Diplomutbildning i Excellent Ledarskap

Öppen företagsutbildning i ledarskap
Ledarskap
4 moduler

Kursfakta

Kursstart
2016-03-21
Anmäl dig senast
2016-02-29
Kurslängd
Fyra moduler där varje modul är 2 dagar lång
Kursort/adress
Hagalundsvägen 4
Örebro, Sverige
Max antal deltagare
16
Examinering
Diplomering
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs
Kursform
Live
Modul 1
2016-03-21 - 2016-03-22
Modul 2
2016-04-25 - 2016-04-26
Modul 3
2016-05-18 - 2016-05-19
Modul 4
2016-09-19 - 2016-09-20
Info, kursavgift
Kursavgiften är 10 000:-/person och modul. Mat och logi tillkommer.
Utbildare/Tränare
Elene Uneståhl

Kursinnehåll

För att bli en excellent ledare behöver fyra viktiga kriterier uppfyllas:

 • Föredöme (värdegrund, förebild och ansvar).
 • Personlig omtanke (ge stöd och ge de förutsättningar en medarbetare behöver för att lyckas).
 • Inspiration och motivation (uppmuntra delaktighet och kreativitet).
 • Excellenta resultat.

Unestål Education (f.d. Skandinaviska Ledarhögskolan) har utvecklat en utbildning för företag i Ledarskap, där fokus i ledarskapsutbildningen innefattar
det viktigaste för att bli en bra ledare, nämligen:

 • coachande ledarskapInre Ledarskap
 • Kommunikativt Ledarskap
 • Coachande Ledarskap
 • Värdebaserat Ledarskap

Övrig info

Kursen är utformad som en intern utbildning för företag och andra typer av organisationer, men vi har valt att även köra den som en öppen utbildning. Den består av fyra moduler. Varje modul är 2 dagar lång.

Varje modul kan läsas separat, därför kan man plocka ihop en utbildning som passar organisationen bäst, och därmed få störst hävstång av investeringen. OBS gäller endast vid intern företagsubildning!

Pris: 10000 kr + moms per modul & person

Ett minimum av åtta deltagare krävs för kursen

Kursupplägg

Inre Ledarskapet

Vid en omvärldsanalys av ledarutbildningar ser vi att det inre ledarskapet börjar bli viktigare i utbildningar.  Unestål Education (f.d. Skandinaviska Ledarhögskolan) och Lars-Eric Uneståhl har under alla år haft det som ett mantra genom alla utbildningar ”ska du leda andra så börja med dig själv”.

För att bli en excellent ledare behövs en rättvis självbild, självkänsla, självförtroende, behålla positiva sinnestillstånd, vara målinriktad och mycket mer. Det är här den mentala träningen kommer in där man dagligen jobbar med bland annat sitt Inre Ledarskap. Denna träning är forsknings baserad och utvecklades av Uneståhl redan på 70 -talet.

Kommunikativt Ledarskap

Kommunikation blir ett allt viktigare redskap i dagens samhälle, därför är det värt att arbeta med att förbättra sitt sätt att kommunicera och därför behövs kompetens hur insamlandet och bearbetning av information går till.

I modulen för Kommunikativ Ledarskap utvecklas kompetensen för:

 • hur man sorterar information och använder språket för att nå bästa resultat.
 • hur attityder och värderingar påverkar och styr mina handlingar.
 • hur man skapar förtroende och bygger goda relationer.
 • hur man sätter och förankrar tydliga mål. Mål som fungerar i praktiken.
 • hur man leder effektiva möten och medarbetarsamtal.
 • hur man förebygger och hanterar konflikter på arbetsplatsen.

Coachande Ledarskap

Coachande ledarskap innebär ditt förhållningssätt och din attityd till användning även för andra. Essensen i coachande ledarskap är tron på medarbetarnas inneboende potential. Coachingen innehåller ett antal verktyg för att ta fram potentialen.

Coachande ledarskap arbetar och betonar bland annat:

 • Lösningsfokus (istället för fokus på problemen)
 • Framtidsorienterat och Utvecklingsinriktat
 • Relations- och samarbetsorienterat
 • Tydliga, attraktiva och motiverande mål

Värdebaserat Ledarskap

Innebär att du som ledare är en förebild utifrån företagets värderingar. Ledaren går före sina medarbetare och visar detta genom sitt beteende.

Begreppet »värdebaserat ledarskap« är också något som handlar om att leva som man lär, att stå upp för sina värden och agera utifrån dem i vardagens alla beslut som en god förebild.

Uppgiften att skapa en fungerande företagskultur genomförs i flera steg. Ett första steg är att ta fram och fastställa ett antal grundläggande värden.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till företag och organisationer men hålls också som en öppen utbildning.

 

Trainers

Elene Uneståhl

Internationellt certifierad ICC Trainer

Elene är bl.a. utbildad ICNLP master trainer, ICC coachtränare, beteendevetare, licensierad mental tränare, kognitiv- och hypnoterapeut. Hon ger genom International Community of NLP (ICNLP), certifieringsutbildningar i NLP ända upp till trainer nivå. Elene driver Skandinaviska Ledarhögskolan som VD och håller utbildningar i kommunikation, hypnos och coaching. ICC har 43 stycken tränare i världen och Elene är en av de två godkända tränarna i Sverige. Den andra godkända tränaren är Lars-Eric Uneståhl vilket ger SLH ensamrätt att certifiera kursdeltagare enligt ICC´s riktlinjer.

Välj nedan om du vill anmäla dig

... eller bara vill få mer information innan du bestämmer dig.


BokningIntresseanmälanOBS! Om faktureringsadress är samma som utdelningsadress, skriv: "Samma som utdelningsadress".

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy

Mer info

Mikael Unestål
019-33 22 33
E-post