Diplomutbildning i Coaching

- en kvalitetsutbildning från Unestål Education och ICC

Översikt

Diplomerad Coach

Lär dig självcoaching och att coacha andra.

Målet med denna utbildning är att lära dig coachingens grunder för såväl självcoaching som att coacha andra för att prestera och må bättre. I denna utbildning får du verktygen för att hitta drivkrafter och att definiera önskade resultat, så att du själv och de du coachar får ut mer av er utvecklingspotential.

Om utbildningen

Utbildningen är baserad på en internationellt erkänd utbildning, utformad av Joseph O´Connor och Andrea Lages, två av de mest kända och respekterade coachtränarna i världen.

Genomgående tema är utvecklingen av coachingfärdigheter genom action learning och learning by doing och består av en kombination av teoretiska genomgångar, demonstrationer, övningar och träning.

Under utbildningen presenteras framtidens coaching där de etablerade coachingprinciperna kompletteras med det bästa från NLP, mental träning och kognitiv- och emotionell träning. Utbildningen täcker grunderna i såväl verksamhetscoaching som life coaching.

Vem har nytta av denna utbildning?

Vill du bli mer effektiv i ditt arbete med att coacha dig själv och/eller hjälpa andra uppnå bästa resultat i sina yrkes- och privatliv? Du kan vara tränare, lärare, konsult, chef, arbeta med HR-utveckling, psykolog, ha ett arbete som involverar att hjälpa, uppmuntra, motivera och förändra självbilder och beteenden. Coaching är ett av de bästa verktyg du kan ha med dig för att få ut det bästa av dina kunskaper i arbetet med att hjälpa dig själv och andra utvecklas och förändras.

Om du redan arbetar med coachning får du nya kunskaper, nya verktyg och möjligheter i ditt arbete som coach. Med de coachingfärdigheter du tränar upp på denna utbildning får du med dig en större verktygslåda för att bättre stödja din klienter att uppnå sina fulla potentialer i såväl yrkes- som privatliv.

Kursfakta

Kursform: Live och distans
Examineringsform: Diplomering
Kurslängd: 5 dagar live (eller på distans) + förberedande uppgifter

Kursavgift

25 000 SEK, exkl. moms
31 250 SEK, inkl. moms

Info, kursavgift

I priset ingår kursmaterial och fika.

Förkunskaper

Inga - detta är en grundutbildning i Coaching

Mer info

Mikael Unestål
E-post
019-33 22 33

Innehåll

Dag 1 – Introduktion

DAGSMÅL

Vid dagens slut ska deltagarna ha lärt känna övriga kursdeltagare och vara väl insatta i coachingens filosofi och tillämpningar.

 • Välkommen
 • Få ut det mesta av utbildningen
 • Certifiering
 • Vad är coaching
 • Coachingens fördelar
 • Olika typer av coaching
 • Utforska nuet och designa framtiden
 • Allians och förtroende
 • Första och sista sessionen
 • Coachingens antaganden
 • ICC etik och normer
 • Kärncoaching och kompetenser

Dag 2 – Från Livsmål till kursmål

DAGSMÅL

Vid dagens slut ska var och en haft möjligheten att sätta sig in i principerna för visioner, livsmål, verksamhetsmål och projektmål. Man har även diskuterat och övat tillämpningarna av detta på de kortsiktiga och långsiktiga effekter som kursen ska ge.

 • Mål
 • Målkriterierna
 • HUGGS
 • Målgaller
 • Motivation
 • Långsiktiga mål
 • Värden
 • Värden – arbetsblad
 • Värdehjul

Dag 3 – Grundläggande coachingtekniker

DAGSMÅL

Vid dagens slut ska deltagarna satt sig in i, praktiserat och tränat de speciella tekniker som utgör stommen i coachingen av sig själv och andra.

 • Kraftfulla frågor
 • Självinsikt
 • Utmaning, Uppmaning, Klargörande
 • Uppskattning
 • Ansvar
 • Mönster

Dag 4 – Övertygelsens för- och nackdelar

DAGSMÅL

Vid dagens slut ska deltagarna ha en djupare förståelse för egen och andras utveckling utifrån psykologiska, pedagogiska och erfarenhetsmässiga synpunkter.

 • Övertygelser
 • Övertygelser i tiden
 • Identifiera begränsade övertygelser
 • Exempel på begränsade övertygelser
 • PAW-Processen
 • Mästerskap
 • Tempus fugit
 • Vår djupaste fruktan
 • Övergång/Transition

Dag 5 – Kommunikativa färdigheter

DAGSMÅL

Vid dagens slut ska deltagarna ha förstått, övat och praktiserat de viktigaste delarna i en effektiv coachingkommunikation.

 • Inramning och omstrukturering
 • Påminnare
 • Perspektiv
 • Perspektivhjul
 • Språkmönster
 • Återspegling och sammanfattning
 • Att be om lov
 • Förankringar
 • Bryta tillstånd
 • Mental träning

Sagt om kursen

Otroligt lärorik. Insåg absolut inte innan att coaching är en sådan konst det verkligen är. Kursen har gett mig väldigt mycket redskap, så nu är det dags att bli riktigt bra på detta.
Kaj Pedersen (ICC Coach, HT 2019)
Coaching är ett yrke med enorm potential. Mental träning har en given plats i livet för alla och borde integreras i skolan. Budskapet lärs ut på ett “smittsamt” sätt med en blandning av forskning, kunskap och passion.
Thomas Borg (ICC Coach, Juni 2019)

Relaterade utbildningar

Broschyrer

Kontakt

Vill du veta mer om denna utbildning?

Om du vill få mer information om denna kurs/utbildning, har frågor som du inte hittar svar på här på webbplatsen?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

För aktuella kursdatum och anmälan - se vår Kurskalender.Kontakta mig för mer info

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy