EMCC-ackreditering portofolio för att bli EMCC coach.

EMCC-ackreditering

Grundutbildningen (”The International Coaching Certification Training”- nivå 1),utbildningen är utarbetad av Lambent Coaching  genom Joseph O’Connor, är ackrediterad genom EMCC på EQA-nivå. Detta innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad internationellt och håller en mycket hög nivå.

Lambent Coaching motsvarar också alla krav för portofolio – ansökningen till ACC på samma sätt som alla andra ICF:s godkända träningar.

EMCC (European Mentoring and Coaching Council) är en oberoende, opartisk och icke vinstdrivande organisation som ställer de högsta kraven på kvalitet på utbildningar i coaching och mentorskap och vid certifiering av coacher och mentorer.

Med bas i Europa och med globalt fokus arbetar organisationen med att sätta standarden och normerna för yrket enligt principen ”best practice”.