uppgifter och godkänt prov utfärdas ett Internationellt Certifikat som berättigar till medlemskap i ICNLP.

Sagt om kursen

”Magisk, Tagit mig till en helt ny nivå i personlig utveckling.”
Lisa Lundin
“Den här kursen har verkligen fördjupat min kunskap och mitt användande av de NLP-skills jag har.”
Veronica Höijer
”Super bra och utvecklande”
Malin Svedin Nilsson
”Nu kan jag använda NLP på en ytligare nivå”
Tomas Jacobsson
”Förvirrande, konkret, specifik, utmanade och fantastik”
Sofia Lundblad
”Ett steg att integrera.”
Pernilla Thaning
”Övergripande och detaljerad. Insikter, lära och agera. En kurs som leder mot sitt mål om ökad förståelse inom NLP, Bra!”
Anders Friberg
”Ger ett större sammanhang och förståelse för hur mitt eget beteende påverkar min omgivning. Ger ett sammanhang för det jag lärde mig på practitioner”
Evelina Hjälm
”Fantastisk”
Henrik Hansing
”Lärorikt, en ny härlig nivå”
Anneli Hermanstad
”En mycket bra fortsättning och fördjupning i NLP, dess verktyg och användningsområden har ökat, vilket har gett mig förmånen att tillämpa det mer fullt ut i mitt liv”
Susanna Friberg
”Wow! Kaos och ordning. Mer fokus på systemtänk, modellering. Fler och tydligare perspektiv”
Monica Ögren

Relaterade utbildningar

Broschyrer

Kontakt

Vill du veta mer om denna utbildning?

Om du vill få mer information om denna kurs/utbildning, har frågor som du inte hittar svar på här på webbplatsen?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

För aktuella kursdatum och anmälan - se vår Kurskalender.  Kontakta mig för mer info

  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy