Certifierad NLP Master Practitioner

Internationellt certifierad NLP Master Practitioner genom ICNLP
NLP
2 moduler

Kursfakta

Kursstart
2022-11-21
Anmäl dig senast
2022-10-01
Kurslängd
120 timmar, 13 dagar samt certifieringsuppgifter
Kursort/adress
Hagalundsvägen 4, Örebro
Örebro, Sverige
Max antal deltagare
10
Examinering
Certifiering
Förkunskaper
Du behöver ha en godkänd internationell certifiering som NLP Practitioner.
Kursform
Live
Modul 1
2022-11-21 - 2022-11-27
Modul 2
2022-12-05 - 2022-12-10
Kursavgift
34 000 SEK, exl. moms
42 500 SEK, inkl. moms
Momsbefriad
Nej
Info, kursavgift
Inklusive, certifiering, kursmaterial och fika.
Utbildare/Tränare
Elene Unestål

Kursinnehåll

NLP Master Practitioner med fokus på företag och ledarskap

Inom NLP Master Practitioner, lär du dig att leva NLP genom djupare integrering av dina nyvunna kunskaper och självkännedom. Detta innebär både en fördjupning i de NLP-kunskaper som du redan erhållit men också tillägg av nya, mer avancerade övningar. Du möter ett mer avancerat och fördjupat innehåll, tillsammans med kongruenta kursdeltagare.

Kursen består av teori, coaching, övningar och processer, på ett liknande vis som NLP Practitioner. Mellan modul 1 och 2, erhåller du hemuppgifter och tar del av artiklar av kända NLP-författare såsom exempelvis Joseph O´Connor. (Detta gäller inte vid kurser som endast har 1 modul).

NLP Master Practitioner utökar din flexibilitet genom träning på att kombinera olika processer och kunskaper. Detta för att öva in förmågan att designa ditt handlande utefter den situation som uppkommer.

Du lär dig att bygga upp kartor för ditt mästerskap och att leva i kongruens med dina kärnvärden och värderingar.

NLP Practitioner är inriktad på din egen utveckling och på Masternivå skapas ännu fler möjligheter till att omsätta dina kunskaper både inom pedagogik, business, ledarskap, hälsa och allmän kommunikation.

Genom insiktsfulla genomgångar tillägnar du dig teoriavsnitt, beskrivning av modeller och processer. Vi fokuserar på din egen aktivitet, upplevelse och utgår ifrån kunskapen om ”Att göra är att lära” dvs: ”learning by doing”.

SLH:s utbildningar bygger på inlärning och förändring både på det omedvetna och medvetna planet. Tekniker för att få effektivare och kraftfullare verkan på båda dessa nivåer är bl.a. Självhypnos och Systematisk Mental Träning.

Tränare

Kursens tränare är utbildade NLP Tränare, tränade av Joseph O´Connor enligt internationell ICNLP standard. De flesta är även Mentala Tränare, utbildade vid Unestål Education (f.d. Skandinaviska Ledarhögskolan ) av Fil.Dr Lars-Eric Uneståhl, samt Certifierade Internationella coacher genom den internationella certifierings organisationen ICC som är kvalitetssäkrade internationellt av EMCC för sin coachutbildning på nivå 1.

Den första forskaren som disputerade och tog en doktorsexamen i NLP blev Jane Mathison. Hon är idag Research Officer in Neuro-Linguistic programming vid University of Surrey utanför London. Sommaren 2008 hölls världens första internationella forskningskonferens för NLP vid detta universitet.

Läs hennes examensarbete här

Senaste forskningen i NLP

NLP-Forskning inom vård och terapi

Coaching och NLP

Välkommen till ännu en spännande resa in i framtidens mästerskap!

Kursupplägg

Kursmål och kursbeskrivning

Målet är att du ska bli en ”Mästare” som lever och praktiserar NLP i ditt eget liv, samtidigt som du förmedlar NLP till andra. Du lär dig att skapa framgång, välbefinnande samt konsten att njuta av båda samtidigt.

Du lär dig också hur du med elegans och precision presenterar och förmedlar NLP i olika sammanhang, och hur du applicerar NLP i grupp och på organisationsnivå.

Du lär dig

 • att leva och verka med grundantaganden.
 • att leva och verka med resultatmodellen.
 • att definiera och hantera värderingar och övertygelser.
 • modellering – att hitta strategierna för mästerskap.
 • systemteori – att identifiera system, förändra dem och ta konsekvenserna av det.
 • metaprogram – att förstå och kunna använda sig av olikheter, samt flexibiliteten i att kunna byta metaprogram.
 • ompräglings- och TimeLineprocesser – att förändra negativa minnen till positiva resurser för nuet och framtiden.
 • effektiva språkmönster - ”Sleight of Mouth – playing with meanings”.
 • NLP:s multikulturella verktyg.

Integreringsuppgifter

En av de viktiga delarna i vår utbildning är att träna in och integrera kunskaperna i det dagliga livet. Du får därför uppgifter att träna på mellan kursveckorna.

Certifiering

Certifiering

Efter godkänd genomförd utbildning, praktik, redovisning av uppgifter och godkänt prov utfärdas ett Internationellt Certifikat som berättigar till medlemskap i ICNLP.

Trainers

Elene Unestål

Elene Unestål

ICNLP Master Trainer

Utbildare inom coaching, excellent ledarskap, stresshantering, kommunikation, hypnos, microexpression, mental träning, NLP och skräddarsyr utbildningar för företag och organisationers behov.

Elene är bl.a. certifierad ICNLP Master Trainer, certifierad ICC Coach-tränare (en av tre i Sverige). Hon är beteendevetare, Lic Mental tränare, kognitiv terapeut och Hypnostränare. Medlem i Centrum för hypnos och psykoterapi, Svenska hypnosföreningen och American Society of Clinical Hypnosis.

Hennes personliga vision är att hjälpa andra att hjälpa sig själva.

Mer info

Monika Morling
019-33 22 33
E-post

Certifierad NLP Master Practitioner

Välj nedan om du vill anmäla dig

... eller bara vill få mer information innan du bestämmer dig.


  BokningIntresseanmälan  OBS! Om faktureringsadress är samma som utdelningsadress, skriv: "Samma som utdelningsadress".

  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy