Certifierad NLP Practitioner

Internationellt certifierad NLP Practitioner genom ICNLP
NLP
2 moduler

Kursfakta

Kursstart
2022-05-09
Anmäl dig senast
2022-04-09
Kurslängd
120 timmar med projekt efter utbildningen
Kursort/adress
Promas ABs lokaler, Byängsgränd 20 120 40 Årsta
Stockholm, Sverige
Max antal deltagare
10
Examinering
Certifiering
Förkunskaper
Inga, detta är grundutbildningen i NLP
Kursform
Live
Modul 1
2022-05-09 - 2022-05-16
Modul 2
2022-06-07 - 2022-06-11
Kursavgift
32 000 SEK, exl. moms
40 000 SEK, inkl. moms
Momsbefriad
Nej
Info, kursavgift
inklusive kursmaterial, certifiering och fika
Utbildare/Tränare
Elene Unestål
Monika Morling
Lars-Eric Unestål

Kursinnehåll

Vill du jobba som Kommunikationskonsult® ?
Då är det utbildningen till NLP Practitioner du letar efter.

Nå dina mål och stärk din kommunikation med NLP

NLP Practitioner är första steget inom NLP som ger dig verktyg, modeller och tekniker som hjälper dig i kommunikationen med dig själv och med andra. Är du ledare, medarbetare, chef, idrottsman eller förälder? Grunden är densamma och bygger på att ta reda på vilken kommunikationsstil du har i olika situationer, när du är medveten om detta så kan du tillämpa de olika, modeller, tekniker för att optimera din kommunikation med resultat som du kanske inte trodde var möjligt.

NLP Practitioner ger dig förståelsen för hur vi människor kommunicerar, hur du kan läsa av, lyssna in och känna efter på vilket sätt du bäst kan bemöta och nå fram till dina medmänniskor.

Certifieringsorganisation

Certifiering sker via den internationella organisationen – ICNLP – grundad av Joseph O’Connor. Alla våra tränare är också certifierade genom ICNLP. När du klarat dina certifieringsuppgifter får du får ett internationellt erkänt certifikat (med numrerat seal) och har dessutom möjlighet att marknadsföra dig via ICNLP Nordens hemsida, något som kvalitetssäkrar din utbildning. Var noga när du väljer utbildning, det finns många icke seriösa organisationer som inte lever upp till den höga standard och etik som ICNLP borgar för.

Det som framför allt skiljer våra NLP-utbildningar från andra utbildningar i Sverige är att vi utbildar enligt den internationella standarden på kurskraven, dvs att kursen ska innehålla ett visst antal moment och minst 120 utbildningstimmar live.

En annan skillnad är det tillåtna antalet kursdeltagare. Andra utbildare kan ha upp till 20-40 kursdeltagare medan vi har ett mycket begränsat antal deltagare (max 12) på våra kurser, vilket enligt oss är en förutsättning för arbetet med processer och övningar för att integrera kunskaperna och för att uppnå en hög kompetens.

I våra utbildningar ingår också, något som är unikt för NLP-utbildningar, även Mental Träning där Lars-Eric Uneståhl introducerar hur den mentala träningen kan integreras med NLP. Vår erfarenhet är nämligen att NLP blir så mycket effektivare och varaktigare om den kombineras med den mentala träningen. Vi har också utvidgat utbildningen med ett coachande förhållningssätt för att det ska bli lättare för dig att komma igång och jobba med enskilda människor.

Den första forskaren som disputerade och tog en doktorsexamen i NLP blev Jane Mathison. Hon är idag Research Officer in Neuro-Linguistic programming vid University of Surrey utanför London. Sommaren 2008 hölls världens första internationella forskningskonferens för NLP vid detta universitet.

Läs hennes examensarbete här

Coaching och NLP

Kursupplägg

Förkunskaper

NLP Practitioner är grundutbildningen inom NLP, vilket innebär att du inte behöver ha några förkunskaper.

Kurslängd

120 timmar enligt internationell ICNLP standard.
Kursen ges antingen som kompakt kurs (13 dgr intensiv utbildning) med certifierings uppgifter efter utbildningen eller i två till fyramoduler med certifierings projekt mellan modulerna.

 

Vill du?

 • Maximera din potential?
 • Hitta större mening i livet?
 • Kunna sätta tydliga mål och få långvarigt resultat?
 • Ta kontroll över ditt liv, dina val och ageranden?
 • Lära dig att förbättra relationer?
 • Kunna lösa konflikter på bästa sätt?
 • Förstå kommunikationsmodellen?
 • Prestera mer genom mindre ansträngning?
 • Neutralisera jobbiga känslor?
 • Vill du nå Livets potential?
 • Frigöra energi?
 • Optimera dina chefsegenskaper?

Stärk din kommunikation med NLP

Vill du må och fungera bättre, förbättra din självbild, ta kontroll över dina känslor och kommunicera på ett bättre sätt? NLP Practitioner ger dig förståelsen för hur människan kommunicerar, hur du kan läsa av, lyssna in och känna efter, på vilket sätt du bäst kan bemöta och nå fram till dina medmänniskor.

NLP Practitioner tränar bl.a:

 • Hur vi samlar och bearbetar information.
 • Att använda språket med större precision och elegans för att nå dina preciserade resultat och stödja utvecklingen för dig själv och andra.
 • Hur attityder och värderingar påverkar och styr dina handlingar.
 • Att välja kraftfulla sinnestillstånd.
 • Att upptäcka din egen potential och bli den person du vill bli. Att skapa förtroende och bygga upp goda relationer.

Certifiering

Efter godkänd genomförd utbildning, praktik, redovisning av uppgifter och godkänt prov utfärdas ett Internationellt Certifikat som berättigar till medlemskap i ICNLP.

 

Målgrupp

NLP Practitioner för vem?

Vill du påverka din framtid så är NLP:s alla modeller, processer, verktyg och förklaringsmodeller något som du kommer att ha stor nytta av. Genom NLP kommer du till klarhet om vad som är viktigt för dig, vad du vill och vad du vill utveckla. Du lär dig skillnaden som gör skillnad. Du upplever, integrerar och skapar dina önskade resultat och tar ut strategin för ditt fortsatta liv både på det personliga och på det professionella planet.

Din egen personliga utveckling

 • Kompetens i hur du samlar och bearbetar information.
 • Kompetens för hur du sorterar information och använder ditt språk för att nå bästa resultat.
 • Hur attityder och värderingar påverkar och styr dina handlingar.
 • Att välja kraftfulla sinnestillstånd.
 • Att upptäcka och utveckla din egen potential och bli den person du vill bli i alla situationer.
 • Att skapa förtroende och bygga upp goda relationer.
 • Sätt tydliga mål utifrån NLP:s mål kriterier.

För chefer, coacher och konsulter:

 • Motivera dina medarbetare och bli en mer effektiv konsult eller chef.
 • Förstå och hantera förändringar mer framgångsrikt.
 • Leda effektiva möten.
 • Sätt ihop det mest effektiva teamet.
 • Bestäm din ledarstil utifrån vad som är viktigt för dig.
 • Förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen.
 • Sätt upp mål som fungerar i praktiken.
 • Utveckla NLP-modellen "Sorterad feedback".

För utbildare

 • Nå fler med ditt budskap.
 • Hantera grupper och kommunicera dina idéer mer effektivt.
 • Bygga upp förtroende för din prestation.
 • Planera och strukturera dina kurser för bästa resultat.
 • Upptäck din egen stil att undervisa.
 • Upptäck hur du kan hanterar svåra frågor.
 • Upptäck och matcha elever/deltagares behov.

För säljare

 • Upptäck kunders köpstrategier och beslutsförmåga.
 • Utveckla din känsla för vad som verkligen är viktigt för kunderna.
 • Lär dig sätta effektiva mål.
 • Bygga mer långsiktiga relationer med kunder och medarbetare.
 • Utveckla dina mentala styrkor.

För vårdpersonal och terapeuter

 • Öka din fokusering för att förstå din klient.
 • Utveckla ett arbetssätt som är snabbt och effektivt.
 • Ta hand om dina egna känslomässiga tillstånd.
 • Utveckla olika bästa sinnestillstånd.
 • Kunskap och kompetens i effektiv kommunikation.

Certifiering

Certifiering sker via den internationella organisationen - ICNLP - grundad av Joseph O'Connor. Vi garanterar att våra tränare är utbildade via ICNLP och motsvarar de höga krav på kompetens som ICNLP står för.

Efter godkänd genomförd utbildning, praktik, redovisning av uppgifter, samt godkänt prov utfärdas ett numrerat och Internationellt Certifikat som berättigar till medlemskap i ICNLP.

Trainers

Elene Unestål

ICNLP Master Trainer

Elene är bl.a. utbildad ICNLP master trainer, ICC Coachtränare, beteendevetare, Licensierad mental tränare, kognitiv- och hypnoterapeut. Utbildad både nationellt och internationellt. Hon ger genom International Community of NLP (ICNLP), certifierings -utbildningar i NLP ända upp till trainer nivå. Elene driver och äger Unestål Education AB.

Monika Morling

Monika är en sann entreprenör ut i fingerspetsarna som brinner för personlig utveckling och ständigt växande för sig själv och andra. I en kombination av sunt bondförnuft och nyfikenhet driver hon sedan 15 år eget företag (Moleann AB) inom försäljning och marknadsföring, där hon coachar företagare till att vinna offentliga affärer. Hon har genom åren startat friskola, varit aktiv i olika föreningar, utbildat hundratals företagare i försäljning, men också utbildat sig inom coaching, NLP, ekonomi, han-delsrätt och psykologi för att stilla sin egen nyfikenhet. Sedan september 2015 är Monika verksamhetschef på Skandinaviska Ledarhögskolan och leder verksamheten tillsammans med Elene Unestål. Monika är utbildad NLP Trainer, samtalsterapeut (KBT), ICC Coach, business, teamcoach m.m.

Monikas  personliga måtto är ”Allt går – utom spädbarn och trasiga bilar”.

Lars-Eric Unestål

Lars-Eric startade den första högskoleutbildning i mental träning i början av 90-talet och utbildningen i mental träning blev populär på flera av de svenska högskolorna. Han har också infört utbildningen som gästprofessor i Australien, Kanada, Kina, Indien och Ryssland. Han startade 1990 en privat Högskola, Skandinaviska Ledarhögskolan (som bytte namn 2019 till Unestål Education) som fokuserar på utbildning i Mental Träning, Coaching, NLP, Hypnos, Mindfulness som ger en integrerad strategi för personlig utveckling och Problemlösning. Lars-Eric har Tränat många internationella idrottsstjärnor och jobbar med internationella storföretag. Blivit utsedd av tidningen Chef som en av 100 personer som under de senaste 50 åren förändrat svenskt ledarskap för alltid med utbildningen Licensierad Mental Tränare.

Mer info

Elene Unestål
019-33 22 33
E-post

Certifierad NLP Practitioner

Välj nedan om du vill anmäla dig

... eller bara vill få mer information innan du bestämmer dig.


  BokningIntresseanmälan  OBS! Om faktureringsadress är samma som utdelningsadress, skriv: "Samma som utdelningsadress".


  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy