Certifierad NLP Master Practitioner

Internationellt certifierad NLP Master Practitioner genom ICNLP
NLP
2 moduler

Kursfakta

Kursstart
2021-08-30
Anmäl dig senast
2021-06-30
Kurslängd
120 timmar + certifieringsuppgifter
Kursort/adress
Hagalundsvägen 4
Örebro, Sverige
Max antal deltagare
10
Examinering
Certifiering
Förkunskaper
Du behöver ha en godkänd internationell certifiering som NLP Practitioner.
Kursform
Live
Modul 1
2021-08-30 - 2021-09-05
Modul 2
2021-10-18 - 2021-10-23
Kursavgift
40 000 SEK, exl. moms
50 000 SEK, inkl. moms
Momsbefriad
Nej
Info, kursavgift
Inklusive, certifiering, kursmaterial och fika.
Utbildare/Tränare
Elene Uneståhl, m.fl.
Monika Morling

Kursinnehåll

NLP Master Practitioner

Inom NLP Master Practitioner, lär du dig att leva NLP genom djupare integrering av dina nyvunna kunskaper och självkännedom. Detta innebär både en fördjupning i de NLP-kunskaper som du redan erhållit men också tillägg av nya, mer avancerade övningar. Du möter ett mer avancerat och fördjupat innehåll, tillsammans med kongruenta kursdeltagare.

Kursen består av teori, coaching, övningar och processer, på ett liknande vis som NLP Practitioner. Under utbildningen erhåller du uppgifter och tar del av artiklar av kända NLP-författare såsom exempelvis Joseph O´Connor.

NLP Master Practitioner utökar din flexibilitet genom träning på att kombinera olika processer och kunskaper. Detta för att öva in förmågan att designa ditt handlande utefter den situation som uppkommer.

Du lär dig att bygga upp kartor för ditt mästerskap och att leva i kongruens med dina kärnvärden och värderingar.

NLP Practitioner är inriktad på din egen personliga utveckling och på Mastersnivå skapas ännu fler möjligheter till att omsätta dina kunskaper både inom pedagogik, business, ledarskap, hälsa och allmän kommunikation.

Genom insiktsfulla genomgångar tillägnar du dig teoriavsnitt, beskrivning av modeller och processer. Kursen är interaktiv och följer, utvecklar och utmanar deltagarnas processer. Kursen utgår ifrån ”Att göra är att lära” dvs: ”learning by doing”.

Unestål Educations utbildningar bygger på inlärning och förändring både på det omedvetna och medvetna planet. Tekniker för att få effektivare och kraftfullare verkan på båda dessa nivåer är bland annat självhypnos och systematisk mental träning.

Den första forskaren som disputerade och tog en doktorsexamen i NLP blev Jane Mathison. Hon är idag Research Officer in Neuro-Linguistic programming vid University of Surrey utanför London. Sommaren 2008 hölls världens första internationella forskningskonferens för NLP vid detta universitet.

Läs hennes examensarbete här

Coaching och NLP

Välkommen till ännu en spännande resa in i framtidens mästerskap!

Kursupplägg

Kursmål och kursbeskrivning

Målet är att du ska bli en ”Mästare” som lever och praktiserar NLP i ditt eget liv, samtidigt som du förmedlar NLP till andra. Du lär dig att skapa framgång, välbefinnande samt konsten att njuta av båda samtidigt.

Du lär dig också hur du med elegans och precision presenterar och förmedlar NLP i olika sammanhang, och hur du applicerar NLP i grupp och på organisationsnivå.

Du lär dig

 • att leva och verka med grundantaganden.
 • att leva och verka med resultatmodellen.
 • att definiera och hantera värderingar och övertygelser.
 • modellering – att hitta strategierna för mästerskap.
 • systemteori – att identifiera system, förändra dem och ta konsekvenserna av det.
 • metaprogram – att förstå och kunna använda sig av olikheter, samt flexibiliteten i att kunna byta metaprogram.
 • ompräglings- och TimeLineprocesser – att förändra negativa minnen till positiva resurser för nuet och framtiden.
 • effektiva språkmönster - ”Sleight of Mouth – playing with meanings”.
 • NLP:s multikulturella verktyg.

En av de viktiga delarna i vår utbildning är att träna in och integrera kunskaperna i det dagliga livet.

Certifiering

Certifiering

Efter godkänd genomförd utbildning, praktik, redovisning av uppgifter och godkänt prov utfärdas ett Internationellt Certifikat som berättigar till medlemskap i ICNLP.

Trainers

Elene Uneståhl, m.fl.

ICNLP Master Trainer

Elene är bl.a. utbildad ICNLP master trainer, ICC coachtränare, beteendevetare, licensierad mental tränare, kognitiv- och hypnoterapeut. Hon ger genom International Community of NLP (ICNLP), certifieringsutbildningar i NLP ända upp till trainer nivå. Elene driver Skandinaviska Ledarhögskolan som VD och håller utbildningar i kommunikation, hypnos och coaching.

Monika Morling

Monika är en sann entreprenör ut i fingerspetsarna som brinner för personlig utveckling och ständigt växande för sig själv och andra. I en kombination av sunt bondförnuft och nyfikenhet driver hon sedan 15 år eget företag (Moleann AB) inom försäljning och marknadsföring, där hon coachar företagare till att vinna offentliga affärer. Hon har genom åren startat friskola, varit aktiv i olika föreningar, utbildat hundratals företagare i försäljning, men också utbildat sig inom coaching, NLP, ekonomi, han-delsrätt och psykologi för att stilla sin egen nyfikenhet. Sedan september 2015 är Monika verksamhetschef på Skandinaviska Ledarhögskolan och leder verksamheten tillsammans med Elene Unestål. Monika är utbildad NLP Trainer, samtalsterapeut (KBT), ICC Coach, business, teamcoach m.m.

Monikas  personliga måtto är ”Allt går – utom spädbarn och trasiga bilar”.

Mer info

Mikael Unestål
019-33 22 33
E-post

Ladda ner broschyrer

Certifierad NLP Master Practitioner

Välj nedan om du vill anmäla dig

... eller bara vill få mer information innan du bestämmer dig.


  BokningIntresseanmälan  OBS! Om faktureringsadress är samma som utdelningsadress, skriv: "Samma som utdelningsadress".


  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy