Substansberoende vad är det?

Hjälp din familj, vänner, medarbetare eller dig själv genom kunskap.
Beroende problematik
Starta när du vill!

Kursfakta

Kursstart
Starta när du vill
Anmäl dig senast
-
Kurslängd
48 lektioner . studietid Max 1 år
Kursort/adress
Online
Online, Sverige
Max antal deltagare
1
Examinering
Intyg
Förkunskaper
inga förkunskaper
Kursform
Distansutbildning
Kursavgift
12 990 SEK, exl. moms
16 238 SEK, inkl. moms
Momsbefriad
Nej
Info, kursavgift
12990
Utbildare/Tränare
Åsa-Malin Sandström

Kursinnehåll

Få kunskap om substansberoende

Den här kursen riktar sig till dig som inte själv lider av substansberoende, men som vill lära dig mer om sjukdomen. Beroendesjukdom är något som påverkar de flesta i samhället eftersom det är så utbrett och de flesta känner någon som är sjuk. Oavsett om den handlar om en familjemedlem, vän, kollega eller anställd så upplever de flesta att det är svårt att veta hur man ska hantera någon som är sjuk i beroende. Det är en sjukdom som är obekväm att konfrontera och förknippad med en kollektiv skam och ofta stigma. Anhöriga och nära vänner till någon som är sjuk kan utsättas för så pass mycket sorg och stress att deras egen livskvalitet påverkas kraftigt.

Kursen ger en god grundkunskap om beroendesjukdomen, tänkbara orsaker till att vissa insjuknar, hur sjukdomen påverkar alla livsområden samt vad som fungerar för att någon ska kunna tillfriskna. Den innehåller en del om medberoende, som förutom föreläsningar innehåller och intervjuar med erfarenhet av anhörigbehandlare. Ni kommer att få ta del av min livshistoria och även en spännande intervju med en klient som jag hade i behandling under ett helt år på kvinnoanstalten.
Kursen är inte bunden till någon specifik behandlingsmetod. Jag har valt att förklara allting enligt de teorier och förklaringsmodeller som jag tycker är bäst och som är enkla att förstå. Jag delar med mig om kunskap från min egen resa, lärdomar som jag fick ta del av alla klienter som jag hade förmåner att få ha i behandling, samt kunskap som jag läst mig till genom olika utbildningar och som jag kan relatera till.
Min anledning till att spela i kurserna och att göra mig bäst för olika kunskapsspridning är helt enkelt för att jag hade varit död om jag själv inte hade fått hjälp. Jag vill bidra till att sprida kunskap i en större skala än jag tidigare kunnat göra. Förhoppningsvis så kan jag hjälpa till att låta på den kollektiva skammen och skänka hopp till förtvivlade anhöriga och vänner.

Kursupplägg

Onlineutbildning innehållande 48 lektioner

Trainers

Åsa-Malin Sandström

Mer info

Åsa-Malin Sandström
E-post

Ladda ner broschyrer

Välj nedan om du vill anmäla dig

... eller bara vill få mer information innan du bestämmer dig.


    BokningIntresseanmälan    OBS! Om faktureringsadress är samma som utdelningsadress, skriv: "Samma som utdelningsadress".


    Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy