Excellent Ledarskap

Bli en förebild för dina medarbetare, familj och vänner.

Översikt

Kursfakta

Kursform: Live och distans
Examineringsform: Diplomering
Kurslängd: 8 dagar live och träning mellan kursdagar

Info, kursavgift

Begär offert

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mer info

Elene Unestål
E-post
0706628435

Innehåll

 

Inre Ledarskapet

Vid en omvärldsanalys av ledarutbildningar ser vi att det inre ledarskapet bli viktigare i utbildningar.  Unestål Education och Lars-Eric Uneståhl har under alla år haft det som ett mantra genom alla utbildningar ”ska du leda andra så börja med dig själv”

För att bli en excellent ledare behövs en rättvis självbild, självkänsla, självförtroende, behålla positiva sinnestillstånd, vara målinriktad och mycket mer. Det är här den mentala träningen kommer in där man dagligen jobbar med bland annat sitt Inre Ledarskap. Denna träning är forskningsbaserad och utvecklades av Uneståhl redan på 70 – talet. Med metal träning kan ledaren ha kontroll på sitt sinnestillstånd, förebygga stress, jobba med feedback till sig själv, ändra oönskade beteenden, öka sin sömnkvalitet, bygga hälsa,

 

Kommunikativt Ledarskap

Kommunikation blir ett allt viktigare redskap i dagens samhälle, därför är det värt att arbeta med att förbättra sitt sätt att kommunicera och därför behövs kompetens hur insamlandet och bearbetning av information går till.

I modulen för Kommunikativ Ledarskap utvecklas kompetensen för:

 • hur man sorterar information och använder språket för att nå bästa resultat.
 • hur attityder och värderingar påverkar och styr mina handlingar.
 • hur man skapar förtroende och bygger goda relationer.
 • hur man sätter och förankrar tydliga mål. Mål som fungerar i praktiken.
 • hur man leder effektiva möten och medarbetarsamtal.
 • hur man förebygger och hanterar konflikter på arbetsplatsen.

Coachande Ledarskap

Coachande ledarskap innebär ditt förhållningssätt och din attityd till användning även för andra. Essensen i coachande ledarskap är tron på medarbetarnas inneboende potential. Coachingen innehåller ett antal verktyg för att ta fram potentialen.

Coachande ledarskap arbetar och betonar bland annat:

 • Lösningsfokus (istället för fokus på problemen)
 • Framtidsorienterat och Utvecklingsinriktat
 • Relations- och samarbetsorienterat
 • Tydliga, attraktiva och motiverande mål
 • kraftfulla frågor.

Värdebaserat Ledarskap

Innebär att du som ledare är en förebild utifrån företagets värderingar och mission. Ledaren går före sina medarbetare och visar detta genom sitt beteende.

Begreppet »värdebaserat ledarskap« är också något som handlar om att leva som man lär, att stå upp för sina värden och agera utifrån dem i vardagens alla beslut som en god förebild.

Uppgiften att skapa en fungerande företagskultur genomförs i flera steg. Ett första steg är att ta fram och fastställa ett antal grundläggande värden och ha en tydlig mission och förståelse för psykologisk sårbarhet.

 

Målgrupp

För organisationer och företag som vill bygga ett hållbart företag och organisation med ett ledarskap som får medarbetare att växa, bli motiverade och inspirerade för sitt arbete och mår bra på jobbet.

Diplomering

Vid 100% deltagande på alla moduler och godkänd på alla uppgifter så skickas ett diplom som Excellent ledare till kursdeltagarna.
Vi godkänd på enskilda moduler, skicka diplom på dessa modulen.

 

Relaterade utbildningar

Broschyrer

Kontakt

Vill du veta mer om denna utbildning?

Om du vill få mer information om denna kurs/utbildning, har frågor som du inte hittar svar på här på webbplatsen?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

För aktuella kursdatum och anmälan - se vår Kurskalender.  Kontakta mig för mer info

  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy