PUMT-Personlig kompetensutveckling genom mental träning, Steg 1.

Diplomering som Mental Trainer Practitioner

Översikt

Utbildningens huvudmål

Mental träning är en träningsmetod som fokuserar på att förbättra mentala förmågor och prestationsförmåga genom olika tekniker. Det kan innefatta tekniker som visualisering, självhypnos, mindfulness, positivt tänkande och målsättning.

Mental träning kan användas inom en mängd olika områden, inklusive sport, affärsliv, utbildning och personlig utveckling. Genom att förbättra mentala förmågor som koncentration, självförtroende och motivation kan man öka sin prestation och nå sina mål mer effektivt.

Mental träning kan användas i kombination med fysisk träning för att uppnå maximala resultat, eftersom mentala och fysiska förmågor är nära sammankopplade. Genom att använda mental träning kan man förbättra sin mentala hälsa och välbefinnande, vilket kan bidra till en mer balanserad och lycklig livsstil.

På denna utbildning lär du dig att tillämpa den mentala träningen i ditt vardags- och yrkesliv för att må och fungera bättre. Du får fördjupad kunskap och medvetenhet om mentala och fysiska processer och hur dessa styr din livssyn, dina tolkningsmönster och prestationer. Detta är grundutbildningen och steg 1 för Lic Mentala Tränare utbildningen.

 

Läs mer här om paketpris här:

ANMÄL DIG HÄR: Utbildningen ”PUMT” Personlig Utveckling genom Mental träning.

Vad är mental träning. Lars-Eric Unestål berättar här:

Utbildningens syfte

Att utbilda dig i ditt eget personliga ledarskap och att jobba med

 • stresshantering privat och på arbetet.
 • en ständig utveckling och ett livslångt lärande.
 • att livet ses som ett ”gör det självprojekt”.
 • att varje utvecklingsprocess börjar med insikten att du kan skapa din egen framtid.
 • möjligheten att om-programmera det förflutna.
 • att motivation är ”livets kärna”.
 • att livskvalitet kan och måste skapas av var och en.

Att visa dig hur du med en systematisk mental träning kan

 • nå en avspänd effektivitet så du sparat energi.
 • nå ett bättre självförtroende och en ökad självkänsla.
 • nå en ökad motivation som positivt påverkar prestation och hälsa.
 • nå bättre koncentration och ökad kreativitet.
 • nå en högre livskvalitet.
 • hantera konflikter.
 • bli en bättre chef, lärare, förälder, partner och medarbetare.

Teori

Teorilektionerna består av filmlektioner, träningsprogram i form av ljudfiler, kurslitteratur och en kurspärm med instruktioner och övningsuppgifter. Kursen består också av ett antal utvärderande formulär som du skickar in till oss och som vi ger dig feedback på.

Utbildningen hölls under många år på Örebro Högskola innan Lars -Eric Uneståhl startade sin egen skola.

Filmlektionerna och ljudfilerna ser du och lyssnar på via plattformen ”COURSIO”. Där ligger också tentamensformulären för nedladdning. Det innebär att du kan titta på filmlektionerna i en läsplatta eller mobil. Vill du hellre lyssna på ljudfilerna i din Mobil så kan du ladda ner dem från Coursio. Plattformen har du tillgång till i max 2 år sedan avslutas den.

Praktik

I de praktiska övningarna ingår bland annat att systematiskt träna med hjälp av programmen för mental och fysisk avslappning/avspänning. Du ska också tillämpa dina färdigheter i ditt dagliga liv och redovisa dina erfarenheter via PM som du skickar till oss och får feedback på.

Kursupplägg

PUMT Personlig kompetensutveckling genom Mental Träning består av fyra delkurserna DK1, DK2, DK3 och DK4, som ger diplomering i steg 1.

Kursform

Onlineplattform där delar av materialet tx böcker och kurspärm levereras hem till dig med postpaket.

Kursfakta

Kursform: Online
Examineringsform: Diplomering
Kurslängd: 6-8 månader vid heltidsstudier.

Kursavgift

19 800 SEK, exkl. moms
24 750 SEK, inkl. moms

Förkunskaper

Inga, detta är grundutbildningen i Mental Träning

Studietakt

Du läser delkurserna i din egen takt och har två år på dig att genomföra utbildningen.

Mer info

Elene Unestål
E-post
019-33 22 33 9.00-12.00

RECENSIONER
PUMT-Personlig kompetensutveckling genom mental träning, Steg 1.

Innehåll

Delkurs 1
Mental Grundträning

Denna del utgör grunden för den mentala träningen och för din personliga utveckling. Här lär du dig avslappning, spänningsreglering och en avspänd effektivitet. Genom att sänka din grundspänning når du bättre resultat med mindre energiåtgång, du får en effektiv djupsömn och kan snabbt återhämta dig efter ansträngning. Du tränar också på att försätta dig i ett självhypnotiskt tillstånd med hjälp av ditt ”mentala rum”, en teknik som utgör basen för effektiva förändringar och alternativa kontrollsystem.

Delkurs 2
Självbild och målbild

Kärnan i den personliga utvecklingen utgörs av framgångsfaktorerna SMAK (självbild, målbild, attityd och känsla). I denna delkurs arbetar du med att utveckla din självbild (något som många kursdeltagare upplevt som något av det bästa som hänt dem). Genom att arbeta med målbilder skapar du sedan attraktiva och meningsfulla livsmål och har nu kommit en bra bit på din livsresa.

Delkurs 3
Mental Styrketräning

Mental träning och den positiva psykologin fokuserar på de oerhörda styrkor och fantastiska resurser som finns i varje människa. Att kunna byta fokus från svagheter och problem, till styrkor, lösningar och möjligheter innebär stora och ofta livsavgörande förändringar. Som mentalt stark får du en inre trygghet och säkerhet som också avlägsnar rädslan och oron för framtiden. Du vet att vad som än händer kommer du att klara det och stimuleras, istället för att blockeras av tuffa/höga målsättningar. Mental styrketräning ger dig teknikerna och metoderna för hur du kan växa och bli mentalt starkare.

Delkurs 4
Livskvalitetsträning

Arbetslust och Livsglädje eller Livslust och Arbetsglädje är bland det allra viktigaste för att skapa ett bra liv. I denna avslutande delkurs kombineras arbetet och träningen inom dessa områden med en introduktion i det livslånga lärandet, där den viktigaste läroboken är livet självt.

Diplomering

Diplomering

DK 1- 4 ger dig diplomering som Mental Training Practitioner och behörighet att gå steg 2 till Lic Metal tränare.

Du erhåller ditt diplom när du slutfört samtliga delkurser i en utbildning och fått dina PM godkända. Du kan också välja att bara läsa utbildningarna för din egen skull utan att tentera av de olika delkurserna, men erhåller då inte något diplom. Efter denna utbildning är du kvalificerad att fortsätta steg 2 som leder till Lic Mental Tränare. Är du dessutom Certifierad coach genom ICC så får du även titeln Certifierad Mental Coach.

Sagt om kursen

Jag har utvecklat och upplevt mer glädje i vardagen vilket gör mitt liv mer lustfullt. Svårigheter har upplevts mindre och lättare. Jag har äntligen fått jobba med mina livsmål, vilka har blivit lite klarare nu. Att få jobba med Mental träning har gjort mitt liv rikare. Jag känner en större tillfredsställelse i vardagen. Jag har lärt mig avslappning, vilket gör att jag får energi när jag behöver det samt att min grundspänning har blivit lägre.
Marija Biloglav Brizic
Det är en spännande resa inom personlig utveckling och den bästa investeringen man kan göra för att bli en bättre och gladare version av sig själv!
Consuelo Uccheddu
Det ger en bra möjlighet att lära känna sig själv och förstå ens egna behov och vilja. Utbildningen ger en bra förståelse och kunskap att ta steget och lära sig sitt nå sina mål i livet
Mattias Davidsson
Kursens mål blir verklighet. Här får du möjligheterna och förutsättningarna för att skapa dig ett bättre liv. Ett bättre liv med större livsglädje, ökade insikter, stärkt självkänsla och en ökad tro på din egen förmåga. Jag har jobbat med mig själv och min personliga utveckling under en längre tid men PUMT gav mig verkligen ett riktigt avstamp för en ny livssyn och förbättrad attityd till det mesta i livet. Det är en av de bästa investeringarna jag har gjort i mig själv!
Jenny Sundman
För det första så är upplägget guld värt. Att ha allt tillgängligt från dag ett, både litteratur, inspelningar, filmklipp och övningar, på en smidig plattform, och kunna beta av allt i min egen takt utifrån ett schema som är skräddarsytt efter mitt liv. Upplägget kunde i alla fall inte varit bättre för min del. När det kommer till själva innehållet så är jag inte ett dugg besviken. Jag förväntade mig att få med mig mycket trovärdigt och användbart material, vilket är precis vad jag har fått också. Jag kan rekommendera den här kursen till… ja vem som helst egentligen som tror på, eller vill tro på och få förståelse för tankens kraft. I den här utbildningen får du både den teoretiska, praktiska, spirituella och vetenskapliga förklaringen till hur vad du tänker (både medvetet och omedvetet) påverkar allt i ditt liv, från din fysiska hälsa till vad du drar till dig. Du får dessutom alla verktyg och förutsättningar för att både hålla dig borta från, OCH kämpa dig ur, stress, depressioner och missnöje, samtidigt som du får förståelsen för hur, varför och inte minst ATT verktygen fungerar. Har man gått den här utbildningen och ändå finner sig själv i en svacka i livet så har man en skattkista att gå tillbaka till och öppna upp för att hitta tillbaka till sitt eget välmående igen.
Elinor Engkvist
För att utbildningen är meningsfull och viktigt för att kunna uppnå det bästa utav livet och ha bas kunskaper till att uppnå bättre resultat i sitt göranden
Haflidi Gislason
Det varit en sådan spännande och utvecklande inre resa jag inte skulle vilja vara utan. Det har verkligen fått mig att växa och utvecklas som person.
Annsofie Gyllbäck
Oavsett var du befinner dig i livet kan du ta dig framåt. Det är värt att få konkreta tekniker, verktyg och övningar för att höja sin livskvalitet. Att må bättre och fungera bättre är ett mindset där du tar ägarskap av ditt liv. Utbildningen integreras in i vardagen så att själva livet är träningsarenan. Inte bara under kursen utan i resten av livet!
Andreas Bengtsson
Utbildningen har gett mig verktyg och insikter som har och berikar alla mina livsområden, det har verkligen handlat om att lära för livet och att vara i process med sig själv. Alla borde gå den!
Agneta Lundin Parskog
Livet kan vara nog så tufft som det är. Väldigt få går genom livet utan att stöta på oro, sorg eller andra hinder. Att gå en utbildning där man lär sig mer om sig själv och hur man själv och andra fungerar och hur man kan lära sig att hantera olika händelser eller skeenden är mycket värt i dagens samhälle. Genom att tillämpa det du lär dig i denna utbildning gör du världen till en bättre plats. De tester som gjordes både före och efter (för att kunna påvisa resultat av utbildningen) visade på fantastiska förbättringar i självbild och mående. Tack!
Lotta Sundén
Kursen var upplagd på ett sätt så att jag själv fick lägga pusselbitar på plats. Det gör kursen utmanande och djupt givande. Jag har fått en riktigt boost i min pågående livslånga utveckling och även om kursen är slut så fortsätter det!
Angelina Liljevall
PUMT är den utbildning, utan jämförelse, som har haft störst positiv inverkan på mitt liv. Jag har genom utbildningen kommit underfund med vad som är viktigt i mitt liv, jag har fått verktygen att utvecklas och modet göra det.
Juha Rintala
Vill du skapa ett liv där händelser i det yttre bestämmer hur du mår såsom motgångar, utmaningar, jobbiga händelser - Eller, ska du skapa ett liv där du i ditt inre bestämmer hur du ska förhålla dig oavsett vad som sker i det yttre? Genom att gå PUMT fick jag en ökad självkännedom, ett rikare inre där det är jag och ingen annan, som är regisören i mitt liv. Mitt livs verktygslåda är påfylld med både helt nya verktyg och av vässade, tidigare nötta knivar, så nu kan jag börja bygga vidare på mitt nu och framtid.
Ulrika Nilsson
Jag rekommenderar PUMT-utbildningen otroligt mycket då den hjälper dig att stärka dig själv oavsett vart(även bokstavligt talat) du är i livet. Pumt-utbildningen ger dig tid för reflektion och utveckling av dig själv och med hjälp av mental träning och olika övningar hjälper denna kurs dig på att förstå dig själv och bli en bättre version av dig själv, oavsett utgångspunkt. Att bli bättre på att slappna av, hantera stress, öka ditt självförtroende och självkänsla, bli effektivare, få bättre koncentration, utveckla din studieteknik, förstå bättre vad du värderar i livet, vad som gör dig glad och utveckla och öka din livskvalitet. Du har möjlighet att förbättra din sömn eller andra viktiga delar av livet. Och du får möjlighet att fundera över ditt liv och vad du vill göra med det. Du får hjälp att sätta mål, så att du sedan kan leva i Nuet. Och detta gör att den här kursen verkligen passar alla. De som är arbetssökande, eller de som arbetar som chefer. De som anser sig vara friska, eller de som känner sig sjuka. De som studerar eller de som lever familjelivet. Denna kurs skapar utveckling, oavsett vart du är i livet. Och utvecklas du, utvecklas världen och tillsammans kan vi skapa en bättre värld, men det börjar med dig. Därför rekommenderar jag denna kurs.
Mia Persson
Det har gett mig som redan hade bra självbild en ännu bättre sådan. Jag hade inställningen att jag ville mest göra PUMT och LMT för att få en legitimitet i mitt yrke, men det har gett mig så mycket annat som gjort att jag utvecklats som person också.
Oskar Trulsson
Den verkligen leder till en positiv förändring, förutsatt att du gör jobbet!    
Ulrika Olmårs
Den har fått mig att utvecklas väldigt mycket som människa. Jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv och vad jag behöver för att bli mitt bästa jag.
Johanna Roupe
Därför att den får en att reflektera över vem man är och vad man står för samt lär ut avslappning och hur man kommer i kontakt med sitt undermedvetna. Detta är nyckeln till att förändra de saker man tidigare inte tycker att man rår på. Jag anser mig äntligen ha hittat rätt sätt att förändra mig genom de metoder som ni lär ut, kan hända att det var för att jag just nu var mogen för det, men jag har tidigare inte lyckats komma i kontakt med mitt undermedvetna. Genom att titta på så många faktorer såsom självbild, värderingar, hinder, känslor och tankar i kombination med kunskap kring hur hjärnan fungerar så kan man få ordning på sinnet och få med sig hela kroppen. Detta borde alla människor få lära sig som inte fått det naturligt genom sin uppväxt.
Sara Stiernstedt
Kursen har fått mig att växa som människa, gett mig verktyg för att hantera situationer och framför allt mig själv på ett nytt sätt. Det är en resa i ens inre. En kurs som alla borde gå, då den hjälper en att få nya perspektiv på tillvaron och en mer positiv grundinställning till allt och alla.
Nina Sandell
Det är det absolut bästa jag gjort i mitt liv, det har förändrat mitt liv. Jag är lugn, trygg och känner sån livsglädje varje dag jag vaknar, men framför allt så trivs jag med mig själv. Jag kan ärligt säga att I LOVE MY LIFE. Alla borde gå den här utbildningen, så skulle vår värld må så mycket bättre.
Ann-Sofie Sturk
Kursen är en väg till personligt uppbyggande av ditt egna fundament. Den hjälper dig att stå stadigt i ditt själv och bli mindre lättrubbad oavsett om det gäller din personliga utveckling i ditt privata liv, ditt yrke eller om du satsar på en idrott eller annan bedrift. Allt hänger ihop och du kommer lära dig väldigt mycket som stärker hela ditt liv. Och oavsett ingång från start, så kommer du få kunskap och tillgångar till verktyg som förstärker alla områden. För mig har kursen gjort mig betydligt starkare och mer öppen. Jag har gjort upp med många blockeringar i livet och känner mig mer levande i nuet. Jag kan hantera relationer och konflikter med min omgivning på ett ycket bättre sätt, jag har ett gladare förhållningssätt till träning, min kropp och min karriär. Det är en kurs som får dig att växa som människa och öppna dig för oanade möjligheter! Vårt inre rymmer större skatter än pengar eller yttre bekräftelse kan komma i närheten av. Det bästa med kursen är att den är så vid att du kan applicera nästan vad du än önskar och få ut enormt mycket av resan. Det är en kurs som varenda människa borde gå!
Elin Zoenso
Upplägget är väl genomarbetat och man blir väl lotsad genom en värld av mental träning. För mig har det inneburit att jag fått upp ögonen för sidor som kan förbättras, för beteenden som kan utvecklas och för egenskaper som hjälper mig att vandra genom livet på ett positivt sätt.
Bertil Brogeland
Om du är intresserad av Personlig Utveckling tillsammans med Mental Träning är denna utbildning helt outstanding! Du studerar i din egen takt, på dina egna villkor och märker stegvis dina förbättrade förmågor på alla plan. Om du ska studera EN utbildning i ditt liv, ska du studera PUMT och LMT.
Freddie Roth
ag vill dels rekommendera PUMT för enkelheten. Att kunna studera hemma i din egen takt gör det möjligt för dig att jobba och ha barn men ändå kunna utbilda/utveckla dig. Jag rekommenderar alla att läsa PUMT, den har förändrat mig i grunden och givit mig verktyg som jag kan använda och utveckla i resten av mitt liv. 5 stjärnor i betyg –
Jennie Bertilson
Det är en utbildning som har förändrat mitt liv. Jag ser världen ur mer positiva ögon, är tryggare i mig själv och mår bättre inombords. Detta är en utbildning där man växer som människa och blir en bättre version av sig själv. En utbildning som denna borde vara obligatorisk för alla människor.
Emma Trygg
Med hjälp av denna kurs har jag lärt känna mig själv så mycket mer. Jag har fått en förståelse för mina egna reaktioner och känslor och jag förstår andra på en helt annan nivå. Jag kan nu kommunicera med mig själv och min omgivning mycket bättre. Med detta så mår jag mycket bättre,
Petter T
Utbildningen har fått mig att gräva djupare inom mig själv, ställa frågor som aldrig ställts tidigare och hjälpt mig att finna vägar som jag ej trodde fanns. Det är en noggrannt utvalt kurslitteratur som jag till största delen njutit mycket av. Likaså är Lars Eriks mentala träningsprogram helt underbart att följa. Det är mycket svårare att skapa det till sig själv när jag ligger och ska slappna av, det är nått med musiken och lugnet I Lars Eriks röst som I alla fall får mig totalt avslappnad. Jag har märkt att alla mål som jag sätter upp faktiskt inträffar när jag lägger manken till och övar intensivt I det mentala rummet. Det ska också tilläggas att jag skapar mina egna målbilder med hjälp av photoshop, printar dessa och tittar på dem varje dag. Eftersom detta fungerar så bra inser jag att allt faktiskt är möjligt. Det har Pumt hjälpt mig att inse och det är fantastiskt. Jag rekommenderar alla att läsa pumt vare sig man vill utbilda sig till coach eller bara få livet att fungera lite bättre. Som jag skrivit I flera pm så är jag förundrad över att skolor inte plockat upp detta material på större allvar och verkligen lär ut det till elever.
Björn
Jag fokuserade mycket på personlig utveckling även innan jag började läsa PUMT-kursen. Men min utveckling kändes lite spretig och jag visste inte riktigt vilken väg jag skulle gå. PUMT har skapat en struktur i min utveckling och gett mig en bred kunskap om vad mental träning faktiskt innebär och att personlig utveckling handlar om så mycket mer än bara att lära sig sätta upp mål. Alla människor borde sträva efter personlig utveckling och PUMT-kursen är en fantastiskt sett att göra detta på.
Caroline
Jag tycker att alla människor borde ge sig själva möjligheten att få tydliga konturer. Att gå PUMT utbildningen ger dig verktyg som gör att du klarar av att hantera livet både det goda och det som känns. Men det gör också att du börjar dra till dig det du vill ha och andra människor med goda värderingar.
Towe
Jag vill rekommendera SLH:s PUMT-utbildning därför att: - Den ger många verktyg till att höja din livskvalité. - Du får gå igenom en process som stärker ditt bästa jag.
Susanna
Jag tycker att det är en ubildning som lägger grunden i allt som har med personlig utveckling att göra. Att börja bygga huset från grunden så att säga har den här utbildningen hjälpt mig med. Att förstå att självbilden är grunden till både uppsättning av målbilder och även min attityd var en ahaupplevelse och jag tycker att SMAK faktorerna är ett fantastiskt bra sätt att förklara hur man kan jobba med mental träning. Jag har också rekommenderat de första programmen om avspänning till flera av mina vänner och elever och de har redan börjat förmedla att deras stressnivå sjunkit och att de mår bättre.
Jenny Hagman
Genom PUMT-kursen fick jag ett helt nytt liv utan smärtor, ångest och depression
Anna-Greta Eriksson, "skurkärringen" med fibromyaligi som blev "optimistkonsult"
Kursen har haft en mycket stor betydelse både för egen del (positivare, gladare, mer energi) och för omgivningen
Urban Waldenström, läkare
Den mentala träningen var en viktig bidragande orsak till mina idrottsframgångar.
Tomas Gustavsson, 3-faldig olympisk guldmedaljör
Den mentala träningen har räddat mitt liv!
Birgitta Hansson, Egen företagare
Alla borde lära sig mental träning. PUMT har varit en riktig energiboost i mitt liv.
Daniel Sjöstedt
PUMT är starten och grunden för att du ska kunna må bra och få ut det bästa av livet. PUMT öppnar dörrar till ett innehållsrikt liv med stor harmoni. Du får verktyg som hjälp till att börja din inre resa.
Anna Evertsson
Den är väldigt intressant och givande. Man utvecklas mycket och man får göra det i sin egen takt och var man vill. En stor fördel är också att det är något som man har med sig resten av livet och alltid kan återvända till. Det känns som en stor trygghet.
Annika Björk
Att studera PUMT har varit något omtumlande upplevelse. Innan levde jag i det förflutna utan några mål för framtiden. Nu har jag lämnat det förflutna och har gjort framtiden till en drivkraft. För min del har PUMT inneburit ökad självkännedom och -säkerhet. Jag har blivit medveten och kan glädjas åt de små guldkornen som vardagen innehåller. PUMT har medfört ökad livsglädje, ökad livskvalité! Önskar att alla människor skulle ha möjlighet att delta i PUMT-utbildning!
Auli Florin
Det gynnar mig själv som människa på alla plan och påverkar livet positivt. Både relationer, yrkesliv och fritidsliv har mer kvalitet nu då jag mår bättre och sprider denna kunskap till andra.
Carina Borén
Alla kan göra PUMT kursen, den är utformad så att var och en kan arbeta på den nivå de befinner sig på och utvecklas därifrån. Det är en frihet att kunna läsa i egen takt och kunna välja att fördjupa sig lite mer i något område som just jag känner att jag behöver lägga lite extra krut på.
Denise Tangay
Den hjälper, läker, stärker och gör så att man hittar rätt i livet och till sig själv. För mig har det här varit en av de viktigaste och lärorikaste upplevelserna. Alla borde gå PUMT!
Jonna Mäntylä
Jag vill gärna rekommendera kursen till de som främst har problem och vill förbättra sitt liv. Jag gick in i denna kurs och mådde och fungerade bra.
Kent Haglund
Jag vill rekommendera SLH:s PUMT-kurs för att den har givit mig ett helt nytt synsätt på mig själv och på världen omkring mig. Jag har gått ifrån att ha mått dåligt och varit förvirrad till att idag var en trygg och säker individ som känner att jag kan hantera min livsvärld. Oavsett hur du mår innan så kommer PUMT att förändra ditt liv till det bättre. Du kommer att bli en starkare och gladare människa med många nya insikter och en mental verktygslåda att ta till i alla lägen.
Maria Nilsson
Utbildningen ger insikter om vem jag är och hur jag kan påverka och ta kontroll över min framtid. Kursen har varit perfekt för mig då jag precis innan jag började gjorde en stor omställning i mitt liv. Kursen har hjälpt mig att sätta mål för min framtid och när jag tvivlat på mig själv har jag fått verktyg för att komma förbi detta. Jag kommer också ha stor nytta av kursen i min yrkesutövning i mitt företag.
Pernilla Elving
Det är en utbildning som förändrar en på djupet. Man lär sig att hantera sin egen kroppsliga spänning och man förändrar sitt inre prat. Jag har blivit medveten om mitt inre prat och kunnat ändra det så att jag pratar mer positivt med mig själv. Man lär sig bygga upp en tro och förhoppning inför framtiden och skapa en framtidsbild som man färdas mot.
Tobias Lundmark
Kursen är mångsidig och man får jobba i sin egen takt vilket jag anser är en fördel. Man lär sig mycket om sig själv, om sin omgivning samt hur allting hänger samman. Kursen ger en helhetsuppfattning. Det viktigaste för oss människor borde vara jag-utveckling. Genom att först jobba med sig själv kan vi på ett mer effektivare sätt, ge omgivningen hjälp, stöd och jobba tillsammans för en bättre framtid. Om vi alla är vilsna med oss själva blir det klart sämre resultat. Rekommenderar kursen till alla som vill utveckla sig själv, hitta sitt inre och sina värderingar.
Ulrika Kjerin
Jag rekommenderar PUMT-utbildningen till andra därför att det är en utbildning som lär för livet. Den gör skillnad. Den förändrar din attityd till livet och förbättrar det du själv vill förbättra i ditt liv. Den är också lättillgänglig och förståelig. Den är upplagd på ett repeterande sätt och det har varit väldigt bra.
Lena Svedin
Det ger en positiv och bestående förändring. Det ger en personlig utveckling.
Annelie Emander
Denna kurs förändrar liv. Den gör att man utvecklas på ett sätt som man aldrig trodde var möjligt. Man får en personlig utveckling som gör att man lär känna sig själv och se helt annorlunda på världen. Jag rekommenderar den här utbildningen till alla.
Camilla Marie
Du kommer att få ett nytt liv. Du kommer att ändra dina värderingar, tankar, känslor och beteende till den du vill vara och det kommer att kännas helt naturligt. Du får också ett större perspektiv.
Caroline Gunnarsson
Ett bra sätt att jobba med sin egen personliga utveckling. Bland annat genom att fokusera på det jag vill snarare än det jag inte vill och inte vill ha.
Ewa Braf Norberg
Jag tycker att alla som vill komma vidare i sin personliga utveckling, bör läsa PUMT. För mig har det varit en fantastisk resa och jag är nu närmare mina mål.
Jane Raidma
Det är en fantastisk, livsförändrande, spännande och intressant kurs.
Jeanette Westler
Kursen är bra för alla som vill bli mentalt starka.
Joakim Hallberg
Skulle vilja säga som man sa till mig: Om du vill få ett bättre och mer fungerande liv ska du läsa PUMT. Det handlar om att förstå att man själv måste jobba för att må mycket bättre. Det har jag nu fått uppleva. Verkligen att rekommendera.
Karin Karlgren
Den ger livskompetens. Ett unikt tillfälle att ge mig själv tid till reflektion över mitt eget liv. Friheten att studera när det passar mig själv.
Karin Våglund
Öppnar för nya upplevelse och nya sätt att tänka på. Jag har fått redskap för att njuta av livet och redskap för att hantera motgångar
Karolina Litzén
PUMT är en personlig mental resa som öppnar nya världar och tar oss till ett nytt förhållningssätt mot livet. Själva resan ger oss insikt och upplysning om helheten, hur allt hör samman och hur det lilla kan påverka det stora.
Kent Palmgren
Den ger viktiga kunskaper om en själv och hur man tänker och fungerar! Kan även vara till hjälp för arbetsgrupper på ett företag för att stärka och förbättra deras samarbete
Kicki Eldh
Den passar så många olika människor, eftersom man startar där man själv står i livet. Mycket av litteraturen borde ALLA någon gång läsa. PUMT ”tvingar” oss att tänka till om oss själva och vår egen utveckling.
Kristina Gunnarsson
Kursen har givit mig ett nytt liv
Birgitha H
Man blir mer livskompetent och dessutom innehåller den roliga studier i/av livet Man bestämmer själv studietakt och lokal efter sitt individuella behov. Det finns ingen motsvarande skola med den typen av Mental utbildning och pedagogik
Christer
Den bästa kurs jag gått! Effekterna efter kursen stannar kvar. Den mentala träningen har blivit en viktig del av mitt liv eftersom jag mår och fungerar så mycket bättre. När jag mår och fungerar bättre gör även min familj det. Vi har alla fått en bättre livskvalitet. Som småbarnsmamma är upplägget av kursen perfekt. Jag läser i min egen takt, blir barnen sjuka känner jag ingen stress.
Ingrid
Du kommer få ett nytt liv! Du kommer att förändra dina värderingar, tankar, känslor och beteende till den du vill vara och det kommer kännas helt naturligt. Du får också större perspektiv. Inse att du är en del av något större och att dina kvalitéer behövs och är viktiga i världen. Du blir en bättre medmänniska och allt blir fantastiskt.
Caroline
Man upptäcker sina förmågor och sitt jag, det är det roligaste jag gjort. Att i denna stressiga värld känna ett lugn och en tillfredsställelse genom egen utveckling. Du måste börja förändra dig själv för att kunna föregå med gott exempel och på så sätt kan vi förändra världen.
Eva
Jag vill framför allt rekommendera PUMT som ett sätt att öka det egna välmåendet, samt att bli en bättre medmänniska, arbetskamrat, vän och förälder. Kursen hjälper den studerande att använda hela sin potential och leder därför med stor sannolikhet till ökad framgång i livet.
Erika
Den leder verkligen till positiva förändringar i livet. Studieformen gör att det är lätt att läsa i egen takt.
Magnus
Jag rekommenderar denna kurs till alla som verkligen vill utveckla sig själv. Man skall dock veta att kursen är omfattande, och att intresse, tid och engagemang är en förutsättning för att nå denna utveckling, och utan detta skall man inte gå kursen. Det är då bättre att börja med en grundkurs i avslappning, och gå vidare om intresse finns.
Leif
Du kan inte finna detta upplägg av en kurs i mental träning någon annanstans. Kursen är unik med sin kombination av lektioner, övningar och framför allt din egen Träning där du konkret arbetar med dig själv och med 100 % säkerhet når bra resultat. Metoden att studera i egen takt och tillräckligt länge är en förbättring för de goda resultat som Uppnås.
Bengt
Större insikt om sig själv. Tänk positivt , få ett bättre självförtroende. Tro på sig själv. Lämnar petsaker åt sidan. Tankarna är mindre störande.
Carina
Det är den bästa kursen man kan gå om man har målet att nå verklig personlig utveckling genom mental träning. Innehållet i denna kurs är så utvecklande att alla borde gå den.
Olof
Jag tror på den här formen av regelbunden träning som inbegriper flera sinnen. Handledning är viktigt för att ta till sig och fortsätta med träningen.
Anita
Den är en omväxlande resa och investering i den viktigaste personen i ditt liv. Dig själv.
Magnus
Man får lära sig metoder för att må bättre och blir en starkare och mycket bättre människa Vad var den första förändringen och när märkte du den? Efter ca 1 vecka med avslappnings- /avspänningsträningen sov jag en hel natt. Tidigare så sov jag endast korta perioder av nätterna.
Birgitta
Innehållet i kursen är så givande, utmanande och utvecklande. Mycket positivt med blandningen mellan teori och träning. Träningsdelen har varit mycket viktigt. Studieformen är fantastisk – den är helt på våra, deltagarnas villkor.
Cecilia
Det var mycket intressant läsning och många givande föreläsningar
Ulla
Den ger personlig utveckling på hög nivå. Att lära sig använda de befintliga inneboende mentala kapaciteterna är ovärderligt. Som tonårsmamma har jag ofta tänkt: vilken tur att jag lärt mig mental träning.
Lena
Det är utvecklande och givande för sin egen personlighet. Lärorikt och även stundtals jobbigt. Att få lära sig verktyg som man kann använda i vardagen. Just det vardagliga tycker jag är extra bra med denna kurs, att man läser och övar hemma. Man påverkar också sina närmaste.
Lena
Den ger dig en enormt enkel och kul möjlighet att lära känns dig själv och hitta det lugn och den optimism som jag tror vi alla letar efter.
Linda
Livet blir så mycket enklare att leva.
Mona
Det ger en positiv och bestående förandning. Det ger en personlig utveckling. Jag har förändrats.
Annelie
Det kommer att förändra ditt liv på ett positivt sätt. Studierna kan du lägga upp helt i egen takt. Ta gärna lång tid på dig för det handlar om personlig utveckling. Kursen är omväxlande med ett plus för video-föreläsningar, som du kann spola fram och tillbaka.
Lars-Inge
Den öppnar för nya upplevelser och att tänka på nya sätt. Jag har fått redskap för att njuta av livet, och redskap för att hantera motgångar.
Karolina
Man lär sig snabbt. En enkel metod för att påverka sig själv i positiv riktning. Man lär sig att hantera vardagen, stress och få kontroll över tankar, kropp och sinne. Intressant och rolig kurs.
Agneta
Enormt bra att bygga upp sitt självförtroende med, lära sig varför eller hur jag och andra människor fungerar eller reagerar i olika situationer.
Ann-Christine
Mental träning blev en livsstil, där visionen “en bättre värld“ hela tiden ligger överst och styr vårat handlande. I detta stressande samhälle kan man försvinna in i sitt “mentala rum“ och få lite avspänning och behöver inte bli stressad eller utbränd. Studiesättet med videolektioner i egen takt är utmärkt och även sättet att tentera.
Nils-Åke
Oerhört nyttigt sätt att lära känna sig själv, att få insikt etc. Att förbättra sitt liv!
Marie
Ibland måste man stanna upp i livet och fundera på vad man håller på med. En del har ”förmånen” att automatiskt hamna i detta läge genom t ex en kris, förändring eller sjukdom. Man kan inte hinna med allt och satsa på allt utan måste lära sig att se vad som är viktigt och vad som leder var och en mot sina livsmål. Livet är kort ! Det är roligt att lära sig ta vara på det på, för mig, det bästa sättet !
Eva
Kursen har förändrat mig i grunden. Nu har jg kompetens att utveckla mig själv. Den är väldigt handlingsinriktad. Formen är studera hemma via filmer, litteratur och många övningar integrerar kunskaperna på ett långsiktigt sätt.
Joakim
Den har gett mig en fördjupad inre kraft. Det går att jag på ett mycket bättre sätt kann känna lugn och säkerhet. Den har gett mig möjligheten att få uppleva en “rikitgt sömn“, genom muskulär och mental avslappning, vilket är förutsättningen för kroppens förmåga att återhämta sig. Den har gett mig otroligt värdefulla “redskap“ att ta till när det behövs. Egenkontrollen och ansvaret har stärkts betydligt! Jag har helt klart ett bättre liv, med stor ödmjukhet och livsglädje.
Marianne
Det handlar om meningen med livet. Varje människa borde få den här chansen att få lära sig älska sig själv. Utan det kan man inte leva ett “helt“ liv. Lär du dig det kann du föra över det till dina barn ex. Det är det enda sättet att få en bättre värld. Den här kursen är livsviktig för alla som inte har lärt sig älska sig själv.
Gull-Britt
Du kan läsa kursen i eget tempo och integrera träningen i din vardag oavsett vad du är. Det du lär dig stannar kvar och blir en del av dig och faller inte bort som en del annat man läser. En positivare livsstil!
Camilla
För mig är PUMT pusselbiten I min livslånga “skoltid” som borde ha varit den första. Att ha balans I livet är något som borde ha varit med från början. Att avkoppling och avslappning behövs för att vi ska fungera på ett bra sätt och att orka med. Att vi förstår att problem uppstår hos oss själva och inte hos andra. Och att andra lyckas bättre för att de har medvetet eller omedvetet lyckats få till sig bra tekniker att ta sig an livet redan vid tidig ålder. PUMT är inte bara bra för alla uppenbara effekter som utbildningen medför genom övningarna och filmklipp, utan också för allt det andra som kommer på köpet. Livets mening ifrågasätts, gamla minnen kommer tillbaka och förmågan att se och höra sånt som varit bortfiltrerat framträder allt mer. Lyhördheten för andra människor och möjligheten att återigen njuta av det lilla är bara några av de saker som jag fått av den mentala träningen.
Andreas Nielsen

Relaterade utbildningar

Broschyrer

Kontakt

Vill du veta mer om denna utbildning?

Om du vill få mer information om denna kurs/utbildning, har frågor som du inte hittar svar på här på webbplatsen?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

För aktuella kursdatum och anmälan - se vår Kurskalender.  Kontakta mig för mer info

  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy