Diplomutbildning i Coaching

- en kvalitetsutbildning från Unestål Education och ICC
Coaching

Kursfakta

Kursstart
2020-08-10
Anmäl dig senast
2020-07-31
Kurslängd
5 dagar live (eller distans)
Kursort/adress
Hagalundsvägen 4, Örebro
Örebro, Sverige
Max antal deltagare
8
Examinering
Diplomering
Förkunskaper
Inga - detta är en grundutbildning i Coaching
Kursform
Live och distans
Modul 1
2020-08-10 - 2020-08-14
Kursavgift
25 000 SEK, exl. moms
31 250 SEK, inkl. moms
Momsbefriad
Nej
Info, kursavgift
I priset ingår kursmaterial och fika.
Utbildare/Tränare
Elene Unestål
Lars-Eric Unestål

Kursinnehåll

Diplomerad Coach

Lär dig självcoaching och att coacha andra.

Målet med denna utbildning är att lära dig coachingens grunder för såväl självcoaching som att coacha andra för att prestera och må bättre. I denna utbildning får du verktygen för att hitta drivkrafter och att definiera önskade resultat, så att du själv och de du coachar får ut mer av er utvecklingspotential.

Om utbildningen

Utbildningen är baserad på en internationellt erkänd utbildning, utformad av Joseph O´Connor och Andrea Lages, två av de mest kända och respekterade coachtränarna i världen.

Genomgående tema är utvecklingen av coachingfärdigheter genom action learning och learning by doing och består av en kombination av teoretiska genomgångar, demonstrationer, övningar och träning.

Under utbildningen presenteras framtidens coaching där de etablerade coachingprinciperna kompletteras med det bästa från NLP, mental träning och kognitiv- och emotionell träning. Utbildningen täcker grunderna i såväl verksamhetscoaching som life coaching.

Vem har nytta av denna utbildning?

Vill du bli mer effektiv i ditt arbete med att coacha dig själv och/eller hjälpa andra uppnå bästa resultat i sina yrkes- och privatliv? Du kan vara tränare, lärare, konsult, chef, arbeta med HR-utveckling, psykolog, ha ett arbete som involverar att hjälpa, uppmuntra, motivera och förändra självbilder och beteenden. Coaching är ett av de bästa verktyg du kan ha med dig för att få ut det bästa av dina kunskaper i arbetet med att hjälpa dig själv och andra utvecklas och förändras.

Om du redan arbetar med coachning får du nya kunskaper, nya verktyg och möjligheter i ditt arbete som coach. Med de coachingfärdigheter du tränar upp på denna utbildning får du med dig en större verktygslåda för att bättre stödja din klienter att uppnå sina fulla potentialer i såväl yrkes- som privatliv.

Kursupplägg

Dag 1 - Introduktion

DAGSMÅL

Vid dagens slut ska deltagarna ha lärt känna övriga kursdeltagare och vara väl insatta i coachingens filosofi och tillämpningar.

 • Välkommen
 • Få ut det mesta av utbildningen
 • Certifiering
 • Vad är coaching
 • Coachingens fördelar
 • Olika typer av coaching
 • Utforska nuet och designa framtiden
 • Allians och förtroende
 • Första och sista sessionen
 • Coachingens antaganden
 • ICC etik och normer
 • Kärncoaching och kompetenser

Dag 2 - Från Livsmål till kursmål

DAGSMÅL

Vid dagens slut ska var och en haft möjligheten att sätta sig in i principerna för visioner, livsmål, verksamhetsmål och projektmål. Man har även diskuterat och övat tillämpningarna av detta på de kortsiktiga och långsiktiga effekter som kursen ska ge.

 • Mål
 • Målkriterierna
 • HUGGS
 • Målgaller
 • Motivation
 • Långsiktiga mål
 • Värden
 • Värden – arbetsblad
 • Värdehjul

Dag 3 - Grundläggande coachingtekniker

DAGSMÅL

Vid dagens slut ska deltagarna satt sig in i, praktiserat och tränat de speciella tekniker som utgör stommen i coachingen av sig själv och andra.

 • Kraftfulla frågor
 • Självinsikt
 • Utmaning, Uppmaning, Klargörande
 • Uppskattning
 • Ansvar
 • Mönster

Dag 4 - Övertygelsens för- och nackdelar

DAGSMÅL

Vid dagens slut ska deltagarna ha en djupare förståelse för egen och andras utveckling utifrån psykologiska, pedagogiska och erfarenhetsmässiga synpunkter.

 • Övertygelser
 • Övertygelser i tiden
 • Identifiera begränsade övertygelser
 • Exempel på begränsade övertygelser
 • PAW-Processen
 • Mästerskap
 • Tempus fugit
 • Vår djupaste fruktan
 • Övergång/Transition

Dag 5 - Kommunikativa färdigheter

DAGSMÅL

Vid dagens slut ska deltagarna ha förstått, övat och praktiserat de viktigaste delarna i en effektiv coachingkommunikation.

 • Inramning och omstrukturering
 • Påminnare
 • Perspektiv
 • Perspektivhjul
 • Språkmönster
 • Återspegling och sammanfattning
 • Att be om lov
 • Förankringar
 • Bryta tillstånd
 • Mental träning

Trainers

Elene Unestål

Elene Unestål

Internationellt certifierad ICC Trainer

Elene är bl.a. utbildad ICNLP master trainer, ICC coachtränare, beteendevetare, licensierad mental tränare, kognitiv- och hypnoterapeut. Hon ger genom International Community of NLP (ICNLP), certifieringsutbildningar i NLP ända upp till trainer nivå. Elene driver Skandinaviska Ledarhögskolan som VD och håller utbildningar i kommunikation, hypnos och coaching. ICC har 43 stycken tränare i världen och Elene är en av de två godkända tränarna i Sverige. Den andra godkända tränaren är Lars-Eric Uneståhl vilket ger SLH ensamrätt att certifiera kursdeltagare enligt ICC´s riktlinje.

Lars-Eric Unestål

Internationellt certifierad ICC-Trainer

Lars-Eric startade den första högskoleutbildning i mental träning i början av 90-talet och utbildningen i mental träning blev populär på flera av de svenska högskolorna. Han har också infört utbildningen som gästprofessor i Australien, Kanada, Kina, Indien och Ryssland. Han startade 1990 en privat Högskola, Skandinaviska Ledarhögskolan som fokuserar på utbildning i Mental Träning, Coaching, NLP, Hypnos, Mindfulness som ger en integrerad strategi för personlig utveckling och Problemlösning.Tränat många internationella idrottsstjärnor och jobbar med internationella storföretag. Blivit utsedd av tidningen Chef som en av 100 personer som under de senaste 50 åren förändrat svenskt ledarskap för alltid med utbildningen Licensierad metal tränare.

Välj nedan om du vill anmäla dig

... eller bara vill få mer information innan du bestämmer dig.BokningIntresseanmälanOBS! Om faktureringsadress är samma som utdelningsadress, skriv: "Samma som utdelningsadress".

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy

Mer info

Mikael Unestål
019-33 22 33
E-post

Ladda ner broschyrer