Certifierad Hypnoscoach®

Utbildning till certifierad Hypnoscoach
Coaching
1 Modul

Kursfakta

Kursstart
2022-04-25
Anmäl dig senast
2022-04-18
Kurslängd
5 dagar
Kursort/adress
Hagalundsvägen 4, 70230 Örebro
Örebro, Sverige
Max antal deltagare
10
Examinering
Certifiering
Förkunskaper
DK 1 och 2 i PUMT- Personlig utveckling genom mental träning, NLP Practitioner och Certifierad internationell coach
Kursform
Live och distans
Kursavgift
27 000 SEK, exl. moms
33 750 SEK, inkl. moms
Momsbefriad
Nej
Info, kursavgift
Inklusive certifiering, fika, kursmaterial
Utbildare/Tränare
Elene Unestål
Lars-Eric Uneståhl

Kursinnehåll

Certifierad Hypnoscoach®

 

All hypnos kan betraktas som en form av självhypnos. Endast du kan skapa de bästa, inre bilderna, utifrån ditt representationssystem, även om du har någon annan som hjälper dig med suggestionerna. Det finns en viktig skillnad mellan heterohypnos (hypnos som någon gör på annan person), självhypnos och utvecklingshypnos. Du lär dig inte heterohypnos inom det kliniska området genom denna hypnosutbildning.

Heterohypnos

förutsätter att man redan är expert på ett område och sedan lär sig att applicera hypnosmetoder på detta område. Denna form av hypnos kallar vi ofta klinisk hypnos. För att lagligt arbeta med klinisk hypnos inom sjukvård, tandvård och terapi krävs att ansvaret för hypnosbehandling görs av en legitimerad läkare, tandläkare, psykolog eller terapeut.

Självhypnos

Om området är personlig utveckling är det självklara valet självhypnos.Du är expert på ditt eget liv och vet bäst hur du kan utvecklas. Det hypnotiska tillståndet finns hos varje individ och kan användas konstruktivt för utveckling. Människor går ofta in i spontana hypnotiska tillstånd och utsätts hela tiden för suggestiv påverkan från sig själva och andra. Om vi inte tar kontroll själva över detta, är risken stor att vi använder det hypnotiska tillståndet på ett negativt sätt, som tillåter beteenden, tankar och känslor av negativ karaktär att få fäste och påverka oss på ett sätt som vi inte önskar. Självhypnos ger större medvetenhet, kontroll och styrning över denna påverkan. En viktig användning för självhypnos kan t.ex. vara att »byta ut« falska oönskade föreställningar, som programmerats eller »hypnotiserats« in tidigare i livet.

Utvecklingshypnos

Baseras på Milton Erickson och Lars-Eric Uneståhl arbetssätt. De har beskrivit hypnos som ett värdefullt redskap för att stärka en klients självmedvetande och underlätta kommunikation. De använder tillståndet för att klienter ska hitta egna lösningar för att läka sig själva och visa förmågorna de behövde för att läkas eller utvecklas.

Välkommen till utbildningen som fått denna feedback
»Grädden på moset, Det lilla extra, Unik nivå, Det tuffaste jag gjort, Världsklass« och där du fördjupar din kompetens på ett sätt som du troligen aldrig gjort tidigare eller trodde var möjligt!

Kursupplägg

 

Exempel på innehåll

 • Hypnos: Historia och definitioner (fysiologiska, neurofysiologiska & psykologiska kriterier)
 • Hypnos och andra alternativa medvetandeformer (likheter och olikheter)
 • Hypnos och den cybernetiska modellen
 • De 7 vägarna till det hypnotiska »tillståndet«. Utprövning och praktisering.
 • Hypnotisk mottaglighet och träning för att öka sitt eget »hypnosdjup«
 • Hypnotiska fenomen i experimentell och klinisk belysning.

Teknikträning

 • Genomgång av och Träning på att använda sig av hypnotiska tekniker som:
  - Suggestioner
  - Posthypnotiska suggestioner
  - Bilder och föreställningar (självbilder, målbilder m.m.)

Hypnotiska fenomen

(minne, amnesi, perceptuella förändringar, tidsdistortion m.fl.)

 • Tillämpningar av hypnotiska fenomen på utvecklingshypnotiska områden
 • Genomgång av hur utvecklingshypnosen kan användas för personlig utveckling och utveckling av individ, team, ledarskap och organisation
 • Tillämpningar av utvecklingshypnos för skola, arbete, idrott, scenprestationer och hälsa
 • Kombinationer med Mental Träning, NLP, Coaching, Dynamisk- och analytisk träning, KPT, KBT, Mindfulness, Omedveten närvaro,
 • Inlärnings- och Utvecklingsmodeller m.m.
 • Det hypnotiska Miltonspråket
 • Metaforens fördelar
 • Struktur för hypnoscoaching

Certifiering

Du erhåller certifikat som Certifierad Hypnos Coach genom Unestål Education efter genomförda kursdagar samt godkänt efterarbete (certifieringsuppgifter).

Trainers

Elene Unestål

Internationellt certifierad ICC Trainer

Elene är bl.a. utbildad ICNLP master trainer, ICC coachtränare, beteendevetare, Licensierad mental tränare, kognitiv- och hypnoterapeut. Master Class hypnos, Milton Ericson mfl. Har ca 6 års utbildning  inom hypnos.Medlem i Svenska Hypnosföreningen.

Hon ger genom International Community of NLP (ICNLP), certifieringsutbildningar i NLP ända upp till trainer nivå. Elene driver Skandinaviska Ledarhögskolan som VD och håller utbildningar i kommunikation, hypnos och coaching. ICC har 43 stycken tränare i världen och Elene är en av de två godkända tränarna i Sverige. Den andra godkända tränaren är Lars-Eric Uneståhl vilket ger SLH ensamrätt att certifiera kursdeltagare enligt ICC´s riktlinje

Lars-Eric Uneståhl

Internationellt certifierad ICC-Trainer

Lars-Eric startade den första högskoleutbildning i mental träning i början av 90-talet och utbildningen i mental träning blev populär på flera av de svenska högskolorna. Han har också infört utbildningen som gästprofessor i Australien, Kanada, Kina, Indien och Ryssland. Han startade 1990 en privat Högskola, Skandinaviska Ledarhögskolan som fokuserar på utbildning i Mental Träning, Coaching, NLP, Hypnos, Mindfulness som ger en integrerad strategi för personlig utveckling och Problemlösning.Tränat många internationella idrottsstjärnor och jobbar med internationella storföretag. Blivit utsedd av tidningen Chef som en av 100 personer som under de senaste 50 åren förändrat svenskt ledarskap för alltid med utbildningen Licensierad metal tränare.

Mer info

Elene Unestål
019-332233
E-post

Ladda ner broschyrer

 • Bilagan har tagits bort!

Välj nedan om du vill anmäla dig

... eller bara vill få mer information innan du bestämmer dig.


  BokningIntresseanmälan  OBS! Om faktureringsadress är samma som utdelningsadress, skriv: "Samma som utdelningsadress".


  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy