Diplomutbildning i Excellent Ledarskap

Intern företagsutbildning i ledarskap

Översikt

För att bli en excellent ledare behöver fyra viktiga kriterier uppfyllas:

 • Föredöme (värdegrund, förebild och ansvar).
 • Personlig omtanke (ge stöd och ge de förutsättningar en medarbetare behöver för att lyckas).
 • Inspiration och motivation (uppmuntra delaktighet och kreativitet).
 • Excellenta resultat.

Unestål Education har utvecklat en utbildning för företag i Ledarskap, där fokus i ledarskapsutbildningen innefattar
det viktigaste för att bli en bra ledare, nämligen:

 • coachande ledarskapInre Ledarskap
 • Kommunikativt Ledarskap
 • Coachande Ledarskap
 • Värdebaserat Ledarskap

Övrig info

Kursen är utformad som en intern utbildning för företag och andra typer av organisationer, men vi har valt att även köra den som en öppen utbildning.

Den består av fyra moduler. Varje modul är 2 dagar lång.

Varje modul kan läsas separat, därför kan man plocka ihop en utbildning som passar organisationen bäst, och därmed få störst hävstång av investeringen. OBS gäller endast vid intern företagsubildning!

Ett minimum av åtta deltagare krävs för utbildningen

Kursfakta

Kursform: Live
Examineringsform: Diplomering
Kurslängd: Fyra moduler där varje modul är 2 dagar lång

Info, kursavgift

Begär offert

Förkunskaper

Internt på företaget eller på vår kursgård.

Mer info

Elene Unestål
E-post
019-33 22 33

Innehåll

Inre Ledarskapet

Vid en omvärldsanalys av ledarutbildningar ser vi att det inre ledarskapet börjar bli viktigare i utbildningar. Lars-Eric Uneståhl har under alla år haft det som ett mantra genom alla utbildningar ”ska du leda andra så börja med dig själv”.

För att bli en excellent ledare behövs en rättvis självbild, självkänsla, självförtroende, behålla positiva sinnestillstånd, vara målinriktad och mycket mer. Det är här den mentala träningen kommer in där man dagligen jobbar med bland annat sitt Inre Ledarskap. Denna träning är forskningsbaserad och utvecklades av Uneståhl redan på 70-talet.

Kommunikativt Ledarskap

Kommunikation blir ett allt viktigare redskap i dagens samhälle, därför är det värt att arbeta med att förbättra sitt sätt att kommunicera och därför behövs kompetens hur insamlandet och bearbetning av information går till.

I modulen för Kommunikativ Ledarskap utvecklas kompetensen för:

 • hur man sorterar information och använder språket för att nå bästa resultat.
 • hur attityder och värderingar påverkar och styr mina handlingar.
 • hur man skapar förtroende och bygger goda relationer.
 • hur man sätter och förankrar tydliga mål. Mål som fungerar i praktiken.
 • hur man leder effektiva möten och medarbetarsamtal.
 • hur man förebygger och hanterar konflikter på arbetsplatsen.

Coachande Ledarskap

Coachande ledarskap innebär ditt förhållningssätt och din attityd till användning även för andra. Essensen i coachande ledarskap är tron på medarbetarnas inneboende potential. Coachingen innehåller ett antal verktyg för att ta fram potentialen.

Coachande ledarskap arbetar och betonar bland annat:

 • Lösningsfokus (istället för fokus på problemen)
 • Framtidsorienterat och Utvecklingsinriktat
 • Relations- och samarbetsorienterat
 • Tydliga, attraktiva och motiverande mål

Värdebaserat Ledarskap

Innebär att du som ledare är en förebild utifrån företagets värderingar. Ledaren går före sina medarbetare och visar detta genom sitt beteende.

Begreppet »värdebaserat ledarskap« är också något som handlar om att leva som man lär, att stå upp för sina värden och agera utifrån dem i vardagens alla beslut som en god förebild.

Uppgiften att skapa en fungerande företagskultur genomförs i flera steg. Ett första steg är att ta fram och fastställa ett antal grundläggande värden.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till företag och organisationer.

 

Broschyrer

Kontakt

Vill du veta mer om denna utbildning?

Om du vill få mer information om denna kurs/utbildning, har frågor som du inte hittar svar på här på webbplatsen?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

För aktuella kursdatum och anmälan - se vår Kurskalender.  Kontakta mig för mer info

  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy