Certifierad NLP Master Practitioner

Internationellt certifierad NLP Master Practitioner genom ICNLP
NLP
1 modul

Kursfakta

Kursstart
2024-11-04
Anmäl dig senast
2024-10-15
Kurslängd
120 timmar, 13 dagar samt certifieringsuppgifter
Kursort/adress
Rayong
Ban Phe, Thailand
Max antal deltagare
12
Examinering
Certifiering
Förkunskaper
Du behöver ha en godkänd internationell certifiering som NLP Practitioner.
Kursform
Live
Modul 1
2024-11-04 - 2024-11-15
Kursavgift
40 000 SEK, exl. moms
Momsbefriad
Ja
Info, kursavgift
Inklusive certifiering, kursmaterial, del i dubbelrum, resan ingår ej och ordnas själv. Kursen är momsbefriad.
Utbildare/Tränare
Elene Unestål
Karna Wiberg
Lars-Eric Unestål

Kursinnehåll

NLP Master Practitioner

Inom NLP Master Practitioner, lär du dig att leva NLP genom djupare integrering av dina nyvunna kunskaper och självkännedom. Detta innebär både en fördjupning i de NLP-kunskaper som du redan erhållit men också tillägg av nya, mer avancerade övningar. Du möter ett mer avancerat och fördjupat innehåll, tillsammans med kongruenta kursdeltagare.

Kursen består av teori, coaching, övningar och processer, på ett liknande vis som NLP Practitioner. Under utbildningen erhåller du uppgifter och tar del av artiklar av kända NLP-författare såsom exempelvis Joseph O´Connor.

NLP Master Practitioner utökar din flexibilitet genom träning på att kombinera olika processer och kunskaper. Detta för att öva in förmågan att designa ditt handlande utefter den situation som uppkommer.

Du lär dig att bygga upp kartor för ditt mästerskap och att leva i kongruens med dina kärnvärden och värderingar.

NLP Practitioner är inriktad på din egen personliga utveckling och på Mastersnivå skapas ännu fler möjligheter till att omsätta dina kunskaper både inom pedagogik, business, ledarskap, hälsa och allmän kommunikation.

Genom insiktsfulla genomgångar tillägnar du dig teoriavsnitt, beskrivning av modeller och processer. Kursen är interaktiv och följer, utvecklar och utmanar deltagarnas processer. Kursen utgår ifrån ”Att göra är att lära” dvs: ”learning by doing”.

Unestål Educations utbildningar bygger på inlärning och förändring både på det omedvetna och medvetna planet. Tekniker för att få effektivare och kraftfullare verkan på båda dessa nivåer är bland annat självhypnos och systematisk mental träning.

Den första forskaren som disputerade och tog en doktorsexamen i NLP blev Jane Mathison. Hon är idag Research Officer in Neuro-Linguistic programming vid University of Surrey utanför London. Sommaren 2008 hölls världens första internationella forskningskonferens för NLP vid detta universitet.

Läs hennes examensarbete här

Coaching och NLP

Välkommen till ännu en spännande resa in i framtidens mästerskap!

Kursupplägg

Kursmål och kursbeskrivning

Målet är att du ska bli en ”Mästare” som lever och praktiserar NLP i ditt eget liv, samtidigt som du förmedlar NLP till andra. Du lär dig att skapa framgång, välbefinnande samt konsten att njuta av båda samtidigt.

Du lär dig också hur du med elegans och precision presenterar och förmedlar NLP i olika sammanhang, och hur du applicerar NLP i grupp och på organisationsnivå.

Du lär dig

 • att leva och verka med grundantaganden.
 • att leva och verka med resultatmodellen.
 • att definiera och hantera värderingar och övertygelser.
 • modellering – att hitta strategierna för mästerskap.
 • systemteori – att identifiera system, förändra dem och ta konsekvenserna av det.
 • metaprogram – att förstå och kunna använda sig av olikheter, samt flexibiliteten i att kunna byta metaprogram.
 • ompräglings- och TimeLineprocesser – att förändra negativa minnen till positiva resurser för nuet och framtiden.
 • effektiva språkmönster - ”Sleight of Mouth – playing with meanings”.
 • NLP:s multikulturella verktyg.

En av de viktiga delarna i vår utbildning är att träna in och integrera kunskaperna i det dagliga livet.

Certifiering

Certifiering

Efter godkänd genomförd utbildning, praktik, redovisning av uppgifter och godkänt prov utfärdas ett Internationellt Certifikat som berättigar till medlemskap i ICNLP.

Trainers

Elene Unestål

ICNLP Master Trainer

Utbildar inom coaching, excellent ledarskap, stresshantering, kommunikation, hypnos, microexpression, mental träning och NLP samt skräddarsyr utbildningar efter företag och organisationers behov.

Elene är bland annat Certifierad ICNLP Master Trainer, Certifierad ICC Coach-tränare (en av tre i Sverige). Hon är Licensierad Mental tränare, beteendevetare, kognitiv terapeut och hypnostränare. Elene är medlem i Centrum för hypnos och psykoterapi, Svenska hypnosföreningen och American Society of Clinical Hypnosis.

Hennes personliga vision är att hjälpa andra att hjälpa sig själva.

Karna Wiberg

ICNLP Trainer.

Legitimerad kiropraktor och certifierad coach som om under många år drivit egen klinik i Västerås med inriktning på hållbara hälsoförändringar såväl fysiskt som mentalt. Utbildare inom NLP och stresshantering.

Karna är Legitimerad Kiropraktor, Certifierad ICNLP Trainer, Certifierad ICC Coach, Certifierad Hypnoscoach, Licensierad Personlig tränare och har under 2,5 år bott i Costa Rica och utbildat sig inom traditionell läkekonst och spiritualitet.

”Jag har en stor fascination för det inneboende potential som finns i varje människa. Jag drivs av att bistå människor i sin utveckling och hjälpa dem att hitta de mest gynnsamma stegen för att kunna utvecklas i önskad riktning.”

 

Lars-Eric Unestål

Gästföreläsare på utbildningen.
Lars-Eric startade den första högskoleutbildning i mental träning i början av 90-talet och utbildningen blev implementerad på flera av de svenska högskolorna. Han har även infört utbildningen i mental träning utomlands då han arbetat som gästprofessor i Australien, Kanada, Kina, Indien och Ryssland. Han startade 1990 en privat högskola, Skandinaviska Ledarhögskolan, som fokuserar på utbildningar i Mental Träning, Coaching, NLP, Hypnos och Mindfulness för att erbjuda en integrerad strategi för personlig utveckling och problemlösning. Lars-Eric har tränat många internationella idrottsstjärnor och jobbar med internationella storföretag. Han blev av tidningen Chef utsett till en av 100 personer som under de senaste 50 åren förändrat svenskt ledarskap för alltid med utbildningen Licensierad Mental Tränare.

Mer info

Elene Unestål
019-33 22 33
E-post

Ladda ner broschyrer

Certifierad NLP Master Practitioner

Välj nedan om du vill anmäla dig

... eller bara vill få mer information innan du bestämmer dig.


  BokningIntresseanmälan  OBS! Om faktureringsadress är samma som utdelningsadress, skriv: "Samma som utdelningsadress".


  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy