Certifierad NLP Practitioner

Internationellt certifierad NLP Practitioner genom ICNLP
NLP
2 Moduler

Kursfakta

Kursstart
2024-08-19
Anmäl dig senast
2024-08-09
Kurslängd
120 timmar inkl. hemuppgifter & certifieringsuppgifter
Kursort/adress
Centralt
Västerås, Sverige
Max antal deltagare
12
Examinering
Certifiering
Förkunskaper
Inga, detta är grundutbildningen i NLP
Kursform
Live
Modul 1
2024-08-19 - 2024-08-25
Modul 2
2024-09-17 - 2024-09-22
Kursavgift
32 000 SEK, exl. moms
40 000 SEK, inkl. moms
Momsbefriad
Nej
Info, kursavgift
I kursavgiften ingår certifiering, fika och medlemskap i ICNLP
Utbildare/Tränare
Elene Unestål
Karna Wiberg

Kursinnehåll

Vill du jobba som Kommunikationskonsult® ?
Då är det utbildningen till NLP Practitioner du letar efter.

Nå dina mål och stärk din kommunikation med NLP

NLP Practitioner är första steget inom NLP som ger dig verktyg, modeller och tekniker som hjälper dig i kommunikationen med dig själv och med andra. Är du ledare, medarbetare, chef, idrottsman eller förälder? Grunden är densamma och bygger på att ta reda på vilken kommunikationsstil du har i olika situationer, när du är medveten om detta så kan du tillämpa de olika, modeller, tekniker för att optimera din kommunikation med resultat som du kanske inte trodde var möjligt.

NLP Practitioner ger dig förståelsen för hur vi människor kommunicerar, hur du kan läsa av, lyssna in och känna efter på vilket sätt du bäst kan bemöta och nå fram till dina medmänniskor.

Certifieringsorganisation

Certifiering sker via den internationella organisationen – ICNLP – grundad av Joseph O’Connor. Alla våra tränare är också certifierade genom ICNLP. När du klarat dina certifieringsuppgifter får du får ett internationellt erkänt certifikat (med numrerat seal) och har dessutom möjlighet att marknadsföra dig via ICNLP Nordens hemsida, något som kvalitetssäkrar din utbildning. Var noga när du väljer utbildning, det finns många icke seriösa organisationer som inte lever upp till den höga standard och etik som ICNLP borgar för.

Det som framför allt skiljer våra NLP-utbildningar från andra utbildningar i Sverige är att vi utbildar enligt den internationella standarden på kurskraven, dvs att kursen ska innehålla ett visst antal moment och minst 120 utbildningstimmar live.

En annan skillnad är det tillåtna antalet kursdeltagare. Andra utbildare kan ha upp till 20-40 kursdeltagare medan vi har ett mycket begränsat antal deltagare (max 12) på våra kurser, vilket enligt oss är en förutsättning för arbetet med processer och övningar för att integrera kunskaperna och för att uppnå en hög kompetens.

I våra utbildningar ingår också, något som är unikt för NLP-utbildningar, även Mental Träning där Lars-Eric Uneståhl introducerar hur den mentala träningen kan integreras med NLP. Vår erfarenhet är nämligen att NLP blir så mycket effektivare och varaktigare om den kombineras med den mentala träningen. Vi har också utvidgat utbildningen med ett coachande förhållningssätt för att det ska bli lättare för dig att komma igång och jobba med enskilda människor.

Den första forskaren som disputerade och tog en doktorsexamen i NLP blev Jane Mathison. Hon är idag Research Officer in Neuro-Linguistic programming vid University of Surrey utanför London. Sommaren 2008 hölls världens första internationella forskningskonferens för NLP vid detta universitet.

Läs hennes examensarbete här

Coaching och NLP

Kursupplägg

Förkunskaper

NLP Practitioner är grundutbildningen inom NLP, vilket innebär att du inte behöver ha några förkunskaper.

Kurslängd

120 timmar enligt internationell ICNLP standard.
Kursen ges antingen som kompakt kurs (13 dgr intensiv utbildning) med certifierings uppgifter efter utbildningen eller i två till fyramoduler med certifierings projekt mellan modulerna.

 

Vill du?

 • Maximera din potential?
 • Hitta större mening i livet?
 • Kunna sätta tydliga mål och få långvarigt resultat?
 • Ta kontroll över ditt liv, dina val och ageranden?
 • Lära dig att förbättra relationer?
 • Kunna lösa konflikter på bästa sätt?
 • Förstå kommunikationsmodellen?
 • Prestera mer genom mindre ansträngning?
 • Neutralisera jobbiga känslor?
 • Vill du nå Livets potential?
 • Frigöra energi?
 • Optimera dina chefsegenskaper?

Stärk din kommunikation med NLP

Vill du må och fungera bättre, förbättra din självbild, ta kontroll över dina känslor och kommunicera på ett bättre sätt? NLP Practitioner ger dig förståelsen för hur människan kommunicerar, hur du kan läsa av, lyssna in och känna efter, på vilket sätt du bäst kan bemöta och nå fram till dina medmänniskor.

NLP Practitioner tränar bl.a:

 • Hur vi samlar och bearbetar information.
 • Att använda språket med större precision och elegans för att nå dina preciserade resultat och stödja utvecklingen för dig själv och andra.
 • Hur attityder och värderingar påverkar och styr dina handlingar.
 • Att välja kraftfulla sinnestillstånd.
 • Att upptäcka din egen potential och bli den person du vill bli. Att skapa förtroende och bygga upp goda relationer.

Certifiering

Efter godkänd genomförd utbildning, praktik, redovisning av uppgifter och godkänt prov utfärdas ett Internationellt Certifikat som berättigar till medlemskap i ICNLP.

 

Målgrupp

NLP Practitioner för vem?

Vill du påverka din framtid så är NLP:s alla modeller, processer, verktyg och förklaringsmodeller något som du kommer att ha stor nytta av. Genom NLP kommer du till klarhet om vad som är viktigt för dig, vad du vill och vad du vill utveckla. Du lär dig skillnaden som gör skillnad. Du upplever, integrerar och skapar dina önskade resultat och tar ut strategin för ditt fortsatta liv både på det personliga och på det professionella planet.

Din egen personliga utveckling

 • Kompetens i hur du samlar och bearbetar information.
 • Kompetens för hur du sorterar information och använder ditt språk för att nå bästa resultat.
 • Hur attityder och värderingar påverkar och styr dina handlingar.
 • Att välja kraftfulla sinnestillstånd.
 • Att upptäcka och utveckla din egen potential och bli den person du vill bli i alla situationer.
 • Att skapa förtroende och bygga upp goda relationer.
 • Sätt tydliga mål utifrån NLP:s mål kriterier.

För chefer, coacher och konsulter:

 • Motivera dina medarbetare och bli en mer effektiv konsult eller chef.
 • Förstå och hantera förändringar mer framgångsrikt.
 • Leda effektiva möten.
 • Sätt ihop det mest effektiva teamet.
 • Bestäm din ledarstil utifrån vad som är viktigt för dig.
 • Förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen.
 • Sätt upp mål som fungerar i praktiken.
 • Utveckla NLP-modellen "Sorterad feedback".

För utbildare

 • Nå fler med ditt budskap.
 • Hantera grupper och kommunicera dina idéer mer effektivt.
 • Bygga upp förtroende för din prestation.
 • Planera och strukturera dina kurser för bästa resultat.
 • Upptäck din egen stil att undervisa.
 • Upptäck hur du kan hanterar svåra frågor.
 • Upptäck och matcha elever/deltagares behov.

För säljare

 • Upptäck kunders köpstrategier och beslutsförmåga.
 • Utveckla din känsla för vad som verkligen är viktigt för kunderna.
 • Lär dig sätta effektiva mål.
 • Bygga mer långsiktiga relationer med kunder och medarbetare.
 • Utveckla dina mentala styrkor.

För vårdpersonal och terapeuter

 • Öka din fokusering för att förstå din klient.
 • Utveckla ett arbetssätt som är snabbt och effektivt.
 • Ta hand om dina egna känslomässiga tillstånd.
 • Utveckla olika bästa sinnestillstånd.
 • Kunskap och kompetens i effektiv kommunikation.

Certifiering

Certifiering sker via den internationella organisationen - ICNLP - grundad av Joseph O'Connor. Vi garanterar att våra tränare är utbildade via ICNLP och motsvarar de höga krav på kompetens som ICNLP står för.

Efter godkänd genomförd utbildning, praktik, redovisning av uppgifter, samt godkänt prov utfärdas ett numrerat och Internationellt Certifikat som berättigar till medlemskap i ICNLP.

Trainers

Elene Unestål

Internationellt certifierad ICC Trainer,

Elene är bl.a. utbildad ICNLP master trainer, ICC coachtränare  för utbildningarna Life, Executive, Team och Coachande Ledarskap.beteendevetare, licensierad mental tränare, kognitiv- och hypnoterapeut. Hon ger genom International Community of NLP (ICNLP), certifieringsutbildningar i NLP ända upp till trainer nivå.

Elene driver Unestål Education som VD och ägare och håller utbildningar i kommunikation, ledarskap, stresshantering hypnos och coaching. Hon skräddarsyr utbildningar för företag och organisationers behov. ICC har 43 stycken tränare i världen och Elene är en av de tre godkända tränarna i Sverige vilket ger oss ensamrätt att certifiera kursdeltagare enligt ICC´s riktlinje.

Medlem i Centrum för hypnos och psykoterapi, Svenska hypnosföreningen och American Society of Clinical Hypnosis.

Hennes personliga vision är att hjälpa andra att hjälpa sig själva.

 

Karna Wiberg

Legitimerad Kiropraktor och certifierad Coach som om under många år drivit egen klinik med inriktning på hållbara hälsoförändringar såväl fysiskt som mentalt. Utbildare inom NLP och stresshantering. Karna bor för närvarandet halva åren i Costa Rica där hon går en flerårig vidareutbildning inom traditionell läkekonst och spiritualitet.

Karna är Legitimerad Kiropraktor, Certifierad ICNLP Trainer, Certifierad ICC Coach, Certifierad Hypnoscoach och Licensierad Personlig tränare.

”Jag har en stor nyfikenhet på personlig utveckling och det inneboende potential som finns i varje människa. Vi kan alla uppnå det vi vill…det är bara en fråga om tid, tillit och ansträngning”.

Mer info

Karna Wiberg
019-332233
E-post

Ladda ner broschyrer

Certifierad NLP Practitioner

Välj nedan om du vill anmäla dig

... eller bara vill få mer information innan du bestämmer dig.


  BokningIntresseanmälan  OBS! Om faktureringsadress är samma som utdelningsadress, skriv: "Samma som utdelningsadress".


  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy